Spolupráce

SPOLUPRÁCE:

  • Zřizovatel – Statutární město Hradec Králové
  • KÚ Královéhradeckého kraje
  • PF UHK – fakultní škola
  • ZŠ Bezručova, Habrmanova, Jirásková, Gočárova
  • PPP, SPC, OSPOD, ŠPZ „ Mozaika“
  • Klinická logopedka paní Mgr. Kocábková a Mgr. Eliášová
  • FC Hradec Králové Bavlna – využití hřiště
  • Sportovní klub Vlnka – plavání
  • Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory Sever v Hradci Králové – program „Mrkvička“
  • Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Královéhradeckém kraji.

logo kraje