Spolupráce

SPOLUPRÁCE:

 • Zřizovatel – Statutární město Hradec Králové
 • KÚ Královéhradeckého kraje
 • PF UHK – fakultní škola, výtvarná přehlídka
 • ZŠ Bezručova, Habrmanova, Jirásková, Gočárova
 • PPP, SPC, OSPOD, ŠPZ „ Mozaika“
 • Martina  Jelínková – speciálně pedagogická péče, logopedie, energetická psychologie
 • Klinická logopedka paní Mgr. Ivanka Boumová
 • FC Hradec Králové Bavlna – využití hřiště
 • Hokejový klub Mountfield  Hradec Králové – bruslení
 • Sportovní klub Vlnka – plavání
 • Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory Sever v Hradci Králové – program „Mrkvička“