Pastelka Albertova

Novinky v Albertovce:

Předběžný plán akcí na školní rok

(Podrobné informace a termíny jsou k dispozici na nástěnkách v MŠ. Zákonným zástupcům je po dohodě zasíláme na jimi uvedený emailový kontakt.)

Informativní schůzka pro rodiče a pohrání si dětí v nové třídě rodiče + děti + všechny učitelky MŠ jedno dopoledne v posledním týdnu v srpnu
Informativní schůzka pro rodiče rodiče + zaměstnanci MŠ druhý týden v září
Divadelní představení v MŠ 1., 2., 3. třída jednou měsíčně
Logopedická depistáž – log. asistentky a klinická logopedka 1., 2., 3. třída září, říjen
Praxe studentek 1. a 2. ročníku VŠ oboru učitelství pro MŠ 1., 2., 3. třída říjen, listopad, prosinec, únor, březen, květen
Dopolední výlety autobusem 1., 2., 3. třída říjen, květen
Návštěvy Městské knihovny 1., 3. třída
Návštěvy Galerie moderního umění 1., 3. třída
Návštěva ve Východočeském muzeu 1., 3. třída
Návštěva Mikuláše, čerta a anděla v MŠ s programem pro děti 1., 2., 3. třída prosinec
Akce pro děti a rodiče NAMALUJ ČERTA rodiče + děti + studenti + zaměstnanci MŠ prosinec
Vánoční vystoupení dětí pro rodiče + posezení u stromečku děti 1., 2., 3. třídy + rodiče + hosté + zaměstnanci MŠ prosinec
Návštěvy solné jeskyně  1., 2., 3. třída leden, únor, březen
Návštěva 1.třídy Základní školy Habrmanova, Bezručova nebo Gočárova děti jdoucí k zápisu do ZŠ leden, únor, březen
Individuální konzultace s rodiči o případném odkladu školní docházky, řešení případných problémů dětí a rodičů rodiče dětí jdoucí k zápisu do ZŠ + zájemci + učitelky MŠ únor
Návštěva výtvarné výstavy „Školka plná dětí“ na UHK 1., 2., 3. třída březen
Den otevřených dveří veřejnost duben
Návštěva v divadle Drak 1., 2., 3. třída duben, červen
Prohlídka Labyrintu divadla Drak 1. třída duben
Zápis nových dětí do MŠ veřejnost květen
Karneval 1., 2., 3. třída květen
Společné focení na školní zahradě všechny děti + zaměstnanci MŠ květen
Dětský den „Poklad na Stříbrném rybníku“ děti + veřejnost + zaměstnanci MŠ květen – sobota odpoledne
„Hradec Králové – bezpečné město“ dětský den pořádaný městskou policií pro děti 1. třída květen
Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí rodiče + učitelky MŠ červen
Slavnostní rozloučení se školkou a s dětmi odcházejícími po prázdninách do základní školy se zábavným programem pro děti všechny děti + rodiče, zaměstnanci MŠ, hosté, veřejnost červen