ZNOVUOTEVŘENÍ PROVOZU MŠ v omezeném režimu.

Od 1.6. 2020 do 31.6. 2020   pokračuje  omezený provoz MŠ od 7:00 do 16.00 hod.

Do mateřské školy budou přijaty pouze předem nahlášené děti.

Přihlaste dítě prostřednictvím emailu: mskampanova@mskampanova.cz

Obědy Vám pak budou automaticky přihlášeny.

Prosíme rodiče, aby přihlásili děti pouze v nutném případě.

Pokud dítě nebude docházet do MŠ po celý měsíc červen – neplatí školné.

Pokud nastoupí docházku, platí již v plné výši za měsíc červen –  500 Kč.

Za měsíc červenec a srpen se vybírá školné v celkové výši  – 500 Kč. ( děti před nástupem do ZŠ a OŠD jsou osvobozeny)

Upozorňujeme, že budeme zajišťovat provoz v omezeném režimu z kapacitních důvodů.

Informace k organizaci vstupu do šaten jsou vyvěšeny na vchodech do jednotlivých tříd.

Při prvním nástupu odevzdejte učitelkám “ Čestné prohlášení“ ( formulář viz. níže )

Formulář: _čestné_prohlášení.pdf

                                                      Děkujeme za spolupráci.