Snížení školného

on

Rozhodnutí ředitelky Mateřské školy, Hradec Králové, Kampanova 1488

 Z důvodu ochrany zdraví dětí před virovým onemocněním COVID-19 byl provoz mateřské školy přerušen od 18. 03. 2020 do odvolání. Z těchto důvodů, v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, rozhodla ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem následovně:

1)   za měsíc březen 2020 byla úplata za předškolní vzdělávání snížena poměrnou částí na částku 250,- Kč

2)   pokud bude provoz mateřské školy v následujících měsících:

a) zcela uzavřen (předškolní vzdělávání nebude poskytováno po celý měsíc), budou zákonní zástupci dětí od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeni

b) částečně uzavřen (předškolní vzdělávání bude poskytováno po část měsíce), bude úplata za předškolní vzdělávání stanovena poměrnou částí)

V Hradci Králové 27. 03. 2020