OPATŘENÍ OD 10.9.2020 COVID-19

Vážení rodiče MŠ KAMPANOVA , v důsledku aktuálních opatření vlády ČR a příslušných ministerstev

PROSÍME s platností od 10. 9. 2020:

 • Do šaten rodiče  vstupujte, pokud na sobě nepociťujete žádné příznaky infekčního onemocnění , prosíme ZVOŇTE a vyčkejte příchodu učitelky před vstupem.
 • Dle nového nařízení do  šaten NEVSTUPUJTE bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. (děti nemusí)
 • U dveří si dezinfikujte ruce.
 • Při vyzvedávání dítěte po obědě – ZVOŇTE na příslušnou třídu a vyčkejte před vstupem do šaten, až budete vyzváni učitelkou pro vstup.
 • V šatně se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu.
 • Neodhlášený oběd, 1. den nepřítomnosti, si vyzvedněte od 11:00 – 11:20 hod. v kuchyni MŠ – podrobnosti výdeje jsou vyvěšeny na jejich dveřích.
 • Škola nebude vyžadovat od rodičů prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.
 • O aktuálních změnách a opatřeních v souvislosti s COVID – 19 vás budeme informovat.

Sledujte naše webové stránky www.mskampanova.cz – aktuality a v prostoru MŠ na informační tabuli umístěné vedle vchodu do školní kuchyně.

Děkujeme za vaše pochopení, zodpovědnost a ohleduplnost.

Bc. Ivona Struhařová – ředitelka školy

Vážení rodiče MŠ ALBERTOVA, v důsledku aktuálních opatření vlády ČR a příslušných ministerstev

                                                                                                              PROSÍME s platností od 1. 9. 2020:

 • Do budovy vstupujte pouze, pokud na sobě nepociťujete žádné příznaky infekčního onemocnění ZVOŇTE a vyčkejte příchodu učitelky před vstupem do budovy.
 • Dle nového nařízení do budovy NEVSTUPUJTE bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. (děti nemusí)
 • U dveří si dezinfikujte ruce.
 • Při vyzvedávání dítěte po obědě – ZVOŇTE před halou na příslušnou třídu a vyčkejte před vstupem, až budete vyzváni učitelkou pro vstup.
 • V šatně se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu.
 • Neodhlášený oběd, 1. den nepřítomnosti, si vyzvedněte od 10:45 do 11:00 hod. v kuchyni MŠ – podrobnosti výdeje jsou vyvěšeny na jejich dveřích.
 • Škola nebude vyžadovat od rodičů prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.
 • O aktuálních změnách a opatřeních v souvislosti s COVID – 19 vás budeme informovat.

Sledujte naše webové stránky www.mskampanova.cz – aktuality a v prostoru MŠ
na informační tabuli umístěné ve vstupní hale MŠ.

Děkujeme za vaše pochopení, zodpovědnost a ohleduplnost.

Bc. Ivona Struhařová – ředitelka školy

Opatření v souladu s nařízením vlády a příslušných ministerstev

vzhledem k dětem s platností od 1.9.2020 pro obě mateřské školy:

 • Do MŠ budou přijímány pouze děti zdravé, bez známek infekčního onemocnění.
 • Prosíme rodiče, osobně předejte své dítě paní učitelce u vstupu do tříd (sami nevstupujte), kde se provede ranní filtr. V případě, že se u dítěte projeví příznaky infekčního onemocnění během pobytu v MŠ, bude takové dítě opatřeno vlastní podepsanou rouškou, kterou bude mít k dispozici pro takový případ ve svých osobních věcech v šatně. Následně dojde k jeho izolaci od ostatních dětí z důvodu rychlého zamezení dalšího šíření nemoci. Paní učitelky Vás budou neprodleně kontaktovat a žádat o bezodkladné vyzvednutí dítěte.
 • Pokud se u dítěte vyskytují přetrvávající příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je mu umožněn vstup do budovy pouze v případě, prokáže-li prostřednictvím potvrzení praktického lékaře, že netrpí infekční nemocí.

Děkujeme.

 

Bc. Ivona Struhařová – ředitelka školy