ŽLUTÁ PASTELKA

ŽLUTÁ PASTELKA 

Jsme třída 25 předškoláků.

Záleží nám na tom, aby dětem v naší třídě bylo dobře, vládla zde pozitivní atmosféra a pohodové učení.

Připravujeme se na školu v týdenních blocích s daným tématem.

Náš týden začíná úkolem pro rodiče a děti dole v šatně, který si mohou splnit kdykoliv.

V týdnu si rádi uděláme ve třídě rychlý ranní úkol, procvičíme grafomotoriku, bystrost vnímání, poznáme rozdíly, co do řádku nepatří, labyrinty.

Náš vzdělávací program se odvíjí od Gardnerovy teorie mnohočetné inteligence  a je propojen prvky z programu Začít spolu . Děti mají vytvořená svoje pravidla, která si v běžných činnostech upevňují.

V centrech aktivit /CA /děti objevují svět.

Připravujeme dětem takové úkoly, které je vedou k objevování netradičním a rozmanitým způsobem. Umožňují jim spolupráci, vzájemnou pomoc a učení. Vedeme je tak k samostatnosti, komunikaci s druhým, umět poradit, pomoci, naslouchat a umět říci co se mně líbí a nelíbí.

Během celého roku rozvíjíme matematicko-logické myšlení, efektivní využití jazyka, tělesně pohybové dovednosti, vizuálně prostorovou orientaci, hudební vnímání, komunikační schopnosti a umět porozumět sobě samému i druhým. Děti si svoji činnost v CA hodnotí. Zároveň jsou vedeny k respektování ostatních, oceňovat druhé za jejich práci. Děti pracují svým tempem a respektujeme jejich potřeby.

Věříme, že každé dítě má talent, který se musí rozvíjet a hledáme cesty pro jeho posílení. Vedeme děti k tomu, že chyba není nedostatkem, ale poznáním.

Rozšířené činnosti u předškoláčků jsou:

Angličtina WOW

Muzikohrátky s flétničkou

Řečová výchova

Výtvarné činnosti

Lyžařský kurz

Plavecký kurz

Návštěva solno-jodové jeskyně

Orientační plán dne

6:30 – 8:30 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogům do třídy, volně spontánní zájmové aktivity.
Dopolední činnosti Pohybové aktivity, ranní komunikativní kruh
  Osobní hygiena, dopolední svačina.
  Volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu příprava na pobyt venku, osobní hygiena.
10:00 – 12:00 Pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost.
12:00 – 12:30 Oběd a osobní hygiena dětí.
12:30 – 13:45 Četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.
Odpolední činnosti Odpolední zájmové činnosti.
  Odpolední svačina, osobní hygiena.
 

do 16:30

Volné činnosti a aktivity dětí neřízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.

Kdo se o nás stará

Iva Ludvíková Iveta Jelínková
učitelka učitelka provozní

Fotogalerie: http://zlutaalbertova.rajce.idnes.cz