ZELENÁ PASTELKA

Naše třída Zelená pastelka je třída 28 dětí  ve věku od 3 do 4,5 let.

V rámci individualizace má výchovně vzdělávací nabídku přizpůsobenou v centrech. Děti se spolu učí komunikovat a pomáhat si . Zaměřujeme se na smyslovou a citovou výchovu, samostatnost, smysluplné a správné vyjadřování. Posilujeme  přirozené poznávací city – zvídavost, zájem, radost z objevování.

Zaměřujeme se na správný postup při oblékání a svlékání, samostatné obouvání, zouvání.  Zapojujeme děti k přípravě estetického stolování a úklidu.

Naším společným cílem je spokojené a kvalitně se rozvíjející dítě, které může a dokáže vyjádřit své zájmy a potřeby a nerozvinutá řeč mu není překážkou!


Naše třída

Rozšířené činnosti

  • řečová výchova
  • hudba a pohyb
  • ozdravný pobyt v solné jeskyni
Orientační režim dne
06:30 – 08:15 příchod dětí, ranní přivítání, sdělení prvních informací a prožitků, hry a činnosti podle volby dětí
08:15 – 08:25  pohybové aktivity
08:25- 08:50 osobní hygiena, dopolední svačina
08:50 – 09:20 volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu, příprava na pobyt venku, osobní hygiena
11:20 – 12:15 oběd a osobní hygiena dětí
12:15 – 14:15 četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:15 – 14:30 odpolední svačina, osobní hygiena dětí
14:30 – 16:15 volné činnosti a aktivity dětí

 

 

Akce na školní rok 
Září 12. 9. 2018  Taneční odpoledne od 16 – 17 hodin

13. 9. 2018  Třídní schůzka rodičů od 16,30 hodin

14.9. 2018   Divadlo v MŠ – O pejskovi, kterému nešlo štěkat

19.9. 2018   Výlet do ZOO ve Stěžerách

Říjen 25.10.2018  Divadlo v MŠ – Mášenka a zvířátka

4.10.2018  Solná jeskyně od 9-10 hod. – Havlíčkova ul.

11.10.2018  Solná jeskyně

18.10.2018  Solná jeskyně

24.10.2018  Solná jeskyně

31. 10.2018 Halloween – lampionový průvod s rodiči od 17 hodin

Listopad 21. 11.2018  Divadlo v MŠ – S čerty nejsou žerty

1.11.2018  Solná jeskyně

8.11.2018  Solná jeskyně

15.11.2018  Solná jeskyně

22.11.2018  Solná jeskyně

29.11.2018  Solná jeskyně

 

Prosinec  

6.12.2018  Solná jeskyně

13.12.2018 Předvánoční vystoupení dětí z celé MŠ

18.12.2018  dopoledne vánoční nadílka pro děti

18.12.2018  odpoledne posezení s rodiči u vánočního stromečku

19.12.2018  Divadlo v MŠ – Vánoce s rolničkou

Leden   31. 1. 2019  Divadlo v MŠ – Jak na obra
Únor   14. 2. 2018  Divadlo v MŠ – Lvíček a bolavý zub
Březen   14. 3. 2019  Divadlo v MŠ – Mauglí

26. 3. 2019  Divadlo v MŠ – Zpívající koťata

Duben   11.4. 2019 -Divadlo v MŠ – Jak kašpárek s Kalupinkou slavili       Velikonoce
Květen
Červen

Kdo se o nás stará

 
Jitka Holubářová
učitelka
Renáta Holubář Schreiberová
učitelka
Karin Bubeníčková
provozní

 

Děkujeme všem rodičům za spolupráci !

Fotogalerie: https://zelenapastelkakampanova.rajce.idnes.cz/