Stříbrňák 2016

Poklad na Stříbrném rybníku

rok 2016

 

Motto: „Mámo, táto, budeme si spolu hrát!“

 

Termín konání zábavného odpoledne – sobota 21.května 2016 od 14:00 do 19:00 hodin.

Místo konání akce – autocamp Stříbrný rybník Hradec Králové


rok 2015

 

Termín konání zábavného odpoledne – sobota 23.května 2015 od 14:00 hodin.

Letáček ZDE.

Osmý ročník zábavného odpoledne nazvaného Poklad na Stříbrném rybníku, který se konal v sobotu 23.května 2015 v areálu kempu Stříbrný rybník, se opět setkal s velkým zájmem veřejnosti. Zábavné odpoledne plné atrakcí a soutěží bylo určeno především dětem předškolního věku a jejich rodičům.

Akce se zúčastnily všechny složky Integrovaného záchranného systému, vybrané kulturní a sportovní organizace města Hradce Králové. Bylo připraveno 47 stanovišt soutěžních her spolupořadatelů, kde kromě úkolů připravených zaměstnanci mateřské školy, se prezentovaly AUTO MITO Servis, Balony Hembal, Centrum pěstounských rodin, Český chlapecký sbor Zpěváček, Český rozhlas HK, ČSOB, Deník východní Čechy, Divadlo Drak, Divadlo Honzy Pokusila, Fotbalový klub HK, Florbalový klub HK, Galerie moderního umění, Hokejový klub Mountfield HK, Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením, Hudební škola Yamaha, Knihovna města Hradce Králové, Městské lesy HK, Muzeum východních Čech, RAABE, Rodinné pasy, Sbor dobrovolných hasičů HK, Sportvisio, Turistické informační centrum, Vojenská policie, VZP, Základní škola Habrmanova HK, Cestovní kancelář B&K Tour aj. Byla připravena například prezentace Policie ČR a Městské policie Hradec Králové, BESIPu, kde si děti za účasti rodičů mohly vyzkoušet mimo jiné svou znalost dopravních značek či řešení nebezpečných situací v dopravě. Co mám dělat a jak řešit nebezpečné situace a poranění si malí i velcí účastníci vyzkoušeli na několika stanovištích a zdravotnickou profesionální pomoc ukazovala stanoviště Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje a Český červený kříž.

Každé dítě v areálu kempu Stříbrný rybník hrálo o poklad v podobě čokoládových mincí.

Podpora těchto aktivit v našem městě je odrazem vstřícného přístupu a součinnosti všech subjektů, které se kromě výše jmenovaných spolupořadatelů rozhodly akci také finančně podpořit: Statutární město Hradec Králové, VZP ČR, A-Z Chlazení, M-GRUPPE, AG COM, Hudební škola Yamaha, Městské lesy Hradec Králové, Eramont a spolupořadatel Cestovní kancelář B&K Tour. Díky této finanční podpoře mohly být všechny atrakce pro účastníky her zcela zdarma: návštěva lanového centra, paintballu, skákací hrady AUTO MITO Servis, projížďky na koních a ponících, elektrická vozítka, malování na obličej, vzduchové trampolíny FIT JAMP, nafukovací skluzavky a lezecká stěna ČSOB, kolotoče, mašinky, houpačky lodičky, řetízky, trenažéry motorka a automobil BESIP, turistický vláček DPmHK, jízdy na koloběžkách Topsports Czech, projížďky na člunech hasičů, městských lesů a M-GRUPPE. Účastníci zhlédli ukázku vystoupení Hudební školy Yamaha, Rock teens z B.A.Z centra HK, Českého chlapeckého sboru „Zpěváček“, přelet helikoptéry DSA, program veselé klauniády skupiny Time4fun, autogramiádu hokejistů týmu Mountfield HK aj.

O připravovaném i proběhlém zábavném odpoledni byla veřejnost informována na stránkách Hradeckého deníku, Radnice, na webových stránkách školy a spolupořadatelů, ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, Hitradia Magic a prostřednictvím plakátů vyvěšených v mateřských školách v Hradci Králové a v informacích všech spolupořadatelů.

Všechny nabízené stanoviště i atrakce byly po celou dobu konání akce v nepřetržité permanenci. Akci spolupořádalo nebo podpořilo 56 organizací. Na přípravě a realizaci akce se přímo na místě podílelo 275 dobrovolníků. Odezva účastníků i spolupořadatelů byla již tradičně pozitivní. Použití prostředků na volnočasové aktivity předškolních dětí se ukázalo jako velmi prospěšné, o čemž svědčí účast více jak 9000 dětí, rodičů a návštěvníků z řad veřejnosti. Záměrem spolupořadatelů bylo propojit zábavu s edukací. Proto veškeré aktivity byly převážně nabízeny pro společné činnosti dětí s rodiči. Tím se vzdělávají nejen děti, ale i jejich dospělý doprovod. Cíl projektu posílení společného aktivního trávení volného času dětí a rodičů se daří naplňovat.

POČET ÚČASTNÍKŮ: 9000

POČET SPOLUPOŘADATELSKÝCH ORGANIZACÍ: 56

POČET POŘADATELŮ DOBROVOLNÍKŮ: 275

POČET HERNÍCH STANOVIŠŤ: 47

POČET STANOVIŠŤ ATRAKCÍ: 22


rok 2014

 

Termín konání zábavného odpoledne – sobota 24.května 2014 od 14:00 hodin.

Letáček ZDE.


rok 2013

 

Termín konání zábavného odpoledne – sobota 25.května 2013

Letáček ZDE.


rok 2012

 

Mateřská škola Kampanova Hradec Králové a cestovní kancelář BK Tour s finanční podporou Magistrátu města Hradce Králové pořádala pro všechny děti předškolního věku a jejich rodiče v sobotu 26.května 2012 od 14.00 hodin v autocampu Stříbrný rybník v Hradci Králové zábavné odpoledne „Poklad na Stříbrném rybníku“.

Základní informace o projektu ZDE.

Letáček ZDE.

Program odpoledne ZDE.

Pravidla soutěžních herZDE.