Opatření COVID-19 od 9.3. 2020

Na základě doporučení KHSHK s platností od 9.3. 2020 do odvolání, vydává Mateřská škola tyto preventivní opatření k předcházení rizik nákazy koronavirem COVID- 19:

• S ohledem na proběhlé jarní prázdniny a z důvodu prevence a ochrany Vašich dětí i zaměstnanců mateřské školy, si rodiče dětí, kteří přicestovali z Itálie, či z jiných zemí s vysokým počtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem, ponechají své děti v dvoutýdenní domácí izolaci.
Podrobnosti jsou zveřejněny na webových stránkách www.khshk.cz

• Z důvodu vyhýbání se blízkému kontaktu s osobami, které vykazují známky infekčních onemocnění (kašlou, smrkají, kýchají), budou učitelky každé ráno provádět ranní filtr – děti, které budou vykazovat i mírné známky infekčního onemocnění (kašel, rýma, kýchání…)
nebudou do MŠ PŘIJATY!!!

• V případě zjištění těchto projevů během dne, bude dítě izolováno a okamžitě budou kontaktováni rodiče, kteří si dítě v nejkratší možné době vyzvednou.

• Mateřská škola ruší do odvolání veškeré hromadné akce (výlety, exkurze, plavání, návštěvy solné jeskyně atd………).

• Mateřská škola zajistí u dětí i personálu zvýšené dodržování základních hygienických pravidel po použití toalety a zejména správnou hygienu rukou před konzumací potravin za použití dezinfekčních prostředků s plně virucidním účinkem, s následným hygienickým osušením rukou (jednorázové papírové ručníky). Bude propagována správná technika mytí rukou.

• Mateřská škola zajistí zvýšený úklid všech prostor za použití dezinfekce s plně virucidním účinkem (WC, stoly, podlahy, kliky atd.), zajistí časté a průběžné větrání prostor.

Aktuální informace a doporučení získáte ze stránek Ministerstva zdravotnictví – www.mzcr.cz. Zde se na titulní straně nacházejí veškeré aktuální informace o koronaviru COVID-19. Důležité je, že tyto informace jsou průběžně ministerstvem aktualizovány. Další informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničí – www.mzv.cz a na webových stránkách www.khshk.cz.

V Hradci Králové dne 9.3.2020

ředitelka MŠ Bc. Ivona Struhařová

 

Dokumenty:

Mimořádné_OPP_-_karanténní_opatření_pro_občany_ČR_po_návratu_z_Italské_republiky (1)

 

leták – 5.3.2020