[COVID-19] Výzva pro rodiče dětí

Statutární město Hradec Králové vyzývá rodičovskou veřejnost — zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, aby byli nápomocni při vytvoření podmínek k omezení provozu mateřských škol tím, že omluví své děti z docházky. Apelujeme na společenskou odpovědnost občanů, především rodičů, kteří mají možnost přerušit docházku svého dítěte v mateřské škole z důvodu péče o dalšího člena rodiny.

Děkujeme

 

Dokumenty:

MŠ-Výzva