DALŠÍ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE!!!

Mili rodiče, z důvodu pozitivní nákazy COVIDEM u  provozních zaměstnanců a tím nemožností zajistit provoz, jsme nuceny prodloužit uzavření MŠ Kampanova na další týden.  Zatím do 29.1.2021. O dalších změnách Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení a přeji všem Vám  i nám, abychom to ve zdraví přežili. S úctou Ivona Struhařová.

Přerušení provozu MŠ KAMPANOVA

Milí rodiče, z  důvodu dalšího výskytu nemoci Covid19 v naší MŠ, došlo k nařízení povinné karantény některým dalším zaměstnancům, proto byl po dohodě se zřizovatelem přerušen provoz z organizačních důvodů (nemožnost zajištění provozu) MŠ Kampanova,  od . 19. 1. 2021 do odvolání. Na základě vyjádření KHSHK se karanténa týká zatím  pouze dětí ze žluté a duhové…

Výzva k rodičovské veřejnosti

Výzva k rodičovské veřejnosti Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných statutárním městem Hradec Králové. Ačkoli se opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR o zákazu osobní přítomnosti při vzdělávání nebo studiu výslovně netýká dětí v mateřských školách, chtěli bychom požádat Vás, rodičovskou veřejnost – zákonné zástupce dětí, přijatých…

V

OPATŘENÍ OD 10.9.2020 COVID-19

Vážení rodiče MŠ KAMPANOVA , v důsledku aktuálních opatření vlády ČR a příslušných ministerstev PROSÍME s platností od 10. 9. 2020: Do šaten rodiče  vstupujte, pokud na sobě nepociťujete žádné příznaky infekčního onemocnění , prosíme ZVOŇTE a vyčkejte příchodu učitelky před vstupem. Dle nového nařízení do  šaten NEVSTUPUJTE bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)…

INFORMACE PRO RODIČE – ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Školní rok bude zahájen 1.9.2020 – provozní doba zatím bez omezení Od 1.9. 2020 – změna úplaty za předškolní vzdělávání – nově stanovena pro školní rok 2020/2021 ve výši 600 Kč na dítě/měsíc Seznamy dětí s rozmístěním do tříd budou vyvěšeny od 24.8.2020  Pro MŠ Kampanova na úřední desce ( vedle vstupu do ŠJ) Pro…

48. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy

V rámci 48. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy LIDICE byla naší MŠ udělena odbornou porotou  Medaile škole za kolekci malby a kresby. Mezinárodní odborná porota během dvoukolového řízení vybrala a ocenila práce těchto dětí: Aničky Bendákové Marečka Čecha Gábinky Čechové Matýska Grofa Klaudinky Matuškové Alexe Spíška   Naše děti obstály ve velké konkurenci. MOC JIM GRATULUJEME…