ZELENÁ PASTELKA

 

V naší třídě – Zelená pastelka – je zapsáno  28 dětí

13  děvčat  a  15 chlapců

Naším cílem je radostný pobyt dětí v mateřské škole . Proto se budeme snažit , aby děti chodily do školky rády,  byly veselé a cítily se tady příjemně a v bezpečí. Snažíme  se procvičovat a upevňovat hygienické návyky, rozvíjet slovní zásobu, zdokonalovat sebeobsluhu. To vše formou hry , říkanek a básniček. Jednou týdně se zaměříme na jógu pro děti a celým školním rokem se budou prolínat pohybové aktivity. Šťastný školní rok a plno veselých zážitků…

Naše třída

Rozšířené činnosti

  • skupinová a individuální motorika mluvidel
  • hudba a rytmické nástroje
  • pohybové aktivity
  • pracovní a polytechnické činnosti
  • výtvarné činnosti
  • jóga pro děti
  • flétna
  • logopedická prevence
Orientační režim dne
06:30 – 08:15 příchod dětí, ranní přivítání, sdělení prvních informací a prožitků, hry a činnosti podle volby dětí
08:15 – 08:25  pohybové aktivity
08:25- 08:50 osobní hygiena, dopolední svačina
08:50 – 09:20 volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu, příprava na pobyt venku, osobní hygiena
11:20 – 12:15 oběd a osobní hygiena dětí
12:15 – 14:15 četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:15 – 14:30 odpolední svačina, osobní hygiena dětí
14:30 – 16:30 volné činnosti a aktivity dětí

 

Akce na školní rok 2022 – 2023
Září 1.9. Začátek školního roku

8.9. Třídní schůzka od 16 hod.

13.9. Divadlo v MŠ

20.9. Prozrak – zrakový screening

22.9. Zahradní slavnost 16:30 – 18:00 hod.

Říjen 19.10. výlet – Ráby, Perníková chaloupka

20.10. Divadlo v MŠ

4.10. Divadlo v MŠ

 Listopad 9.11. Divadlo v MŠ

3.11. Dýňové odpoledne od  16.hodin

10.11. Uspávání  broučků na zahradě MŠ

10.11. Vánoční fotografování

Prosinec 2.12. Divadlo v MŠ

5. 12. Vánoční Nechanice

1.12. Čert a Mikuláš

20. 12. Ježíšek

Všem přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků , pohodu v kruhu rodinném

a  hlavně zdraví po celý nový rok 2023

Renča a Karin

 

Leden 4.1.  Foto p. Sychra

26.1. Divadlo v MŠ

Únor 28.2. Divadlo v MŠ
Březen 23.3. Divadlo v MŠ
Duben 18.4. Divadlo v MŠ
Květen 3.5. Divadlo v MŠ
Červen

Kdo se o nás stará

Renáta Holubář Schreiberová
učitelka
Karin Bubeníčková
provozní