Společné akce

Společné akce pro rodiče a děti

Pro děti zajišťujeme celoročně mnoho kulturních akcí. Za nejvýznamnější projekty považujeme akce nejen pro naše děti a rodiče, ale i pro širokou veřejnost. “ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ „, “ JARNÍ PŘEHLÍDKA“,  „ZAHRADNÍ SLAVNOST“ a výtvarnou soutěž „ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ“.

Tradičně na podzim pořádáme na školní zahradě mateřské školy Kampanova pro „naše“ i děti z okolí „ZAHRADNÍ SLAVNOST“. Během zábavného odpoledne si na stanovištích vedených učitelkami z naší mateřské školy mnoho rodičů a dětí vyzkouší svou obratnost, dovednosti a vědomosti, neboť hry jsou připraveny tak, aby spolupracovali s dětmi i rodiče a společně zvládali zadané úkoly. Součástí je i doprovodný zábavný kulturní program a atrakce.

Již více jak deset let spolupořádáme výtvarnou soutěž pro předškolní děti „ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ“. Loňského ročníku se zúčastnilo přes 4000 dětí z mateřských škol celé republiky. Na tomto projektu spolupracují Statutární město Hradec Králové, Krajský úřad královéhradeckého kraje a Univerzita Hradec Králové ( Ústav primární a preprimární edukace UHK a Katedra výtvarné kultury UHK). Výstava a ocenění vybraných talentovaných dětí probíhá v prostorách UHK v Hradecké ulici.

Pro rodiče společně s dětmi připravujeme „VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ A POSEZENÍ U STROMEČKU“ – děti vystupují s vánočním programem.

Pořádáme také „JARNÍ  PŘEHLÍDKU“  nejen pro rodiče, ale i babičky, dědy a přátele školy, na které vystoupí všechny děti mateřské školy s kulturním programem.