Informace pro rodiče k nástupu do MŠ od 12.4.2021 – 1. fáze

PLATNÝ PRO:

 • děti s povinnou předškolní docházkou
 • děti rodičů, kteří doloží potvrzení od zaměstnavatele, že pracují v rámci IZS a dalších vyjmen. profesí viz. opatření Ministerstva zdravotnictví
 • na třídách skupiny max. 15 dětí – neměnné po celou dobu opatření

TESTOVÁNÍ :

 • na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
 • podmínka nástupu dítěte do MŠ je účast na testování 2x týdně (pondělí, čtvrtek)
 • k testování se může dostavit dítě, pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění
 • testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce dítěte prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.) Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy
 • testovat se nemusí ani osoby, které doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb
 • pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou (účast na testování je dobrovolná)
 • testování bude probíhat tzv. samoodběrem u dítěte zákonným zástupcem, v prostorách MŠ, pod dohledem pedagogických pracovnic, které jsou poučeny a poskytnou rodiči podrobnější informace k průběhu i vyhodnocení procesu testování
 • název testovacích sad dodaných od MŠMT – LEPU – RAPID  ZDE priloha_885793157_0_V8_2021_Rozhodnutí MZ_prodl.
 • odkaz užitečný odkaz  https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy