Stříbrňák 2018

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:
XI. ročník zábavného odpoledne
„POKLAD NA STŘÍBRNÉM RYBNÍKU“ 2018

MOTTO:„Mámo, táto, budeme si spolu hrát.“
DATUM KONÁNÍ AKCE: sobota 19. května2018 od 14.00 do 19.00 hodin
MÍSTO KONÁNÍ AKCE: autocamp Stříbrný rybník, Hradec Králové
PŘEDPOKLÁDANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 8.000

CÍL: Posílení společného aktivního trávení volného času dětí a rodičů. Posílení etického chování a prevence rizikového chování. Podpora zdravého životního stylu.

ZÁMĚR: Propojit zábavu s edukací. Veškeré aktivity jsou nabízeny pro společné činnosti dětí s rodiči. Tím se vzdělávají nejen děti, ale i jejich dospělý doprovod.
1. Prevence úrazovosti dětí, nebezpečné situace, první pomoc, podpora zdravého životního stylu
2. Integrace osob s postižením, seznamování s problematikou sluchově a zrakově postižených
3. Seznamování s činností městských organizací – knihovna, muzeum, městská policie, dobrovolní hasiči
4. Seznamování s činností IZS – prevence a ošetření úrazů, „Co mám dělat když…“
5. Realizovat akci nekomerčního charakteru, pro všechny zúčastněné děti i jejich doprovod bezplatně

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:
Projekt je určen zejména předškolním dětem a rodičům. V rámci projektu je připraveno
pro všechny zúčastněné zábavné odpoledne plné různých společenských aktivit (sportovní, dovednostní, vědomostní, výtvarné hry a soutěže. Dětský den je organizován na stanovištích, kde děti splní úkol a za něj dostanou hrací bod. Za tyto hrací body pak můžou zdarma využívat dětské atrakce. Celá akce je nevýdělečná, nemáme žádné příjmy. Na žádném stanovišti ani atrakci není vybíráno vstupné, nejsou zvány žádné prodejní stánky. Spolupořadatelé si hradí své finanční náklady s účastí ze svých zdrojů. Cílem projektu je ukázat dětem a rodičům možnost smysluplně a aktivně využít společně strávený čas, což je v dnešní uspěchané době čím dál vzácnější.
Projektu se účastní již tradičně řada různých organizací, které se podílejí na programu akce. Projekt bude mít nejen zábavný, ale i edukativní význam – například z hlediska etického chování, prevence rizikového chování, prevence kriminality, šíření informací o poskytnutí první pomoci, bezpečnosti v dopravě, prevence předcházení úrazům. Projekt má význam
i z hlediska integrace osob s postižením.
Hlavním organizátorem projektu je Mateřská škola, Hradec Králové, Kampanova 1488 pod vedením ředitelky Bc. Ivony Struhařové. Osobou odpovědnou za realizaci projektu je
Mgr. Eva Hrubá, MŠ Albertova. Hlavním spolupořadatelem je cestovní kancelář B&K Tour. Na akci přislíbily pomoc i různé soukromé subjekty.
Akce proběhne pod záštitou primátora města pana MUDr. Zdeňka Finka.

REKLAMNÍ PLNĚNÍ: O akci je veřejnost informována na stránkách Hradeckého deníku, Radnice, na webových stránkách školy a většiny spolupořadatelů, ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, HitradiaMagic a prostřednictvím 1000 plakátů vyvěšených v mateřských školách v Hradci Králové a v informacích všech 54 spolu-pořadatelských organizací. Spolupořadatel Turistika.cz umísťuje upoutávky na akci na různých webových stránkách.

NABÍDKA PRO SPOLUPOŘADATELE: Spolupořadatelům nabízíme možnost prezentace společnosti na akci a zveřejnění loga na plakátech akce, které jsou vyvěšeny na akci i u všech spolupořadatelů. Také nabízíme možnost prezentovat se přímo na akci a to na vlastním stanovišti, které budou navštěvovat účastníci dětského dne. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci určenou pro předškolní děti – je samozřejmé, že se s malým dítětem společně účastní rodiče. Na herním stanovišti tak je možnost oslovit v rámci herního úkolu také dospělý doprovod. Na akci není povolen prodej, všechny herní odměny se účastníkům rozdávají zdarma.
Předpokládáme, že stejně jako v loňském ročníku se akce pořadatelsky účastní:
POČET ÚČASTNÍKŮ: 8.000
POČET SPOLUPOŘADATELSKÝCH ORGANIZACÍ: 54
POČET POŘADATELŮ DOBROVOLNÍKŮ: 225
POČET VYSTUPUJÍCÍCH: 91
POČET HERNÍCH STANOVIŠŤ: 40
POČET STANOVIŠŤ ATRAKCÍ: 26

DALŠÍ INFORMACE O PROJEKTU A UKÁZKY FOTOGRAFIÍ Z DĚTSKÉHO DNE:

Stříbrňák 2018


http://www.stribrny-rybnik.cz/akce
https://cs-cz.facebook.com/StribrnakPoklad/

NA AKCI SE PODÍLELY TYTO PŘIZVANÉ SUBJEKTY:
• Mateřská škola Hradec Králové, KAMPANOVA
• B & K Tour
• atrakce Ranč Blešno p. Běla
• atrakce p.Rochl
• atrakce p.Ruml
• Adalbertinum
• A-Team Hradec Králové z.s.
• AZ Chlazení, s.r.o.
• Balony Hembal, spol. s r.o.
• BESIP
• BRUMÍK
• Centrum pěstounských rodin o.s.
• Český rozhlas Hradec Králové
• ČSOB
• Dopravní podnik města Hradce Králové
• DSA a.s.
• Eramont
• FC Hradec Králové, a.s.
• France car s.r.o.
• Grafické studio JAZZ-art
• Hokejový klub Mountfield HK a.s.
• HBC Hradec Králové 1988, z.s. – hokejbalový klub
• Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Hradec Králové
• Kingspan a.s.
• Knihovna města Hradce Králové
• Krajský úřad Královéhradeckého kraje
• Lanový park Hradec Králové, Piranha
• Lealea nezisková organizace
• LogExLogistics s.r.o.
• Městská policie Hradec Králové
• Městské lesy Hradec Králové a.s.
• Modrá pyramida a.s.
• Muzeum východních Čech v Hradci Králové
• Paintball Hradec Králové Stříbrný rybník
• PIZZA PIZZA – ST GASTRO
• Pizzeria Santa Maria – Ristorante
• PN MEDIA
• Policie ČR Okresní ředitelství Hradec Králové
• Policie ČR Správa Východočeského kraje
• PROSTOR PRO o.p.s.
• RCF správa realit s.r.o.
• Rodinné pasy pro královéhradecký kraj
• SEVA, Beneš a Lát a.s.
• Sportvisio
• Statutární město Hradec Králové
• T-BASS
• Technické služby Hradec Králové
• Topsports Czech s.r.o.
• Turistické informační centrum Hradec Králové, DM Hradecko
• Turistika.cz, s.r.o.
• Vem Camará Capoeira oddíl Hradec Králové
• VP facility and services s.r.o.
• VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
• Základní škola Habrmanova Hradec Králové
• Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, p. o.
• Základní umělecká škola Střezina Hradec Králové

VYHODNOCENÍ PROJEKTU
XI. ročník zábavného odpoledne
„POKLAD NA STŘÍBRNÉM RYBNÍKU“ 2018

POČET ÚČASTNÍKŮ: 8.000
POČET SPOLUPOŘADATELSKÝCH ORGANIZACÍ: 54
POČET POŘADATELŮ DOBROVOLNÍKŮ: 225
POČET VYSTUPUJÍCÍCH: 91
POČET HERNÍCH STANOVIŠŤ: 40
POČET STANOVIŠŤ ATRAKCÍ: 26

Jedenáctý ročník zábavného odpoledne nazvaného Poklad na Stříbrném rybníku, který se konal v sobotu 29. května 2018 v areálu kempu Stříbrný rybník, se opět setkal s velkým zájmem veřejnosti. Zábavné odpoledne plné atrakcí a soutěží bylo určeno především dětem předškolního věku a jejich rodičům.
Akce se zúčastnily všechny složky Integrovaného záchranného systému, vybrané kulturní a sportovní organizace města Hradce Králové. Bylo připraveno 40 stanovišt soutěžních her spolupořadatelů, kde kromě úkolů připravených zaměstnanci mateřské školy, se prezentovaly A-team, Balony Hembal, Besip, BRUMÍK, Centrum pěstounských rodin, Český rozhlas Hradec Králové, ČSOB, Fotbalový klub HK, France car, Hokejový klub Mountfield HK, hokejbalový klub, Knihovna města Hradce Králové, Lanový park HK, LogExLogistics, Městská policie HK, Městské lesy HK, Modrá pyramida, Muzeum východních Čech v HK, Pizza Pizza, Policie ČR, PROSTOR PRO, Rodinné pasy, Jednotky sboru dobrovolných hasičů HK, SEVA, Sportvisio, T-BASS, Infocentrum HK, VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA, Základní škola Habrmanova HK, Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, ZUŠ Střezina HK, Cestovní kancelář B&K Tour aj.
Byla připravena například prezentace Policie ČR a Městské policie Hradec Králové, BESIPu, kde si děti za účasti rodičů mohly vyzkoušet mimo jiné svou znalost dopravních značek či řešení nebezpečných situací v dopravě. Co mám dělat a jak řešit nebezpečné situace a poranění si malí i velcí účastníci vyzkoušeli na několika stanovištích a zdravotnickou profesionální pomoc ukazovala stanoviště Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje. Každé dítě v areálu kempu Stříbrný rybník hrálo o poklad v podobě čokoládových mincí.
Podpora těchto aktivit v našem městě je odrazem vstřícného přístupu a součinnosti všech subjektů, které se kromě výše jmenovaných spolupořadatelů rozhodly akci také finančně podpořit: Statutární město Hradec Králové, Královéhradecký kraj, AZ Chlazení,s.r.o., Eramont, France car s.r.o. LogExLogistics, RCF správa realit s.r.o., Kingspan a spolupořadatel Cestovní kancelář B&K Tour. Díky této finanční podpoře mohlo být všech 26 atrakcí pro účastníky her zcela zdarma: návštěva lanového centra, skákací hrady Modrá pyramida, projížďky na koních a ponících Ranče Blešno, malování na obličej Rodinných pasů a muzea, trampolíny Brumík, nafukovací skluzavky a lezecká stěna ČSOB, kolotoče, mašinky, houpačky lodičky, řetízky, turistický vláček DPmHK, jízdy na koloběžkách Topsports Czech, projížďky na člunech hasičů. Účastníci zhlédli ukázku vystoupení mažoretkového sportu A_TEAM, vystoupení tanečníků T-BASS – mistrů ČR, vystoupení oddílu Vem Camará Capoeira Hradec Králové z.s., přelet helikoptéry DSA, program hudební skupiny Bucek, autogramiáda hokejistů týmu Mountfield HK aj.
O připravovaném i proběhlém zábavném odpoledni byla veřejnost informována na stránkách Hradeckého deníku, Radnice, na webových stránkách školy a spolupořadatelů, ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a prostřednictvím plakátů vyvěšených v mateřských školách v Hradci Králové a v informacích všech spolupořadatelů.
Všechny nabízené stanoviště i atrakce byly po celou dobu konání akce v nepřetržité permanenci. Akci spolupořádalo nebo podpořilo 54 organizací. Na přípravě a realizaci akce se přímo na místě podílelo 225 dobrovolníků. Odezva účastníků i spolupořadatelů byla již tradičně pozitivní. Použití prostředků na volnočasové aktivity předškolních dětí se ukázalo jako velmi prospěšné, o čemž svědčí účast více jak 8.000 dětí, rodičů a návštěvníků z řad veřejnosti. Záměrem spolupořadatelů bylo propojit zábavu s edukací. Proto veškeré aktivity byly převážně nabízeny pro společné činnosti dětí s rodiči. Tím se vzdělávají nejen děti, ale i jejich dospělý doprovod. Cíl projektu – posílení společného aktivního trávení volného času dětí a rodičů se daří naplňovat.

DĚKUJEME ZA FINANČNÍ PODPORU AKCE:
• B & K Tour
• AZ Chlazení, s.r.o.
• Eramont
• France car s.r.o.
• Kingspan a.s.
• Krajský úřad Královéhradeckého kraje
• LogExLogistics s.r.o.
• Statutární město Hradec Králové
• RCF správa realit s.r.o.

DĚKUJEME, ŽE SVOU ÚČASTÍ PODPOŘILI AKCI:
• Mateřská škola Hradec Králové, KAMPANOVA
• B & K Tour
• atrakce Ranč Blešno p. Běla
• atrakce p.Rochl
• atrakce p.Ruml
• Adalbertinum
• A-Team Hradec Králové z.s.
• AZ Chlazení, s.r.o.
• Balony Hembal, spol. s r.o.
• BESIP
• BRUMÍK
• Centrum pěstounských rodin o.s.
• Český rozhlas Hradec Králové
• ČSOB
• Dopravní podnik města Hradce Králové
• DSA a.s.
• FC Hradec Králové, a.s.
• France car s.r.o.
• Hokejový klub Mountfield HK a.s.
• HBC Hradec Králové 1988, z.s. – hokejbalový klub
• Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Hradec Králové
• Knihovna města Hradce Králové
• Lanový park Hradec Králové, Piranha
• LogExLogistics s.r.o.
• Městská policie Hradec Králové
• Městské lesy Hradec Králové a.s.
• Modrá pyramida a.s.
• Muzeum východních Čech v Hradci Králové
• PIZZA PIZZA – ST GASTRO
• Pizzeria Santa Maria – Ristorante
• Policie ČR Okresní ředitelství Hradec Králové
• Policie ČR Správa Východočeského kraje
• PROSTOR PRO o.p.s.
• Rodinné pasy pro královéhradecký kraj
• SEVA, Beneš a Lát a.s.
• Sportvisio
• T-BASS
• Topsports Czech s.r.o.
• Infocentrum Hradec Králové, DM Hradecko
• Turistika.cz, s.r.o.
• Vem Camará Capoeira oddíl Hradec Králové
• VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
• Základní škola Habrmanova Hradec Králové
• Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, p. o.
• Základní umělecká škola Střezina Hradec Králové

DALŠÍ INFORMACE O PROJEKTU A UKÁZKY FOTOGRAFIÍ Z DĚTSKÉHO DNE:

Stříbrňák 2018


http://www.stribrny-rybnik.cz/akce
https://cs-cz.facebook.com/StribrnakPoklad/
http://kultura.hradeckralove.cz/o-poklad-na-stribrnem-rybniku-35159/

Poklad na Stříbrném rybníku 2018 – sobota 19. května 2018 – Hradec Králové


https://www.promaminky.cz/akce-s-detmi/kralovehradecky-kraj-6/hradec-kralove-poklad-na-stribrnem-rybniku-3568

11. ročník dětského dne „Poklad na Stříbrném rybníku 2018“


a mnoho dalších na internetových stránkách

 

Stříbrný rybník už v sobotu ožije velkým dětským dnem.

Motto: „Mámo, táto, budeme si spolu hrát.“

Opět po roce se v královéhradeckém kempu Stříbrný rybník uskuteční velký dětský den nazvaný Poklad na Stříbrném rybníku. Zábavné odpoledne začne v sobotu 19. května 2018 ve 14 hod. a potrvá do 18 hod. Vstup na tuto akci, nad níž město převzalo záštitu, je zdarma.
Pro děti bude připravena řada zajímavých soutěží, ale také různých atrakcí. Chybět nebude například autogramiáda některých hradeckých hokejistů, prezentace městské a státní policie, Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a řady dalších organizací. Zajímavá jistě bude například i letová ukázka vrtulníku.
Návštěvníci se mohou těšit také na skákací hrady, projížďky na konících a ponících, projížďky na člunech hasičů, nafukovací lezeckou stěnu, na malování na obličej, využít budou moci i bezplatné měření tělesných hodnot. Budou také moci v rámci akce navštívit lanové centrum, které je v areálu kempu Stříbrný rybník.
Děti budou plnit na jednotlivých stanovištích v doprovodu rodičů nejrůznější úkoly. Za jejich splnění vždy dostanou na papírovou čelenku samolepku. Když nasbírají určitý počet samolepek, mohou využívat atrakce a hlavně vybrat si něco z „pokladu“. Nejdůležitější ale je, což je i cílem našeho snažení, že si na zábavném odpoledni rodiče hrají dohromady se svými dětmi. Smysluplně a aktivně tak rodiče s dětmi prožijí společné chvíle, na které budou rádi vzpomínat,“ říká Ivona Struhařová, ředitelka mateřské školy Kampanova, která se spolu s dalšími 50 hradeckými organizacemi podílí na přípravě akce. Zábavné odpoledne je určeno zejména dětem předškolního věku, ale na své si jistě přijdou i děti starší.

Program:

14.00 hodin – zahájení her o poklad za účasti pana primátora MUDr. Zdeňka Finka
14.00 – 17.00 hodin – na stanovištích budou probíhat různé sportovní, dovednostní, vědomostní, výtvarné hry a soutěže
– prezentace spolupořadatelů: POLICIE ČR, MĚSTSKÁ POLICIE Hradec Králové, SPORTVISIO, BALONY HEMBAL, ČSOB, ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, FRANCE CAR, HOKEJOVÝ KLUB Mountfield HK, JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ města Hradec Králové, BESIP TEAM s trenažérem simulování dopravní nehody, KNIHOVNA města Hradce Králové, MĚSTSKÉ LESY Hradec Králové,
LOGEX, CENTRUM PĚSTOUNSKÝCH RODIN, ČESKÝ ROZHLAS Hradec Králové, FC Hradec Králové, PROSTOR PRO obecně prospěšná společnost, ZUŠ STŘEZINA, ZŠ HABRMANOVA Hradec Králové, taneční skupina T-BASS, klub mažoretek A-TEAM, BRUMÍK, VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR, INFOCENTRUM Hradec Králové a DM HRADECKO, MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH v Hradci Králové, MODRÁ PYRAMIDA stavební spořitelna a. s., HBC Hradec Králové 1988, z. s. – hokejbalový klub a další
14.00 – 17.30 hodin – atrakce pro děti: SKÁKACÍ HRADY, PROJÍŽĎKY NA KONÍCH A PONÍCÍCH, VLÁČKY, KOLOTOČE, TURISTICKÝ VLÁČEK DPM HK, PROJÍŽĎKY NA ČLUNECH HASIČŮ, NÁVŠTĚVA LANOVÉHO CENTRA, malování na obličej RODINNÉ PASY a MUZEUM, nafukovací lezecká stěna a skákací hrad ČSOB, skákací hrad MODRÁ PYRAMIDA, hokejbalová střelnice HBC Hradec Králové 1988,
jízdy na koloběžkách TOPSPORTS CZECH a další
14.30 – 17.30 hodin – doprovodný program: letová ukázka vrtulníku DSA, autogramiáda extraligových hokejistů týmu MOUNTFIELD HK, vystoupení tanečníků T-BASS, vystoupení mažoretkového sportu A-TEAM, vystoupení oddílu Capoeira a další
17.00 – 18.00 hodin – hudebně zábavný program pro děti
18.00 hodin – ukončení zábavného odpoledne

Doprava:

POSÍLENÝ JÍZDNÍ ŘÁD MHD HK:
Linka č. 17: odjezdy z Terminálu HD linka č. 17 a posilové spoje na lince č. 17: 13:33, 14:03, 14:33, 15:03, 15:33, 16:03, 16:33, 17:03, 17:33, 18:03
Linka č. 11: odjezdy ze zastávky Stříbrný rybník do města linka č. 11 a posilové spoje na lince č. 11: 13:31, 14:01, 14:31, 15:01, 15:31, 16:01, 16:43, 17:01, 17:31, 18:01, 18:31

Sponzoři:

Přílohy:

plakat_POKLAD_A3_2018