Rozšířené činnosti

 Rozšířené činnosti


Pro všechny děti MŠ organizuje rozšířené výtvarné a pracovní aktivity, hudební, pěvecké a pohybové činnosti.

Probíhá výuka hry na flétnu, řečová výchova, psychomotorická a grafomotorická cvičení.

Navíc ve třídách nejstarších dětí MŠ nabízí následující aktivity: příprava na školu, elementární seznamování s anglickým jazykem, práce s interaktivní tabulí, plavání, lyžařský kurz.

Všechny děti s učitelkami pravidelně navštěvují solno-jodovou jeskyni a účastní se i různých vzdělávacích programů pro děti v Hradci Králové.