MODRÁ PASTELKA

Ve třídě

Modrá pastelka

je vzdělávání vázáno k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí.

Třídu navštěvují děti ve věku 5 – 7 let.

Paní učitelky je připravují pro vstup do 1.tříd.

Děti zde získávají znalosti a dovednosti především vlastní aktivitou při individuálních úkolech a skupinové práci v koutcích.

Modrá pastelka navštěvuje celoroční kurz plavání. Vyzkoušíme si i bruslení a čeká nás lyžařský kurz. Věnujeme se seznamování s anglickým jazykem. Probíhají zde logopedické chvilky . Grafomotorické dovednosti si děti procvičí v Metodě dobrého startu.

Naším největším cílem jsou štastné a spokojené děti, které si rády hrají a těší se do školky !


Naše třída

Rozšířené činnosti

 • seznámení s anglickým jazykem
 • řečová výchova pod vedením řečových preventistek
 • plavání
 • bruslení
 • lyžařský kurz
 • MDS Metoda dobrého startu (Marta Bogdanowicz, Jana Swierkoszová )s paní učitelkou Stejskalovou  se zaměřuje na :
 •  prevenci poruch učení
 • přispívá k rozvoji řeči
 • ve 25 lekcích je nositelem děje lidová píseň
 • znakem a symbolem každé písně je grafický vzor, který koresponduje s rytmickým schématem
 • reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem dítěte je završením cvičení lekce MDS
Orientační režim dne
06:30 – 09:45 příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogům do třídy, spontánní zájmové aktivity, pohybové aktivity
Dopolední činnosti osobní hygiena, dopolední svačina

volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu, příprava na pobyt venku, osobní hygiena

 

9:45 – 11:45 pobyt dětí venku, případně náhradní činnost
11:45 – 12:30 oběd a osobní hygiena dětí
12:30 – 14:00 četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 – 14:15 odpolední svačina, osobní hygiena
14:15 – 17:00 volné činnosti a aktivity dětí neřízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy
16:30 V16:30 přechod dětí na konečnou do Červené pastelky.
Akce na školní rok
Září

7. 9. 2020 – třídní schůzka pro rodiče od 16 hodin

 Divadlo v MŠ : 16.9. 2020  Podzimní veverka
Říjen Divadlo v MŠ : 1.10. 2020 Zvířátka a loupežníci
Listopad  Divadlo v MŠ : 12.11.2020 Jak pejsek s kočičkou pouštěli draka
Prosinec  Divadlo v MŠ : 17.12. 2020 Andělé ze zapomenuté skříňky
Leden  Divadlo v MŠ : 27.1.2021 Sněhurka a sedm trpaslíků
Únor  Divadlo v MŠ : 11.2. 2021 Jak Jeníček do města zabloudil
 Březen Divadlo v MŠ : 31.3. Žabí příběh
 Duben Divadlo v MŠ : 15.4.Ferda mravenec
 Květen
 Červen

Kdo se o nás stará

Renata Stejskalová
Barbora Šímová
Alina Hadad
učitelka učitelka provozní

Fotogalerie: http://modrapastelkakampanova.rajce.idnes.cz