ZELENÁ PASTELKA

 

Kdo se o nás stará

Renáta Holubář Schreiberová
učitelka
Štěpánka Bednářová
učitelka
Karin Bubeníčková
provozní

 

V naší třídě – Zelená pastelka – je zapsáno  24  tříletých dětí

13 děvčat a 11 chlapců…

Naším cílem je radostný pobyt dětí v mateřské škole . Proto se budeme snažit , aby děti chodily do školky rády,  byly veselé a cítily se tady příjemně a v bezpečí. Snažíme  se procvičovat a upevňovat hygienické návyky, rozvíjet slovní zásobu, zdokonalovat sebeobsluhu. To vše formou hry , říkanek a básniček. Jednou týdně se zaměříme na jógu pro děti a celým školním rokem se budou prolínat pohybové aktivity. Šťastný školní rok a plno veselých zážitků…

 

Naše třída

Rozšířené činnosti

  • skupinová a individuální motorika mluvidel
  • hudba a rytmické nástroje
  • pohybové aktivity
  • pracovní a polytechnické činnosti
  • výtvarné činnosti
  • jóga pro děti
Orientační režim dne
06:30 – 08:15 příchod dětí, ranní přivítání, sdělení prvních informací a prožitků, hry a činnosti podle volby dětí
08:15 – 08:25  pohybové aktivity
08:25- 08:50 osobní hygiena, dopolední svačina
08:50 – 09:20 volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu, příprava na pobyt venku, osobní hygiena
11:20 – 12:15 oběd a osobní hygiena dětí
12:15 – 14:15 četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:15 – 14:30 odpolední svačina, osobní hygiena dětí
14:30 – 16:30 volné činnosti a aktivity dětí

 

Akce na školní rok 2021 – 2022
Září   – Vítáme všechny děti v naší  ZELENÉ  PASTELCE   a  přejeme hodně radosti a úsměvu  s  námi všemi…Těšíme se !!!  Renča a Štěpánka
Třídní  schůzka  pro  rodiče  bude v úterý 7. 9. od 16. 30 hodin v naší třídě. Prosíme o  účast !! Děkujeme…24. 9.  2021  se budeme fotografovat na školní foto…
Říjen  – 1. 10.  divadlo – ,, Jak dráček našel kamarády”
5. 10.   Budeme  se fotografovat na vánoční  foto , zájemci se zapíší v šatně na seznam…8.10.   Sportovní dopoledne na Bavlně v rámci MŠ

14.10.  Sportovní odpoledne s rodiči od 15. hodin do 17. hodin na školní zahradě…

 

 

Prosinec

 

Leden

 

Únor

 

 

 

Březen

 

Duben

 

 

Květen

 

Červen

 

Červenec

Srpen

 

 

Děkujeme všem rodičům za spolupráci !

Fotogalerie: https://zelenapastelkakampanova.rajce.idnes.cz/