Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách Mateřské školy, Hradec Králové, Kampanova 1488.

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou, Hradec Králové, Kampanova 1488. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme ani za cookies 3. strany.
Mateřská škola plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas. Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webových stránek můžou být sledovány parametry jako je veřejná IP adresa uživatelé, URL adresy, ze kterých uživatelé na naše stránky přistupují, dále informace o použitém webovém prohlížeči a jeho verzi, operačním systému a jeho verzi, rozlišení obrazovky, barevný režim obrazovky, verze technologie Flash, podpora jazyka Java. Údaje jsou archivovány po dobu nebytně nutnou a poté jsou likvidovány.
Mateřská škola neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se netýká informací, které sdělujete aktivně a dobrovolně, například prostřednictvím e-mailů, elektronických žádostí nebo při použití webových formulářů, z kterých je patrný účel použití Vámi uvedených osobních údajů. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek mateřské školy, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a mateřská škola ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.
Při zpracování osobních údajů mateřská škola dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Další podrobnosti naleznete na adrese https://www.eugdpr.org

Doporučení: pokud nesouhlasíte s ukládáním cookies zakažte to v nastavení vašeho prohlížeče dle návodu.

Dokumenty:

Práva subjektu údajů

Informační povinnost – škola