Předběžný plán akcí na školní rok 2016/2017 v MŠ Albertova

Předběžný plán akcí na školní rok

Informativní schůzka pro rodiče a pohrání si dětí v nové třídě rodiče + děti + všechny učitelky MŠ jedno dopoledne v posledním týdnu v srpnu
Informativní schůzka pro rodiče rodiče + zaměstnanci MŠ druhý týden v září
Divadelní představení v MŠ všechny děti jednou měsíčně
Pohybové činnosti „SPORTOVEC“ cvičení v tělocvičně ZŠ Jiráskova všechny děti každý 1. čtvrtek v měsíci
Logopedická depistáž – log. asistentky a klinická logopedka všechny děti září, říjen
Praxe studentek 1. a 2. ročníku VŠ oboru učitelství pro MŠ 1., 2., 3.třída říjen, listopad, prosinec, únor, březen, květen
Dopolední výlety autobusem všechny děti říjen, květen
Návštěvy Městské knihovny všechny děti
Návštěvy Galerie moderního umění nejstarší děti
Návštěva ve Východočeském muzeu nejstarší děti
Návštěva Mikuláše, čerta a anděla v MŠ s programem pro děti všechny děti prosinec
Akce pro děti a rodiče NAMALUJ ČERTA rodiče + děti + studenti + zaměstnanci MŠ prosinec
Vánoční vystoupení dětí pro rodiče + posezení u stromečku děti 1., 2., 3. třídy + rodiče + hosté + zaměstnanci MŠ prosinec
Návštěvy solné jeskyně 10x všechny děti leden, únor
Návštěva 1.třídy Základní školy Habrmanova a Bezručova děti jdoucí k zápisu do ZŠ leden
Individuální konzultace s rodiči o případném odkladu školní docházky, řešení případných problémů dětí a rodičů rodiče dětí jdoucí k zápisu do ZŠ + zájemci + učitelky MŠ leden
Návštěva výtvarné výstavy „Školka plná dětí“ na UHK všechny děti březen
Den otevřených dveří veřejnost duben
Zápis nových dětí do MŠ veřejnost duben
Karneval všechny děti květen
Zahradní slavnost MŠ Kampanova děti + rodiče + zaměstnanci MŠ květen
Společné focení na školní zahradě všechny děti + zaměstnanci MŠ květen
Dětský den „Poklad na Stříbrném rybníku“ děti + veřejnost + zaměstnanci MŠ květen – sobota odpoledne
„Hradec Králové – bezpečné město“ dětský den pořádaný městskou policií pro děti všechny děti květen
Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí rodiče + učitelky MŠ květen
Návštěva v divadle Drak všechny děti červen
Prohlídka Labyrintu divadla Drak nejstarší děti červen
Slavnostní rozloučení se školkou a s dětmi odcházejícími po prázdninách do základní školy se zábavným programem pro děti všechny děti + rodiče, zaměstnanci MŠ, hosté, veřejnost červen