Výzva k rodičovské veřejnosti

on

Výzva k rodičovské veřejnosti Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných statutárním městem Hradec Králové. Ačkoli se opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR o zákazu osobní přítomnosti při vzdělávání nebo studiu výslovně netýká dětí v mateřských školách, chtěli bychom požádat Vás, rodičovskou veřejnost – zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, aby nám, pokud mají tu možnost, pomohli se zmenšením počtu dětí přítomných v mateřských školách a následnému omezení provozu mateřských škol tím, že omluví své děti z docházky. Největším problémem mateřských škol, které statutární město zřizuje, jsou v současné rizika, která ohrožují jejich provoz, a to především pracovní neschopnost většího počtu zaměstnanců škol, učitelek i provozních pracovníků v souvislosti s ošetřováním člena rodiny, popřípadě s preventivní karanténou. Apelujeme na společenskou odpovědnost občanů, především rodičů, kteří mají možnost přerušit docházku svého dítěte v mateřské škole z důvodu péče o dalšího člena rodiny. Děkujeme za pochopení, ohleduplnost a spolupráci.

 

MŠ-výzva-rodiče-říjen-2020