ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ 2020

Ukončení projektu výtvarné přehlídky a soutěže „Školka plná dětí“

Vážení pedagogové, rodiče a milé děti, děkujeme za zasílání výtvarných prací a Váš zájem vést děti k výtvarné práci a podporovat je v tvořivosti. V důsledku aktuální situace jsme však nuceni ukončit projekt. Další výtvarné práce nám již nezasílejte.

Informace k 18. ročníku ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ 2020

 

Vážení pedagogové, rodiče a milé děti, v důsledku aktuální situace jsme nuceni zrušit plánované SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ DIPLOMŮ VÍTĚZŮM v aule UHK. Všem vítězům zašleme diplom a věcný dar poštou na adresu jeho mateřské školy. Tímto prosíme o laskavé předání dětem – vítězům.

Podařilo se nám zrealizovat přehlídku – VÝSTAVU VÍTĚZNÝCH a vybraných výtvarných prací z více jak 200 z celé ČR v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (budova A, Hradecká ulice 1227/4, v blízkosti fakultní nemocnice).

 

XVIII. ročník výtvarné přehlídky a soutěže pro předškolní děti
ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ 2020

Vyhlašujeme opět výtvarnou přehlídku a soutěž pro předškoláky. Velice nás těší zájem a odezva účastníků ze všech koutů republiky neboť každým rokem se do přehlídky výtvarné tvorby zapojuje více mateřských škol. Proto vystavujeme a oceňujeme každoročně mnoho dětských prací. Předávání diplomů a cen se stalo tradičně pro děti, ale i celou jejich rodinu velkou událostí. Dítě je mnohdy poprvé takto veřejně oceňováno za jeho výtvarné nadání, a to z rukou osobností UHK a veřejného života. Celá slavnost a výstava probíhá v krásném prostředí auly Univerzity Hradec Králové za účasti médií. Vybrané děti jsou odměňovány diplomem a dárky, na kterých se podílí Statutární město Hradec Králové, Královéhradecký kraj a Univerzita Hradec Králové.


INFORMACE PRO VÝTVARNÉHO PEDAGOGA:

Po zkušenostech z minulých let nezadáváme konkrétní téma, neboť je pro nás důležitá především tvořivost a nápaditost dítěte. Těšíme se na zaslání dětských prací s libovolnou tématikou i technikou, které jsou něčím zajímavé a inspirující, nebo se dětem mimořádně povedly.

Mezi hlavní hodnotící kritéria odborné poroty patří: samostatný, osobitý a přirozený rukopis dětského výtvarného projevu bez výtvarného diktátu pedagoga a bez použití šablon. Jde nám výhradně o tvořivost a nápaditost dítěte. Prosíme, nezasílejte nám ofocené kopie prací, omalovánky, shodně řešené práce od různých dětí např. dle návodu učitelky, podle šablon. Dále práce, ve kterých se objevují materiály jako je krupice, mák, zrní, písek, vata, vatové tampony apod. Tyto práce jsou spíše výrobkem a záležitostí pracovní výchovy.

Z minulých let máme zkušenost, že žádáte o vrácení našich prací. Bohužel není v našich silách ani finančních možnostech výtvarné práce vracet.

Nechceme nezdravě soutěžit, protože všechny obrázky předškoláků jsou něčím zajímavé a krásné. Chceme prezentovat práci mateřských škol v oblasti výtvarné tvořivosti. Tím, že vybrané práce vystavíme a oceníme, umožníme dětem zažít úspěch. Chceme poskytnout pedagogům zpětnou vazbu, která není hodnocením dobře – špatně, ale která inspiruje a podporuje.

Vítězné práce z minulých ročníků soutěže, fotografie z výstavy a slavnosti můžete shlédnout na:

https://www.mskampanova.cz/vytvarna-soutez/skolka-plna-deti-2019/

Požadavky

Zasílané práce prosíme, označte čitelně na zadní straně:

  • jméno a věk autora (číslovka věku v době vzniku díla např. 3,8 let)
  • název výtvarné práce
  • adresa předškolního zařízení (včetně PSČ), tel. číslo a e-mail předškolního zařízení
  • jméno předškolního pedagoga

Na přední straně nesmí být jakýkoli zásah dospělého.

Výtvarné práce zasílejte do 25. 02. 2020 na adresu:

Mateřská škola Albertova 767, 500 02 Hradec Králové

CÍL PROJEKTU:

Smyslem projektu je podpořit kreativitu a tvůrčí přístupy dětí a pedagogů v rámci výtvarné tvorby.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Děti předškolního věku.

Kategorie :

  • DĚTI DVOULETÉ, TŘÍLETÉ, ČTYŘLETÉ, PĚTILETÉ, ŠESTILETÉ
  • SKUPINOVÁ PRÁCE
  • OCENĚNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA VÝTVARNOU ÚROVEŇ

PODMÍNKY ÚČASTI V PŘEHLÍDCE:

Výtvarné přehlídky a soutěže se mohou zúčastnit pouze děti předškolního věku.

Výtvarná práce je výhradně prací dítěte bez zásahu dospělého.

Maximální formát ani technika prací není omezena. Díla nepaspartujte, práce fixujte.

Počet zasílaných děl jedné organizace ani jednotlivých dětí není omezen.

Jsou přijímány pouze originály děl. Nepřijímáme kopírované, skenované práce.

Doručení výtvarné práce do 25. 2. 2020 na adresu:

Mateřská škola Albertova 767, 500 02 Hradec Králové.

Přesná identifikace výtvarných děl dle stanovených podmínek: práce označené čitelně na zadní straně: jméno a věk autora – název práce – adresa předškolního zařízení (včetně PSČ), telefonní číslo a email předškolního zařízení, jméno předškolního pedagoga.

Pořadatelé si vyhrazují právo k tištění, reprodukování a dalšímu prezentování výtvarných prací zaslaných do projektu bez nároku autora na honorář.

POŘADATELÉ:

Mateřská škola Hradec Králové, Kampanova 1488,

Královehradecký kraj,

Statutární město Hradec Králové,

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby a Ústav primární a preprimární edukace Univerzity Hradec Králové.

Záštitu nad projektem převzal děkan  PdF UHK doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.

Děkujeme za vstřícnost a pomoc. Díky finanční podpoře KÚ, Statutárního města Hradec Králové a Univerzitě Hradec Králové mohlo být realizováno již mnoho ročníků přehlídky a soutěže.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

Vyhlášení soutěže a zasílání prací do soutěže – do 25. února 2020

Vyhodnocení výtvarných prací, výběr vítězných a vystavených prací – do 15. března 2020

Výstava – od 23. září do 23. října 2020 v prostorách UHK

Slavnostní ocenění vítězných prací dětí a ocenění učitelkám MŠ za výtvarnou úroveň výtvarných prací došlých do soutěže proběhne v aule UHK v Hradecké ulici ve čtvrtek 26. března 2020 od 15:30 do 17:00 hodin s kulturním programem připraveným studenty Učitelství pro MŠ ( vítězové budou pozváni osobním dopisem).

ZPŮSOB REALIZACE:

Výzvu k účasti k výtvarné přehlídce a soutěži rozesíláme prostřednictvím e-mailu do všech mateřských škol celé ČR. Soutěže se mohou účastnit děti ze všech zařízení pečujících o děti předškolního věku.

Vítězné výtvarné práce vybírá porota složená z pedagogů Výtvarné katedry Univerzity Hradec Králové, z pedagogů Základních uměleckých škol Habrmanova a Střezina Hradec Králové a z pedagogů mateřských škol.

Výstava výtvarných prací probíhá v prostorách Univerzity Hradec Králové při příležitosti konání pedagogických dnů. Výstavu tedy mohou shlédnout nejen studenti Pedagogické fakulty, ale i laická a odborná pedagogická veřejnost. Po dobu min. tří týdnů výstavu navštěvují i děti mateřských škol i rodiče s dětmi. Výstava je přístupná i o víkendech. Každoročně je vystavováno 70 vítězných a cca 500 dalších výtvarných prací.

Vítěze obesíláme osobním dopisem s pozvánkou na slavnost. Slavnostní ocenění vybraných talentovaných dětí se koná v aule Univerzity Hradec Králové. Pro návštěvníky připravují studenti kulturní program. Děti získávají diplom s fotokopií vlastního díla a věcnou cenu – výtvarný materiál pro další tvorbu. Slavnosti se tradičně účastní více jak 200 návštěvníků z celé ČR.

Každým rokem se počet účastníků zvyšuje, proto se snažíme vystavit a ocenit co nejvíce dětí. Za uplynulých mnoho ročníků jsme obdrželi přes 36000 dětských výtvarných prací, ze kterých bylo vybráno přes 910 vítězných děl a bylo vystaveno více jak 6000 výtvarných prací.

KONTAKT GARANT PŘEHLÍDKY:

Eva Hrubá, Mateřská škola Kampanova, odloučené pracoviště Albertova 767, 500 02 Hradec Králové

tel. 725 779 996, 495 538 297

web: www.mskampanova.cz,

www.mskampanova.cz/vytvarna-soutez/

email: msalbertova@volny.cz

ZA ORGANIZACI SOUTĚŽE:

Bc. Ivona Struhařová, ředitelka MŠ Kampanova (tel. 495 523 806, email: mskampanova@mskampanova.cz),

Mgr. Eva Hrubá, zástupkyně ředitelky pro MŠ Albertova (garant projektu, tel. 725 779 996, email: msalbertova@mskampanova.cz

Valerie Richtermocová (realizace výstavy)

Iveta Jelínková (organizace vítězů při slavnostním ocenění, email: skolkaplnadeti@seznam.cz)

Dokumenty

Zrušení slavnostního předávání

Plakát – vyhlášení výtvarné soutěže

Dopis pedagogům

Podekovaní školám za účast 2020

Vítězná listina 2020

Vítězné práce

Kategorie děti 2 leté

Kategorie děti 3 leté

Kategorie děti 4  leté

Kategorie děti 5  leté

Kategorie děti 6  leté

Kategorie skupinové práce

Ocenění za vynikající výtvarnou úroveň

práce dětí pod vedením Mgr. Karolíny Kafkové, ZŠ a MŠ Stěžery

práce dětí pod vedením Vandy Kotíkové, Výtvarný kroužek Hankův Dům, Dvůr Králové n. L.

práce dětí pod vedením Ireny Nováčkové, ZŠ a MŠ Stěžery

práce dětí pod vedením Renaty Novákové, MŠ Sulanského, Praha – Háje

práce dětí pod vedením Mgr. Ivany Pleskačové, ZŠ a MŠ Plotiště

Fotografie výstavy na UHK