Společné akce

Společné akce pro rodiče a děti

Pro děti zajišťujeme celoročně mnoho kulturních akcí. Za nejvýznamnější projekty považujeme akce nejen pro naše děti a rodiče, ale i pro širokou veřejnost. ” VÁNOČNÍ SETKÁNÍ “,   „ZAHRADNÍ SLAVNOST“.

 

Tradičně na podzim pořádáme na školní zahradě mateřské školy Kampanova pro „naše“ i děti z okolí „ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE“. Během tohoto odpoledne si na stanovištích vedených učitelkami z naší mateřské školy mnoho rodičů a dětí vyzkouší svou obratnost, dovednosti a vědomosti, neboť hry jsou připraveny tak, aby spolupracovali s dětmi i rodiče a společně zvládali zadané úkoly.

Pro rodiče společně s dětmi připravujeme „VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ A POSEZENÍ U STROMEČKU“ – děti vystupují s vánočním programem.