ZELENÁ PASTELKA

Naše třída Zelená pastelka je třída 28 dětí s přátelskou rodinnou výchovou pro děti od 3 až 4 let.

V rámci individualizace má výchovně vzdělávací nabídku přizpůsobenou v centrech. Děti se spolu učí komunikovat, pomáhat si, radovat se a být. Zaměřujeme se na smyslovou a citovou výchovu, samostatnost, smysluplné a správné vyjadřování.

Naším společným cílem je spokojené a kvalitně se rozvíjející dítě, které může a dokáže vyjádřit své zájmy a potřeby a nerozvinutá řeč mu není překážkou!


Naše třída

Rozšířené činnosti

  • Řečová výchova – řečové preventistky se denně zaměřují na řečovou výchovu dětí.

Spolupracujeme s klinickým logopedem Mgr. Ivankou Boumovou, která nám zaručuje, že je naše práce efektivní a účelná. Dvakrát ročně probíhá v naší mateřské škole depistáž, při které se s klinickým logopedem radíme, jak postupovat při nápravě řeči u jednotlivých dětí.

Režim dne
– volné ranní hry
– každé dopoledne s dětmi vyrábíme různé výrobky zaměřené k tématu
– využívané pomůcky: vodové a temperové barvy, pastelky, modelína, křídy, tiskátka,
– každý den cvičíme a tancujeme v doprovodu klavíru a přehrávače
– pobyt venku: podle počasí využíváme zahradu, pískoviště, hřiště u Bavlny, chodíme  na procházky do okolí
– odpočinek : poslech čtené nebo reprodukované pohádky
– odpolední činnosti: volně navazujeme na dopolední činnosti
– hry dětí do příchodu rodičů, rozloučení

 

Orientační režim dne
06:30 – 08:15 příchod dětí, ranní přivítání, sdělení prvních informací a prožitků,hry a činnosti podle volby dětí
08:15 – 09:00 postupný úklid, cvičení, hygiena, dopolední svačina
09:00 – 09:50 komunikativní kruh, programově řízená výchovná práce
09:50 – 11:50 příprava na pobyt venku a pobyt venku
11:50 – 12:30 převlékání, hygiena, oběd
12:30 – 13:45 příprava na odpočinek,odpočinek, klidové činnosti
13:45 – odchod tv chvilka, svačina, hry a zájmové činnosti, loučení při odchodu z MŠ

 

 

Akce na školní rok
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor

Kdo se o nás stará

 
Jitka Holubářová
učitelka
Ranáta Holubář Schreiberová
učitelka
Karin Bubeníčková
provozní

 

Děkujeme všem rodičům za spolupráci !

Fotogalerie: https://zelenapastelkakampanova.rajce.idnes.cz/