Zápis do MŠ

Informace k přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/19

 

Den otevřených dveří
MŠ Kampanova sobota 21. dubna 2018 09:00 – 10:00 : prohlídka školy
10:00 – 11:00 : divadelní představení
MŠ Albertova čtvrtek 26. dubna 2018 15:30 – 17:00
 
Zápis
pátek 11. května 2018 10:00 – 17:00
sobota 12. května 2018 09:00 – 12:00
Zápis do MŠ Albertova i MŠ Kampanova proběhne v ředitelně MŠ Kampanova.

Stažení žádosti :   ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ 2018-19

Odkaz na stažení včetně elektronického předzápisu:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/kampanova

Elektronický předzápis nám  urychlí administraci přímo  při zápisu v mateřské škole. Není však povinnost ho provést a nebude ovlivňovat pořadí  přijetí dětí. Nebude ani možnost v letošním roce si dopředu stanovit časovky na zápis.

Elektronický předzápis  nenahrazuje vlastní zápis do mateřské školy, kdy je třeba se dostavit nejlépe s dítětem s vytištěnou a vyplněnou žádostí včetně potvrzení od lékaře, s dokladem totožnosti zákonného zástupce dítěte (doložení pobytu) a rodným listem dítěte v uvedených  dnech zápisu.

Žádosti je možné si vyzvednout i přímo v Mateřské škole Kampanova (ředitelna) nebo Albertova.

Budou k dispozici i při dnech otevřených dveří.

Vyhláška stanovující školské obvody spádových mateřských škol – ve formátu PDF Vyhláška_02_2017

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Hradec Králové, Kampanova 1488 stanovuje, po dohodě se zřizovatelem, kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019. Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:

  1. Děti, které k 31.08.2018 dovrší nejméně třetího roku věku, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2017, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
  2. Děti, které k 31.12.2018 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, jejichž starší sourozenec, s místem pobytu v Hradci Králové, se v příslušné mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2018/2019 ve vzdělávání bude pokračovat, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
  3. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.

Podle stanovených kritérií bude postupovat ředitelka mateřské školy, zřizované statutárním městem Hradec Králové, pokud počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, doručených mateřské škole ve dnech řádně vyhlášeného zápisu, bude převyšovat počet volných míst, kterými mateřská škola k příslušnému školnímu roku disponuje.

V Hradci Králové dne 4. 4. 2018

Bc. Ivona Struhařová

Ředitelka mateřské školy