VIII. ročník výtvarné přehlídky a soutěže pro předškolní děti ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ 2010

Do soutěže přišlo více jak 3000 dětských výtvarných prací ze 265 mateřských škol z celé České republiky a mateřské školy Slovenské republiky. Velmi nás potěšil zájem pedagogů a spousta krásných výtvarných prací dětí, které archivujeme.

Bylo vystaveno přes 300 dětských výtvarných prací v kategoriích : DĚTI TŘÍLETÉ, ČTYŘLETÉ, PĚTILETÉ, ŠESTILETÉ, SKUPINOVÉ PRÁCE, OCENĚNÍ ZA VÝTVARNOU TVOŘIVOST A OCENĚNÍ MŠ ZA VÝTVARNOU ÚROVEŇ. Výstava proběhla od 29. 3. – 16. 4. 2010.

Snažili jsme se ocenit a odměnit co možná nejvíce dětských prací a připravit pro děti nejen krásný diplom s fotem jejich díla na památku, ale i drobné dárky, na kterých se finančně podílela kromě spoloorganizátorů i řada sponzorů.

Ve spolupráci s UHK – PF – ÚSTAVEM PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ EDUKACE se nám podařilo připravit pro děti a jejich doprovod slavnostní předání cen v krásných nových prostorách Univerzity Hradec Králové s kulturním programem.

Slavnostní předání cen vítězům soutěže proběhlo 8.4.2010 za účasti zástupců KÚ královéhradeckého kraje, Magistrátu města Hradce Králové, Univerzity Hradec Králové, Mateřské školy Kampanova a veřejnosti. Oceněno bylo 63 vítězných prací jednotlivců a 5 skupinových prací dětí od 3 do 6 let věku a předána 4 ocenění učitelkám MŠ za výtvarnou úroveň. Slavnost proběhla v aule nové budovy UHK, kde měli rodiče, děti i veřejnost možnost shlédnout právě probíhající výstavu. Předpokládáme, že slavnosti se zúčastnilo na 200 návštěvníků.

Snažily jsme se, aby děti měly co nejkrásnější zážitek z ocenění a abychom děti i jejich výtvarné pedagogy podpořili v další tvořivé činnosti.

Děkujeme všem zúčastněným dětem i učitelkám za krásné obrázky a těšíme se na další milé setkání s dětskou výtvarnou tvorbou.

Listina výsledků 2010