Rozšířené činnosti

Pro všechny děti MŠ pravidelně organizuje výtvarné, pracovní, hudební a pohybové činnosti. Některé děti se učí hře na  flétnu, MŠ nezapomíná na řečovou výchovu ani na psychomotorické a grafomotorické cvičení.  Děti se pracují i s netradičními výtvarnými technikami a mají možnost se seznámit s tvořením z keramické hlíny. V zimních měsících děti z MŠ s učitelkami docházejí do solno-jodové jeskyně. Nejstarším dětem jsou nabízeny následující aktivity: příprava na školu a elementární seznamování s anglickým jazykem. Děti s učitelkami navštěvují galerii výtvarného umění, městskou knihovnu, Labyrint divadla Drak, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, účastní se i různých vzdělávacích programů pro děti. Pohybové činnosti probíhají v tělocvičně ZŠ Habrmanova, také se využívá zahrada a prostory horní třídy. Účastní se všechny děti. Pro nejstarší věkovou skupinu dětí zajišťujeme kurz bruslení na zimním stadiónu HK, kurz lyžování a plavání.

Logopedická péčeGrafomotorická cvičeníPracovní činnosti ŠIKULASportovní činnosti SPORTOVECVýtvarné činnosti MALÍŘHra na flétnu MUZIKANT

 

Spolupráce

MŠ spolupracuje se specialistkou paní Mgr. Martinou Jelínkovou, která se věnuje speciálně pedagogické péči, logopedii a energetické psychologii. Více informací ZDE .