ZELENÁ PASTELKA

 

Kdo se o nás stará

 
Jitka Holubářová
učitelka
Renáta Holubář Schreiberová
učitelka
Karin Bubeníčková
provozní

 

V naší třídě – Zelená pastelka – je zapsáno  24 čtyřletých dětí , 1 dítě tříleté.

Naším cílem je radostný pobyt dětí v mateřské škole . V letošním roce se  zaměříme na individuální rozvoj dětí v pohybových úkonech, na respektování pravidel, na správnou výslovnost hlásek, koordinaci ruky a oka,  na správný úchop pastelky a lžíce, budeme zdokonalovat sebeobslužné činnosti.  Postupně  budeme prodlužovat dobu soustředění dětí  na činnost,  znalost barev,  grafické dovednosti – napodobování geometrických  tvarů.

 

Naše třída

Rozšířené činnosti

  • skupinová a individuální motorika mluvidel
  • hudba a rytmické nástroje
  • pohybové aktivity
  • pracovní a polytechnické činnosti
  • výtvarné činnosti
Orientační režim dne
06:30 – 08:15 příchod dětí, ranní přivítání, sdělení prvních informací a prožitků, hry a činnosti podle volby dětí
08:15 – 08:25  pohybové aktivity
08:25- 08:50 osobní hygiena, dopolední svačina
08:50 – 09:20 volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu, příprava na pobyt venku, osobní hygiena
11:20 – 12:15 oběd a osobní hygiena dětí
12:15 – 14:15 četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:15 – 14:30 odpolední svačina, osobní hygiena dětí
14:30 – 16:30 volné činnosti a aktivity dětí

 

Akce na školní rok 2020-21
Září

3. 9. 2020   –  třídní schůzka pro rodiče od 17 hodin

8. 9. 2020   –  výlet na Kunětickou Horu, na zvířátka, odjezd v 7,30 od MŠ

16.9. 2020   –  divadelní představení v MŠ – Podzimní veverka – hradí MŠ

Říjen

1.10. 2020  –  Zvířátka a loupežníci – p. Vyšohlídová

Listopad

12.11. 2020  – divadlo v MŠ – Jak pejsek s kočičkou pouštěli draka – divadlo Úsměv-ZRUŠENO

Prosinec

17.12. 2020  –   Andělé ze zapomenuté skříňky – p. Hessová

Leden

Od 19.1. do 12.2.  MŠ v karanténě Covid 19

 

Březen

Od 1.3. MŠ  uzavřena z důvodu nařízení vlády

Od 12.4. MŠ  otevřena pouze pro předškoláky a děti rodičů IZS a soc.služeb

Už  se  MOC  těšíme ,až se otevřou třídy i pro mladší děti…!!!

Duben

Stále čekáme na otevření dalších tříd s mladšími dětmi

Čekání je opravdu pro nás všechny dlouhé

OD  26. 4.  NÁSTUP  VŠECH  DĚTÍ   DO   SVÝCH  TŘÍD  ….HURÁÁÁ…

BEZ  TESTOVÁNÍ..

30. 10.  Den plný kouzel …  v kostýmech  ČARODĚJNIC  A  ČARODĚJŮ

Květen

Svátek maminek, s dětmi jsme přípravovali překvapení pro maminky

 

Děkujeme všem rodičům za spolupráci !

Fotogalerie: https://zelenapastelkakampanova.rajce.idnes.cz/