ZELENÁ PASTELKA

V naší třídě – Zelená pastelka – je zapsáno  25 čtyřletých dětí .

Naším cílem je radostný pobyt dětí v mateřské škole . V letošním roce se  zaměříme na individuální rozvoj dětí v pohybových úkonech, na respektování pravidel, na správnou výslovnost hlásek, koordinaci ruky a oka,  na správný úchop pastelky a lžíce, budeme zdokonalovat sebeobslužné činnosti.  Postupně  budeme prodlužovat dobu soustředění dětí  na činnost,  znalost barev,  grafické dovednosti – napodobování geometrických  tvarů.

 

Naše třída

Rozšířené činnosti

  • skupinová a individuální motorika mluvidel
  • hudba a rytmické nástroje
  • pohybové aktivity
  • pracovní a polytechnické činnosti
  • výtvarné činnosti
Orientační režim dne
06:30 – 08:15 příchod dětí, ranní přivítání, sdělení prvních informací a prožitků, hry a činnosti podle volby dětí
08:15 – 08:25  pohybové aktivity
08:25- 08:50 osobní hygiena, dopolední svačina
08:50 – 09:20 volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu, příprava na pobyt venku, osobní hygiena
11:20 – 12:15 oběd a osobní hygiena dětí
12:15 – 14:15 četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:15 – 14:30 odpolední svačina, osobní hygiena dětí
14:30 – 16:30 volné činnosti a aktivity dětí

 

 

Akce na školní rok 2020-21
Září

3. 9. 2020   –  třídní schůzka pro rodiče od 17 hodin

8. 9. 2020   –  výlet na Kunětickou Horu, na zvířátka, odjezd v 7,30 od MŠ

16.9. 2020   –  divadelní představení v MŠ – Podzimní veverka – hradí MŠ

 

Říjen

 

Listopad
Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

 

Leden  

 

Únor
Březen
Duben
Květen
Červen  

 

Kdo se o nás stará

 
Jitka Holubářová
učitelka
Renáta Holubář Schreiberová
učitelka
Karin Bubeníčková
provozní

 

Děkujeme všem rodičům za spolupráci !

Fotogalerie: https://zelenapastelkakampanova.rajce.idnes.cz/