ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ 2017

XV. ročník výtvarné přehlídky a soutěže pro předškolní děti
ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ 2017

Vyhlašujeme opět výtvarnou přehlídku a soutěž pro předškoláky. Velice nás těší zájem a odezva účastníků ze všech koutů republiky neboť každým rokem se do přehlídky výtvarné tvorby zapojuje více mateřských škol. Proto vystavujeme a oceňujeme každoročně více dětských prací. Předávání diplomů a cen se stalo tradičně pro děti, ale i celou jejich rodinu velkou událostí. Dítě je mnohdy poprvé takto veřejně oceňováno za jeho výtvarné nadání, a to z rukou osobností UHK a veřejného života. Celá slavnost a výstava probíhá v krásném prostředí auly Univezity Hradec Králové za účasti médií. Vybrané děti jsou odměňovány diplomem a dárky, na kterých se podílí Statutární město Hradec Králové, Královéhradecký kraj a Univerzita Hradec Králové.

INFORMACE PRO VÝTVARNÉHO PEDAGOGA:

Po zkušenostech z minulých let nezadáváme konkrétní téma, neboť je pro nás důležitá především tvořivost a nápaditost dítěte. Těšíme se na zaslání dětských prací s libovolnou tématikou i technikou, které jsou něčím zajímavé a inspirující, nebo se dětem mimořádně povedly.

Mezi hlavní hodnotící kritéria odborné poroty složené z výtvarníků Katedry výtvarné kultury UHK, ZUŠ Habrmanova a Střeziny HK patří: samostatný, osobitý a přirozený rukopis dětského výtvarného projevu bez výtvarného diktátu pedagoga a bez použití šablon. Jde nám výhradně o tvořivost a nápaditost dítěte. Prosíme, nezasílejte nám ofocené kopie prací, omalovánky, shodně řešené práce od různých dětí např. dle návodu učitelky, dle šablon. Dále práce, ve kterých se objevují materiály jako je krupice, mák, zrní, písek, vata, vatové tampony apod. Tyto práce jsou spíše výrobkem a záležitostí pracovní výchovy.

Z minulých let máme zkušenost, že žádáte o vrácení našich prací. Bohužel není v našich silách ani finančních možnostech výtvarné práce vracet.

Nechceme nezdravě soutěžit, protože všechny obrázky předškoláků jsou něčím zajímavé a krásné. Chceme prezentovat práci mateřských škol v oblasti výtvarné tvořivosti. Tím, že vybrané práce vystavíme a oceníme, umožníme dětem zažít úspěch. Chceme poskytnout pedagogům zpětnou vazbu, která není hodnocením dobře – špatně,ale která inspiruje a podporuje.

Požadavky

Zasílané práce, prosím, označte čitelně na zadní straně:

  • jméno a věk autora (číslovka věku v době vzniku díla např. 3,8 let)
  • název výtvarné práce
  • adresa předškolního zařízení (včetně PSČ), tel. číslo a email předškolního zařízení
  • jméno předškolního pedagoga

Na přední straně nesmí být jakýkoli zásah dospělého.

Výtvarné práce zasílejte do 25.02.2017 na adresu:

Mateřská škola Albertova 767, 500 02 Hradec Králové

CÍL PROJEKTU:

Smyslem projektu je podpora kreativity a tvůrčího přístupu dětí a pedagogů pomocí výtvarné tvorby.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Děti předškolního věku.

Kategorie :

  • DĚTI DVOULETÉ, TŘÍLETÉ, ČTYŘLETÉ, PĚTILETÉ, ŠESTILETÉ
  • SKUPINOVÁ PRÁCE
  • OCENĚNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA VÝTVARNOU ÚROVEŇ

PODMÍNKY ÚČASTI V PŘEHLÍDCE:

Výtvarné přehlídky a soutěže se mohou zúčastnit pouze děti předškolního věku.

Výtvarná práce je výhradně prací dítěte bez zásahu dospělého.

Maximální formát ani technika prací není omezena. Díla nepaspartujte, práce fixujte.

Počet zasílaných děl jedné organizace ani jednotlivých dětí není omezen.

Jsou přijímány pouze originály děl. Nepřijímáme kopírované, skenované práce.

Doručení výtvarné práce do 25.02.2017 na adresu:

Mateřská škola Albertova 767, 500 02 Hradec Králové.

Přesná identifikace výtvarných děl dle stanovených podmínek : práce označené čitelně na zadní straně: jméno a věk autora – název práce – adresa předškolního zařízení (včetně PSČ), telefonní číslo a email předškolního zařízení, jméno předškolního pedagoga.

Pořadatelé si vyhrazují právo k tištění, reprodukování a dalšímu prezentování výtvarných prací zaslaných do projektu bez nároku autora na honorář.

POŘADATELÉ:

Mateřská škola Hradec Králové, Kampanova 1488,

MŠMT

Královehradecký kraj,

Statutární město Hradec Králové,

Katedra výtvarné kultury a Ústav primární a preprimární edukace Univerzity Hradec Králové.

Záštitu nad projektem převzal děkan PdF UHK doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

Vyhlášení soutěže a zasílání prací do soutěže – do 25.února 2017

Vyhodnocení výtvarných prací, výběr vítězných a vystavených prací – 01. až 12.března 2017

Výstava – od 27.března 2017 do 14.dubna 2017

Slavnostní ocenění vítězných prací dětí a ocenění učitelkám MŠ za výtvarnou úroveň výtvarných prací došlých do soutěže proběhne v aule UHK v Hradecké ulici ve čtvrtek 30.března 2017od 15:30 do 17:00 hodin

ZPŮSOB REALIZACE:

Výzvu k účasti k výtvarné přehlídce a soutěži rozesíláme prostřednictvím všech do mateřských škol celé ČR.

Vítězné výtvarné práce vybírá porota složená z pedagogů Výtvarné katedry Univerzity Hradec Králové, z pedagogů Základních úměleckých škol Habrmanova a Střezina a z pedagogů mateřských škol.

Výstava výtvarných prací probíhá v prostorách Univerzity Hradec Králové při příležitosti konání pedagogických dnů. Výstavu tedy mohou shlédnout nejen studenti Pedagogické fakulty, ale i laická a odborná pedagogická veřejnost. Po dobu min. tří týdnů výstavu navštěvují i děti mateřských škol i rodiče s dětmi. Výstava je přístupná i o víkendech. Každoročně je vystavováno 70 vítězných a cca 500 dalších výtvarných prací.

Vítěze obesíláme osobním dopisem s pozvánkou na slavnost. Slavnostní ocenění vybraných talentovaných dětí se koná v aule Univerzity Hradec Králové. Pro návštěvníky připravují studenti kulturní program. Děti získávají diplom s fotokopií vlastního díla a věcnou cenu – výtvarným materiálem pro další tvorbu. Slavnosti se tradičně účastní více jak 200 návštěvníků z celé ČR.

Každým rokem se počet účastníků zvyšuje, proto vystavujeme a oceňujeme více dětí. V uplynulém roce se účastnilo 2800 dětí z 279 škol a bylo vystaveno více jak 500 výtvarných prací. Oceněno bylo 55 vítězných prací jednotlivců a 6 skupinových prací dětí od 2 do 6 let věku, předány 7 ocenění učitelkám a učitelům MŠ za výtvarnou úroveň. Rozeslali jsme poděkování všem školám za účast. Naším záměrem je také díky vyšším finančním příspěvkům vydat rozšířený souborný katalog vítězných výtvarných prací a rozdávat ho vítězům, zúčastněným školám, studentům i dalším zájemcům.

Děkujeme za vstřícnost a pomoc. Díky finanční podpoře KÚ, Statutárního města Hradec Králové a Univerzitě Hradec Králové mohlo být realizováno již 14 ročníků přehlídky a soutěže.

KONTAKT GARANT PŘEHLÍDKY:

Mateřská škola Kampanova, odloučené pracoviště Albertova 767, 500 02 Hradec Králové

tel. 00420 725 779 996, 00420 495 538 297

web: www.mskampanova.cz/vytvarna-soutez

email: msalbertova@volny.cz

Za organizaci soutěže:

Bc. Ivona Struhařová, ředitelka MŠ Kampanova (statutární zástupce, tel.:495 523 806)

Mgr. Eva Hrubá, zástupkyně ředitelky pro MŠ Albertova (garant projektu, tel.:725 779 996)

Mgr. Lada Kalousková, Valérie Richtermocová, učitelky (realizace výstavy, tel.: 495 538 297, 495 000 278)

Bc. Tereza Řezáčová (slavnostní ocenění dětí a pedagogů)

Soubory

plakát vyhlášení

dopis pedagogům

pozvánka slavnost

vítězná listina

plakát výstava

poděkování školám

Vítězové


Kategorie: děti dvouleté

Anastázie Zdeňka Junková David Lego Bedřich Mezera Rudolf Zvoníček
Zvířátka v lese Auto, domeček a Sluníčko Švestkové knedlíky Moje paní učitelka

Kategorie: děti tříleté

Nikolas Budínský Ester Byrtusová Anna Davidová Ondřej Dvořák
Auto Hrajeme si pod stromem Čím chci být – Kadeřnice John Deer na poli
Ondřej Dvořák Tereza Kubrichtová Tereza Kubrichtová Mikuláš Štěpán Povondra
Můj pejsek Rocky Lev Maminka Kravička hledá, kam se schovat, když prší
Karolína Vrbová
Školka plná dětí

Kategorie: děti čtyřleté

Anna Benešová Ondřej Forman Štěpán Hloušek Lucie Maříková
Můj táta Rytíř Veverka v dutině stromu Domeček
Lucie Maříková Lucie Maříková Lilinka Nováčková Lilinka Nováčková
Svatba Ohňostroj na náměstí Čertice Pod deštníkem
Tereza Poláčková Tereza Poláčková Adéla Sýkorová Elen Vacková
Lev Kočka Na dvoře Víla

Kategorie: děti pětileté

Martin Blažek Martin Blažek Amálie Černá Nikola Dachsová
Vánoční přání Pták Zážitky z lyžařského kurzu Čím chci být – Jezdkyně na koni
Silvie Herianová Kristýna Hrdá Dorota Chaloupková Lucie Chiari
Ptáček má hnízdo Kočička Mňoukalka Co vidí ptáci Čarodějnice
Valérie Kočová Iva Kolínková Matěj Korbel Karolína Krejčí
Vesmírné sovy Mazlík a Ťutík Lichožrouti – Hihlík baští Ponožku Školka plná dětí Naše kočky
Karolína Krejčí Helena Němcová Amálie Palaščáková Luisa Pinterová
Konící poníci V pekle u čertů Labutě Zvířátka v lese
Petr Polívka Simona Šleisová Josef Troják Dorián Vencl
Čarodějnice Princezna na hrášku Klokan z Austrálie Kamarád Mikoláš
Tomáš Vondráček Tomáš Vondráček
Mám letadla na ovládání Letí motýl

Kategorie: děti šestileté

Matyáš Burda Natálie Demeterová Natálie Demeterová Anna Doležalová
Autoportrét Zasněžený břeh Vltavy Moje mandala Víla Zvonilka
William Druzik Anna Dyntarová Anna Dyntarová Tereza Heinzlová
Čím chci být – Popelář Kam se ptáčku, kam schováš Nory Horolezecká bota
Tereza Heinzlová Šimon Holub David Kubín Štěpán Kučera
Skřítek Kameníček Pták Kdybych byl archeologem Pták
Michaela Kučerová Robert Latinák Nela Martínková David Novotný
Plameňáci Jedu do MŠ Veverka Drápek v lese Otesánek
David Novotný Štěpán Ondřej Ella Špringerová Ella Špringerová
Továrna u lesa Slavní hokejisté Ptáček Plavba po moři
Ella Špringerová Anna Šťastná Anna Štastná Barbora Patočková
Dýně Ptačí rodina Ptačí rodina 2 Na návštěvě v ZOO
Žofie Vojáčková
Vesmír s létajícím talířem

Kategorie: skupinové práce

MŠ Černilov MŠ Merklín MŠ Podzámčí MŠ Podzámčí
Jedeme na výlet Cesta do pohádky Ekosystém louka-pastvina Ekosystém pole-zajíci
MŠ Podzámčí MŠ Dubovice Pelhřimov ZŠ a MŠ Skalice
Ekosystém voda – vážky Naše expedice na Měsíci Dinosauří svět

Kategorie: ocenění za velkoformátové práce

Mateřská škola Choltice

Kategorie: ocenění za výtvarný cit

Mateřská škola Hronov

Kategorie: ocenění za výtvarné techniky

Mateřská škola Koloveč

Kategorie: ocenění za techniku malby

Mateřská škola Klatovy

Kategorie: ocenění za výtvarný přístup

Základní a mateřská škola Stěžery