INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ Z MŠ ALBERTOVA!!!

Milí rodiče,  MŠ Albertova ukončuje k 12.10. 2020 přerušení provozu. Od 13.10. je opět otevřena!!! OČR tedy můžete čerpat z důvodu přerušení provozu pouze do 12.10.2020. Prosíme, nezapomeňte si  na úterý přihlásit stravu. Těšíme se na Vás. S pozdravem I. Struhařová – ředitelka školy

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MŠ ALBERTOVA !

Vážení rodiče MŠ Albertova. Na základě aktuální situace v souvislosti s výskytem COVIDU u zaměstnance a nařízením karantény u všech ostatních zaměstnanců dochází  od dnešního dne 5.10. k přerušení provozu MŠ Albertova do odvolání. Budeme si všichni přát, abychom mohli, co nejdříve obnovit provoz. Informace k žádosti o čerpání OČR: Pokud je Vašemu dítěti nařízena karanténa…

OPATŘENÍ OD 10.9.2020 COVID-19

Vážení rodiče MŠ KAMPANOVA , v důsledku aktuálních opatření vlády ČR a příslušných ministerstev PROSÍME s platností od 10. 9. 2020: Do šaten rodiče  vstupujte, pokud na sobě nepociťujete žádné příznaky infekčního onemocnění , prosíme ZVOŇTE a vyčkejte příchodu učitelky před vstupem. Dle nového nařízení do  šaten NEVSTUPUJTE bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)…

INFORMACE PRO RODIČE – ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Školní rok bude zahájen 1.9.2020 – provozní doba zatím bez omezení Od 1.9. 2020 – změna úplaty za předškolní vzdělávání – nově stanovena pro školní rok 2020/2021 ve výši 600 Kč na dítě/měsíc Seznamy dětí s rozmístěním do tříd budou vyvěšeny od 24.8.2020  Pro MŠ Kampanova na úřední desce ( vedle vstupu do ŠJ) Pro…

48. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy

V rámci 48. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy LIDICE byla naší MŠ udělena odbornou porotou  Medaile škole za kolekci malby a kresby. Mezinárodní odborná porota během dvoukolového řízení vybrala a ocenila práce těchto dětí: Aničky Bendákové Marečka Čecha Gábinky Čechové Matýska Grofa Klaudinky Matuškové Alexe Spíška   Naše děti obstály ve velké konkurenci. MOC JIM GRATULUJEME…

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2020 –  MŠ KAMPANOVA a MŠ ALBERTOVA

Vážení rodiče, blíží se termín podání žádostí na prázdninový provoz 2020, z důvodu ztížených podmínek přímé komunikace Vám zasíláme elektronický dotazník pro zjištění Vašeho zájmu o umístění dítěte v době letních prázdnin. Dotazník, prosím, vyplňte a to  i v případě, že zájem mít nebudete a odešlete do 31.5. 2020. Pokud přesto dotazník neodešlete, škola bude vnímat tuto skutečnost tak, že o…

Zápis 2020/2021

Informace pro rodiče k zápisu do mateřských škol zřizovaných Statutárním městem Hradec Králové pro školní rok 2020/2021 Vážení rodiče, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat…

Zápis do základních uměleckých škol

Ředitelé základních uměleckých škol zřizovaných statutárním městem Hradec Králové VYHLAŠUJÍ Z Á P I S do základních uměleckých škol (ZUŠ) ZUŠ Střezina, Hradec Králové, Luční 838 www.strezina.cz tel.: 495 279 600 • hudební obor • výtvarný obor • taneční obor • literárně -dramatický obor ZUŠ, Hradec Králové, Habrmanova 130 www.zus-habrmanova.cz tel.: 495 533 420 •…