Spolupráce

SPOLUPRÁCE:

  • Zřizovatel – Statutární město Hradec Králové
  • KÚ Královéhradeckého kraje
  • PF UHK – fakultní škola, výtvarná přehlídka
  • ZŠ Bezručova, Habrmanova, Jirásková, Gočárova
  • PPP, SPC, OSPOD, ŠPZ „ Mozaika“
  • Martina  Jelínková – speciálně pedagogická péče, logopedie, energetická psychologie
  • Klinická logopedka paní Mgr. Ivanka Boumová
  • FC Hradec Králové Bavlna – využití hřiště
  • Hokejový klub Mountfield  Hradec Králové – bruslení
  • Sportovní klub Vlnka – plavání
  • Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory Sever v Hradci Králové – program „Mrkvička“