Celostátní uzavření mateřských škol od 1.3.2021

Důležité informace pro rodiče!!!!!!

Upozorňujeme rodiče na uzavření mateřských škol Kampanova a Albertova od 1.3.2021!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE ), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole.

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné (v době uzavření školy kromě jarních prázdnin).

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021.

DŮLEŽITÉ INFORMACE  K OČR při uzavření od 1. 3. 2021

Ošetřovné odkaz: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemuZDE

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení !!!

Žadatel si vyplní hlavičku dotčené mateřské školy sám.

Název školy: Mateřská škola, Hradec Králové, Kampanova 1488 (platí i pro MŠ ALBERTOVA)

IČ: 71000691

Adresa: Kampanova 1488, 50002 Hradec Králové

Důvod uzavření: Usnesení vlády ČR ze dne 26.2. 2021 č. 200 o přijetí krizových opatření

 

Obědy budou všem po dobu uzavření škol automaticky odhlášeny.

Školné bude sníženo poměrnou částí dle doby uzavření.

Milí rodiče věřím, že to společně zvládneme!!!!!!!

 

Přeji všem hodně sil, pozitivní mysl a hlavně pevné zdraví!!!!!!! 

S pozdravem I. Struhařová,