Rozšířené činnosti

Pro všechny děti MŠ pravidelně organizuje výtvarné, pracovní, hudební a pohybové činnosti. Některé děti se učí hře na  flétnu, MŠ nezapomíná na řečovou výchovu ani na psychomotorické a grafomotorické cvičení.  Děti se pracují i s netradičními výtvarnými technikami a mají možnost se seznámit s tvořením z keramické hlíny. V zimních měsících děti z MŠ s učitelkami docházejí do solno-jodové jeskyně. Nejstarším dětem jsou nabízeny následující aktivity: příprava na školu a elementární seznamování s anglickým jazykem. Děti s učitelkami navštěvují během celého roku např.: městskou knihovnu, Labyrint divadla Drak a účastní se i různých vzdělávacích programů pro děti. K pohybovým činnostem využíváme zahradu a okolní volně přístupná hřiště. Pro nejstarší věkovou skupinu dětí zajišťujeme kurz lyžování a plavání.

Logopedická péčeGrafomotorická cvičeníPracovní činnosti ŠIKULASportovní činnosti SPORTOVECVýtvarné činnosti MALÍŘHra na flétnu MUZIKANT