3.třída – MODRÁ PASTELKA

MODRÁ PASTELKA

Třídu Modrou pastelku navštěvuje 16 dětí ve věku od 4 do 6 let.

Dětem nabízíme prvky vzdělávacího programu ,, Začít spolu “ podporujícího všestranný rozvoj dětské osobnosti a zastupujícího všechny druhy inteligencí.

Hravou formou jsou dětem předkládány pestré aktivity ve všech vzdělávacích oblastech.

U předškolních dětí se vzdělávací nabídka rozšiřuje a obohacuje s ohledem na přípravu dětí pro úspěšný vstup do ZŠ. Děti se též učí elementárním základům anglického jazyka prostřednictvím výukové metodiky a materiálů ,,Wow“ ( Wattsenglish“ ).

Snažíme se u dětí podporovat kreativitu a tvořivost koncepčně volenými výtvarnými aktivitami. K dispozici máme dokonce keramickou pec a grafický lis.

Chceme, aby byly děti spokojené a do školky se těšily.

Orientační plán dne

6:30 – 8:30 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogům do třídy. Děti se scházejí v dolních třídách, volně spontánní zájmové aktivity.
Dopolední činnosti Pohybové aktivity,
  Osobní hygiena, dopolední svačina.
  Volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu příprava na pobyt venku, osobní hygiena.
9:40 – 11:40 Pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost.
11:40 – 12:10 Oběd a osobní hygiena dětí.
12:10 – 14:20 Četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.
Odpolední činnosti Odpolední svačina, osobní hygiena.
 

do 16:30

Volné činnosti a aktivity dětí neřízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.


Naše třída

 

Kdo se o nás stará

Mgr. Magda Munzarová
učitelka učitelka provozní

Fotogalerie: http://modraalbertova.rajce.idnes.cz