MODRÁ PASTELKA

Ve třídě

Modrá pastelka

je vzdělávání vázáno k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí.

Třídu navštěvují děti ve věku 5-7let.

Předškoláky paní učitelky připravují pro vstup do 1.tříd.

Děti zde získávají znalosti a dovednosti především vlastní aktivitou při individuálních úkolech a skupinové práci v koutcích.

Modrá pastelka navštěvuje celoroční kurz plavání. Čeká nás lyžařský kurz. Věnujeme se seznamování s anglickým jazykem. Probíhají zde logopedické chvilky . Grafomotorické dovednosti si děti procvičí v Metodě dobrého startu.

Naším největším cílem jsou šťastné a spokojené děti, které si rády hrají a těší se do školky !


Naše třída

 

Rozšířené činnosti

  • seznámení s anglickým jazykem
  • řečová výchova pod vedením řečových preventistek
  • plavání
  • lyžařský kurz
  • MDS Metoda dobrého startu (Marta Bogdanowicz, Jana Swierkoszová )  se zaměřuje na : prevenci poruch učení – přispívá k rozvoji řeči –   v v jednotlivých  lekcích je nositelem děje lidová píseň – znakem a symbolem každé písně je grafický vzor, který koresponduje s rytmickým schématem – reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem dítěte je završením cvičení lekce MDS.
Orientační režim dne
06:30 -08:30 příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogům do třídy, spontánní zájmové aktivity, pohybové aktivity
Dopolední činnosti osobní hygiena, dopolední svačina volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu, příprava na pobyt venku, osobní hygiena
9:45 – 11:45 pobyt dětí venku, případně náhradní činnost
11:45 – 12:30 oběd a osobní hygiena dětí
12:30 – 14:00 četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 – 14:15 odpolední svačina, osobní hygiena
14:15 – 16:30
volné činnosti a aktivity dětí neřízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy
Akce na školní rok  2022/23
Září 1.9. VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
7.9. Třídní schůzka  od 16. hodinDivadlo v MŠ : 13.9. ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ 15. 9. Logopedická depistáž 19.9. 1. lekce  plavání odjezd . 7.50 od MŠ.  20.9.Oční screening 
Říjen Divadlo v MŠ :   20.10.Perníková chaloupka
Listopad  Divadlo v MŠ :  9.11. Mauglí
Prosinec  Divadlo v MŠ :  2.12. Vánoce s rolničkou
Leden  Divadlo v MŠ :  26.1. Statečná Hylda a pyšný Hakon
Únor  Divadlo v MŠ : 28.2. Nádherné úterý
 Březen Divadlo v MŠ :  23.3. S divadlem na cestě k přírodě
 Duben Divadlo v MŠ : 18.4. Sůl nad zlato
 Květen Divadlo v MŠ : 3.5. Tajemná zahrada
 Červen Divadlo v MŠ :

Kdo se o nás stará

Kateřina Števková Renata Stejskalová Iryna Nagornyak
učitelka učitelka provozní
 

Fotogalerie: http://modrapastelkakampanova.rajce.idnes.cz