INFORMACE PRO RODIČE – ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

on
  • Školní rok bude zahájen 1.9.2020 – provozní doba zatím bez omezení
  • Od 1.9. 2020 – změna úplaty za předškolní vzdělávání – nově stanovena pro školní rok 2020/2021 ve výši 600 Kč na dítě/měsíc
  • Seznamy dětí s rozmístěním do tříd budou vyvěšeny od 24.8.2020
  •  Pro MŠ Kampanova na úřední desce ( vedle vstupu do ŠJ)
  • Pro MŠ Albertova na vstupních dveřích
  • Přesnější informace k hygienickým opatřením  budou aktualizovány dle situace a pokynů MŠMT, případně KHS- HK nebo  zřizovatele