Rozšířené činnosti

 Rozšířené činnosti


Pro všechny děti MŠ organizuje rozšířené výtvarné a pracovní aktivity, hudební, pěvecké a pohybové činnosti.

Probíhá výuka hry na flétnu, řečová výchova, psychomotorická a grafomotorická cvičení.

Ve třídách nejstarších dětí MŠ nabízí následující aktivity : příprava na školu, elementární seznamování s anglickým jazykem, plavání, lyžařský kurz, práce s interaktivní tabulí.

Děti se účastní i různých vzdělávacích programů pro děti v Hradci Králové.