PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2020 –  MŠ KAMPANOVA a MŠ ALBERTOVA

Vážení rodiče, blíží se termín podání žádostí na prázdninový provoz 2020, z důvodu ztížených podmínek přímé komunikace Vám zasíláme elektronický dotazník pro zjištění Vašeho zájmu o umístění dítěte v době letních prázdnin. Dotazník, prosím, vyplňte a to  i v případě, že zájem mít nebudete a odešlete do 31.5. 2020. Pokud přesto dotazník neodešlete, škola bude vnímat tuto skutečnost tak, že o umístění dítěte v době prázdnin zájem nemáte.

Upozorňuji, že MŠ Kampanova i Albertova jsou uzavřeny od 1.7.2020  do 7.8.2020.

S ohledem na ztížené organizační podmínky Vás prosíme o pečlivé zvážení nutnosti umístění Vašeho dítěte do náhradních mateřských škol.
Zároveň upozorňujeme, že dojde k mísení dětí z různých škol a tím i k možnému  zvýšenému riziku přenosu nákazy.

Rozpis termínů:

 1. Do 31.5. 2020 – vyplnit a odeslat dotazník
 2. Od 11. do 12.6. 2020 doručit vyplněnou a podepsanou žádost do příslušné MŠ (viz příloha níže). Potvrzení lékaře není třeba. (Dodatečný příjem žádostí již mateřské školy nebudou provádět. Pokud nebudete moci v daném termínu žádost podat, kontaktujte předem ředitele/ředitelku školy a dohodněte si náhradní termín podání žádosti). Evidenční listy a pověření k vyzvedávání dětí si předají školy mezi sebou, tedy je nemusíte v náhradní MŠ dokládat.
 3. Způsob doručení žádosti do náhradní MŠ:
  1. datovou schránkou
  2. poštou
  3. emailem s platným elektronickým podpisem
  4. do schránky školy
 1. 17.6. 2020 Vám bude příslušnou školou emailem   zasláno  registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě evidováno, číslo účtu a variabilní symbol,  pro účel  platby  (školného a  stravného) na účty jednotlivých škol.
 2. 17.6. 2020 vyvěšení seznamu přijatých dětí na www. stránkách příslušné školy a ve vývěsce školy.ZDErozhodnuti_seznam_prijatych dětí z jiných MŠ NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
 3. Do 26.6. 2020 úhrada stanoveného školného a stravného na účty příslušných mateřských škol.

Předem Vám děkujeme za spolupráci, dodržení stanovených termínů a tím usnadnění složité administrace.

 Bc. Ivona Struhařová, ředitelka školy

 

Dokumenty: Žádost prázdniny 2020 univerzální