Zápis do MŠ

Informace k příjetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/18

 

Den otevřených dveří
MŠ Kampanova sobota 22.dubna 2017 09:00 – 10:00 : prohlídka školy
10:00 – 11:00 : divadelní představení
MŠ Albertova čtvrtek 27.dubna 2017 15:30 – 17:00
 
Zápis
pátek 12.května 2017 10:00 – 17:00
sobota 13.května 2017 09:00 – 12:00
Zápis do MŠ Albertova i MŠ Kampanova proběhne v ředitelně MŠ Kampanova.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání k vytištění a ručnímu vyplnění je dostupná ke stažení ve formátu DOC nebo PDF.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s možností vyplnění údajů přímo do dokumentu je dostupná ke stažení ve formátu DOC.

 

Vyhláška stanovující školské obvody spádových mateřských škol – ve formátu PDF

 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Hradec Králové, Kampanova 1488,
stanovuje,
po dohodě se zřizovatelem školy,
kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2017/2018.
Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:

  1. Děti, které k 31.08.2017 dovrší pěti let, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č.2/2017 a předškolní vzdělávání je pro ně povinné.
  2. Děti, které k 31.08.2017 dovrší čtyř let, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č.2/2017.
  3. Děti, které do 31.12.2017 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, jejich starší sourozenec, s místem pobytu v Hradci Králové, se v mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2017/2018 ve vzdělávání bude pokračovat.
  4. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.

V případě, že mateřská škola nebude moci z kapacitních důvodů přijmout všechny děti starší čtyř let s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2017, proběhne výběr dětí losováním.

 

V Hradci Králové dne 19.dubna 2017