ZELENÁ PASTELKA

Naše třída Zelená pastelka je třída 28 dětí s přátelskou rodinnou výchovou pro děti od 3 let.

V rámci individualizace má výchovně vzdělávací nabídku přizpůsobenou v centrech. Děti se spolu učí komunikovat, pomáhat si, radovat se a být. Zaměřujeme se na smyslovou a citovou výchovu, samostatnost, smysluplné a správné vyjadřování.

Naším společným cílem je spokojené a kvalitně se rozvíjející dítě, které může a dokáže vyjádřit své zájmy a potřeby a nerozvinutá řeč mu není překážkou!


Naše třída

Rozšířené činnosti

  • Řečová výchova – řečové preventistky se denně zaměřují na řečovou výchovu dětí.

Spolupracujeme s klinickým logopedem Mgr. Ivankou Boumovou, která nám zaručuje, že je naše práce efektivní a účelná. Dvakrát ročně probíhá v naší mateřské škole depistáž, při které se s klinickým logopedem radíme, jak postupovat při nápravě řeči u jednotlivých dětí.

Režim dne
– volné ranní hry
– každé dopoledne s dětmi vyrábíme různé výrobky zaměřené k tématu
– využívané pomůcky : vodové a temperové barvy, pastelky, modelínu, křídy, tiskátka,
– každý den cvičíme a tancujeme v doprovodu klavíru a přehrávače
– pobyt venku : podle počasí využíváme zahradu, pískoviště , hřiště u Bavlny, chodíme  na procházky do okolí
– odpočinek : poslech čtené nebo reprodukované pohádky
– odpolední činnosti: volně navazujeme na dopolední činnosti
– hry dětí do příchodu rodičů, rozloučení

 

 

Orientační režim dne
06:30 – 08:15 příchod dětí, ranní přivítání, sdělení prvních informací a prožitků,hry a činnosti podle volby dětí
08:15 – 08:25  pohybové aktivity
08:25- 08:50 osobní hygiena, dopolední svačina
08:50 – 09:20 volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu, příprava na pobyt venku, osobní hygiena
11:20 – 12:15 oběd a osobní hygiena dětí
12:15 – 14:15 četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:15 – 14:30 odpolední svačina, osobní hygiena dětí
14:30 – 16:15 volné činnosti a aktivity dětí neřízené pedagogickými

pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti

a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou

probíhat  na zahradě mateřské školy

 

 

 

Akce na školní rok
Září 26.9.2017 – Zahradní slavnost celé MŠ
Říjen 12.10.2017 – Bramborový den s rodiči
Listopad 15.11.2017 – Uspávání broučků s rodiči
Prosinec  6.12.2017 – Vánoční dílny s rodiči a vánoční nadílkou,
13.12.2017 – Vánoční vystoupení dětí z MŠ
Leden 10.1.2018 – divadlo – Divadlo z pytlíčku
Únor 5. – 9. 2. 2018 – Barevný týden
15.2.2018 – divadlo – Lvíček a bolavý zub
15.2.2018 – Karneval ve třídě
Březen 19. – 23. 3. 2018 –  Dílny s rodiči
21.3.2018 – divadlo – Ošklivé kačátko
26.3.2018 – výlet do Hrádku u Nechanic- Velikonoce 2018
Duben 6.4.2018 – divadlo – Kocourek Mourek
24.4.2018 – výlet – Kočičí Hrádek
Květen 29.5.2018 – vystoupení dětí z MŠ v Aule ke Dni matek – v 15 h.
31.5.2018 – výlet ZOO Chleby
Červen 1.6.2018 – Karneval dětí
4.- 8.6.2018  – Sportovní týden v týdnu

Kdo se o nás stará

 
Jitka Holubářová
učitelka
Renáta Holubář Schreiberová
učitelka
Karin Bubeníčková
provozní

 

Děkujeme všem rodičům za spolupráci !

Fotogalerie: https://zelenapastelkakampanova.rajce.idnes.cz/