Denní program

Orientační denní režim

Plánovaný čas aktivity Popis aktivity
06:30 – 08:15 hry a činnosti podle volby dětí, rozhovory s dětmi o
prožitcích z víkendu, úklidové práce dětí
08:15 – 08:25 ranní cvičení
08:25 – 08:45 dopolední svačina
08:50 – 09:20 programově řízená výchovná práce, komunikační kruh
09:20 – 11:15 pobyt venku
11:15 – 11:45 oběd
11:45 – 14:00 odpočinek
14:00 – 14:20 odpolední svačina
14:20 – 17:00 hry a zájmové činnosti dětí, v MŠ Albertova do 16:15

Děti by měly být ráno přivedeny nejpozději do 08:15 hodin.

Odpoledne mohou být děti vyzvednuty nejdříve ve 14:30 hodin.