2.třída – ORANŽOVÁ PASTELKA

My, děti ze třídy ORANŽOVÉ PASTELKY, chodíme do školky moc rády. Je nás tady 25 kamarádů. Někteří z nás už sem chodili loňský rok. Je nám totiž mezi třetím a pátým rokem. Jsme velice šikovné a zvídavé děti. Zkoušíme si, jaké to je vydržet delší čas bez maminky a tatínka.

Ve školce se naučíme spoustu nových her, písniček, básniček. A hlavně se naučíme, jak se k sobě pěkně chovat, pomáhat si, být k sobě ohleduplní a pěstovat pěkné kamarádství. Znovu se budeme učit požádat o pomoc druhého, po ukončení hry si po sobě uklidit hračky na svá místa. Někteří z nás se již dokážou sami převlékat, obout, umýt se. A my, co to ještě neumíme, nám se to společnou pomocí ostatních dětí, paních učitelek a rodičů také již brzy podaří. Ve stravování i zkoušíme ochutnávat všechny dobroty, které nám paní kuchařky připraví: masa, pomazánky, omáčky a zeleninu.

Třídu máme prostornou a plnou zajímavých hraček, knížek, stavebnic, her ke stolečkům i pro pohyb. Rádi si hrajeme v kuchyňce, v divadelním koutě, v opravářské dílně, s velkými molitanovými kostkami, s auty, s vláčky i třeba s opravdovými i vyrobenými hudebními nástroji. Je tu tolik všelijakých věcí, na kterých zkoumáme, co vše s nimi lze dělat. Baví nás vše zkoušet a přicházet na pro nás nové věci.

Nezapomínáme na krásné knížky s barevnými obrázky. Každý den nám z nich paní učitelky předčítají pěkné pohádky. Pak se nám také líbí společné tancování a muzicírování s hudebními nástroji, ťukání dřívky, činely nebo zvonění zvonečky. A těch pastelek a barviček, kolik máme ! Moc se těšíme na kreslení, malování i na práci na různých výrobcích. Zkoušíme také stříhání a lepení.

Každý den se před svačinou protáhneme, procvičíme celé tělo. Máme tady ribstole, šplhací stěnu, žíněnky, lavičku, švihadla, kruhy, kuželky nebo míče. Rády běháme, pochodujeme, lezeme a všelijak skotačíme.

Na školní zahradě máme dvě pískoviště, domečky a skluzavky. Když už se na zahradě kvůli počasí bývat nedá, chodíváme na procházky po okolí a poznáváme okolní přírodu.

A protože jsme děti šikovné, paní učitelka –  jedna i druhá, pro nás stále vymýšlí nové hry i všelijakou zábavu a pochvala nás skoro nikdy nemine.

Důležité je, abychom se my, děti, cítily v jistotě i v bezpečí a do mateřské školy chodily rády !


Naše třída


Režim dne

06:30 – 08:10 Scházení dětí, ranní hry dle volby dětí
08:10 – 08:20 Zdravotní cvičení
08:20 – 08:40 Hygiena, svačina
08:40 – 09:20 Komunikativní kruh, dopolední činnosti
09:20 – 11:20 Pobyt venku
11:20 – 11:50 Hygiena, oběd
11:50 – 14:00 Poslech pohádky, odpočinek
14:00 – 14:15 Hygiena, svačina
14:15 – 15:30 Odpolední zájmové činnosti dětí


Kdo se o nás stará

Mgr. Anna Macháčková Bc. Kateřina Vobořilová Petra Beková
učitelka učitelka školnice

 

Dítě má zcela jinou kvalitu poznávání a prožívání než dospělý, když činí pokroky jaksi mimoděk, neplánovitě a radostně. Využíváme tedy jeho spontánnosti, respektujeme jeho síly a možnosti, tvoříme každý den co nejlepší podmínky k aktuálnímu rozvoji a dalšímu spokojenému bytí.

Mateřská škola a její klima, společně s empatií pedagogů nabízí v mnoha ohledech dítěti jedinečná poznání, rozvoj osobnosti a nadání. V naší třídě nejmladších dětí připravujeme týdenní nabídku dětem v souladu s koncepcí rozmanitých či mnohočetných inteligencí.

Inteligence jazyková, spočívající ve způsobilosti orientovat se v řečovém projevu druhých a sám se řečově projevovat způsobem, který je druhým srozumitelný; slovy vyjadřovat co si myslím či cítím – co mám na zřeteli; rozumět předkládaným textům, vystihnout v nich to podstatné a sám podstatnou myšlenku umět vyjádřit; vyprávět, vést rozhovor a podobně.

Inteligence hudební, spočívající ve způsobilosti vnímat a vyjadřovat rytmus a melodii, intonovat apod.

Inteligence logicko-matematická, spočívající ve způsobilosti chápat číselné a logické vztahy, operovat s kvanty a jejich formalizací v symbolech, přetvářet situace do logických formulí apod.

Inteligence prostorová, spočívající ve způsobilosti orientovat se v prostoru; řešit problémy části a celku, respektive skladby a struktury předmětů (třeba strojů, ale také vizuálních uměleckých děl)  apod.

Inteligence tělesně pohybová, spočívající v koordinaci vjemů a motorických činností, jmenovitě například ve sportu, při tanci, v pracovních činnostech apod.

Inteligence personální, tvořená dvěma složkami: složkou interpersonální, která zahrnuje způsobilost vyznat se v druhých lidech, udělat na ně dojem, předejít konfliktům s nimi a konflikty už vzniklé řešit atd., a složkou intrapersonální, která zahrnuje způsobilost orientovat se sám v sobě, odhadnout své schopnosti, kriticky pohlédnout na své nedostatky, přiznat si své výjimečné předpoklady atd.

Gardner (1999)

Fotogalerie: https://oranzovaalbertova.rajce.idnes.cz