Logopedie

Logopedická péče

V září roku 2002 navázala naše mateřská škola trvalou spolupráci se soukromou logopedickou poradnou v Hradci Králové, v Hradecké ulici č.1172, pod vedením Mgr. Ivanky Boumové.

Logopedická péče pod vedením asistentky Jitky Holubářové Logopedická péče pod vedením asistentky Jitky Holubářové

Díky této spolupráci zajišťujeme bezplatně odbornou logopedickou péči o děti s prostou vadou řeči, kterou provádějí naše učitelky (logopedické asistentky) pod odborným vedením klinického logopeda – Mgr. Boumové.

Logopedická péče pod vedením asistentky Jitky Holubářové Logopedická péče pod vedením asistentky Jitky Holubářové

Děti, které byly do logopedické poradny zařazeny, Mgr. Boumová vyšetří a poté s našimi logopedickými asistentkami odborně konzultuje další postup při nápravě řeči individuálně u každého dítěte.

Naši mateřskou školu Mgr. Boumová navštěvuje v průměru třikrát do roka.

Logopedická péče pod vedením asistentky Jitky Holubářové

Logopedické péči se v současné době věnují učitelky (logopedické asistentky) Jitka Holubářová, Sylva Zapletalová, Bc. Tereza Řezáčová, Mgr. Lada Kalousková, Iveta Jelínková a Jarmila Matyášová.