OPATŘENÍ OD 10.9.2020 COVID-19

Vážení rodiče MŠ KAMPANOVA , v důsledku aktuálních opatření vlády ČR a příslušných ministerstev PROSÍME s platností od 10. 9. 2020: Do šaten rodiče  vstupujte, pokud na sobě nepociťujete žádné příznaky infekčního onemocnění , prosíme ZVOŇTE a vyčkejte příchodu učitelky před vstupem. Dle nového nařízení do  šaten NEVSTUPUJTE bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)…