2.třída – ORANŽOVÁ PASTELKA

ORANŽOVÁ PASTELKA

Tuto třídu navštěvuje 25 dětí ve věku 3-4 let.

Naším hlavním cílem je vytvoření veselého a klidného prostředí, ve kterém se děti budou cítit dobře, bezpečně  a budou do školky chodit rády. V adaptačním období se zaměřujeme především na vytvoření pocitu bezpečí a na upevnění sebeobslužných návyků. Věnujeme se, ale i rozvoji slovní zásoby, schopnostem vést dialog, rozvíjíme umění naslouchat druhému. To vše pomocí her, básniček, pohádek a divadel. Každý den před dopolední svačinkou děti cvičí a jednou týdně se zaměřujeme na jógu pro děti. Postupně se věnujeme rozvoji dětí na základě koncepce mnohočetných inteligencí podle H. Gardnera a programu Začít spolu.  Pomocí hravého učení rozvíjíme u dětí všechny oblasti jeho vývoje. Tomu odpovídá i rozmanitá nabídka činností, které pro děti hravou formou připravujeme. Klademe také velký důraz na podporu sociálního a emočního vývoje dětí.

V oranžové pastelce v rámci rozšířených činností probíhá práce s keramickou hlínou, kdy se děti seznamují s tímto materiálem, možnostmi zdobení a vypálené výrobky si odnášejí domů.

Orientační plán dne

6:30 – 8:15 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogům do třídy, spontánní zájmové aktivity.
Dopolední činnosti Pohybové aktivity
  Osobní hygiena, dopolední svačina.
  Volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu příprava na pobyt venku, osobní hygiena.
9:20 – 11:20 Pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost.
11:20 – 11:50 Oběd a osobní hygiena dětí.
11:50 – 14:00 Četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.
Odpolední činnosti Odpolední svačina, osobní hygiena.
 

do 16:30

Volné činnosti a aktivity dětí neřízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.


Naše třída


Kdo se o nás stará

Mgr. Anna Macháčková Bc. Kateřina Táborská Klára Valachová
zástupkyně ředitelkypro odloučené pracoviště učitelka školnice

 

 

Fotogalerie: https://oranzovaalbertova.rajce.idnes.cz