MODRÁ PASTELKA

Ve třídě

Modrá pastelka

je vzdělávání vázáno k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí.

Třídu navštěvují děti ve věku 4-6 let.

Předškoláky paní učitelky připravují pro vstup do 1.tříd.

Děti zde získávají znalosti a dovednosti především vlastní aktivitou při individuálních úkolech a skupinové práci v koutcích.

Modrá pastelka navštěvuje celoroční kurz plavání. Čeká nás lyžařský kurz. Věnujeme se seznamování s anglickým jazykem. Probíhají zde logopedické chvilky . Grafomotorické dovednosti si děti procvičí v Metodě dobrého startu.

Naším největším cílem jsou štastné a spokojené děti, které si rády hrají a těší se do školky !


Naše třída

Rozšířené činnosti

  • seznámení s anglickým jazykem
  • řečová výchova pod vedením řečových preventistek
  • plavání
  • lyžařský kurz
  • MDS Metoda dobrého startu (Marta Bogdanowicz, Jana Swierkoszová )  se zaměřuje na : prevenci poruch učení – přispívá k rozvoji řeči –   v v jednotlivých  lekcích je nositelem děje lidová píseň – znakem a symbolem každé písně je grafický vzor, který koresponduje s rytmickým schématem – reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem dítěte je završením cvičení lekce MDS.
Orientační režim dne
06:30 – 09:45 příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogům do třídy, spontánní zájmové aktivity, pohybové aktivity
Dopolední činnosti osobní hygiena, dopolední svačina

volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu, příprava na pobyt venku, osobní hygiena

 

9:45 – 11:45 pobyt dětí venku, případně náhradní činnost
11:45 – 12:30 oběd a osobní hygiena dětí
12:30 – 14:00 četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 – 14:15MŠ Kampanova odpolední svačina, osobní hygiena
14:15 – 16:30
volné činnosti a aktivity dětí neřízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy
Akce na školní rok  2021/22
 

Září

Třídní schůzka pro rodiče bude ve středu 8. 9. od 16. 30 hodin  na terase v Červené pastelce.

20.9.   1. lekce plavání sraz v MŠ do 7.45

22.9. 2021 středa

Výlet do lesa

·       Pojedeme autobusem od školky v 8 hodin. Sraz v MŠ nejpozději v 7.50.

·       Svačinu si vezeme ze školky

·       Do batůžku dejte dětem pití, nečokoládovou dobrůtku a pláštěnku.

Nemá pršet , ale má být chladněji, takže prosíme, aby děti měly pokrývku hlavy a bundu.

24. 9. 2021 se budeme fotografovat na školní foto…

Říjen Divadlo v MŠ :  zrušeno
Listopad  Divadlo v MŠ : zrušeno
Prosinec  Divadlo v MŠ :  zrušeno
Leden  Divadlo v MŠ : zrušeno
Únor  Divadlo v MŠ :  zrušeno
 Březen Divadlo v MŠ : 31.3. Dvanáct měsíčků – Ivana Bílková
 Duben Divadlo v MŠ :  21.4. Ferda Mravenec – p. Zámečník, p. Hryzlíková
 Květen
 Červen Divadlo v MŠ :  23.6.  pohádka na zahradě MŠ

Kdo se o nás stará

Bc. Ivona Struhařová Hana Draslarová Renata Stejskalová
učitelka učitelka učitelka
ředitelka  školní asistent
  Alina Hadad
provozní

Fotogalerie: http://modrapastelkakampanova.rajce.idnes.cz