MODRÁ PASTELKA

Ve třídě

Modrá pastelka

je vzdělávání vázáno k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí.

Třídu navštěvují děti ve věku 5-7let.

Předškoláky paní učitelky připravují pro vstup do 1.tříd.

Děti zde získávají znalosti a dovednosti především vlastní aktivitou při individuálních úkolech a skupinové práci v koutcích.

Modrá pastelka navštěvuje celoroční kurz plavání. Čeká nás lyžařský kurz. Věnujeme se seznamování s anglickým jazykem. Probíhají zde logopedické chvilky . Grafomotorické dovednosti si děti procvičí v Metodě dobrého startu.

Naším největším cílem jsou šťastné a spokojené děti, které si rády hrají a těší se do školky !


Naše třída

 

Rozšířené činnosti

  • seznámení s anglickým jazykem
  • řečová výchova pod vedením řečových preventistek
  • plavání
  • lyžařský kurz
  • MDS Metoda dobrého startu (Marta Bogdanowicz, Jana Swierkoszová )  se zaměřuje na : prevenci poruch učení – přispívá k rozvoji řeči –   v v jednotlivých  lekcích je nositelem děje lidová píseň – znakem a symbolem každé písně je grafický vzor, který koresponduje s rytmickým schématem – reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem dítěte je završením cvičení lekce MDS.
Orientační režim dne
06:30-08:30 příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogům do třídy, spontánní zájmové aktivity, pohybové aktivity
Dopolední činnosti osobní hygiena, dopolední svačina volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu, příprava na pobyt venku, osobní hygiena
9:45 – 11:45 pobyt dětí venku, případně náhradní činnost
11:45 – 12:30 oběd a osobní hygiena dětí
12:30 – 14:00 četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 – 14:15 odpolední svačina, osobní hygiena
14:15 – 16:30
volné činnosti a aktivity dětí neřízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy
Akce na školní rok  2023/24
Září 1.9.    VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

13.9.  16.00 TŘÍDNÍ SCHŮZKA

14.9. Divadlo v MŠ:  O Drakovi  – Divadýlko z Pytlíčku

19.9.2023 od 10:30 hod  O  prasátku Arturovi  – Karlovarské hudební divadlo

21.9. 16.00 UVÍTACÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST

22.9. dopoledne DEN BEZ AUT – zdobení Gočárovy třídy

od 25.9. PLAVÁNÍ

26.9. tradiční fotografování pan Sychra /školkové almanachy/

Říjen 6.10. Logopedická depistáž

11.10. Divadlo v MŠ:  O dráčkovi – Kašpárek, p. Lhotáková

Listopad 29.11. Divadlo v MŠ: Čert a Káča – p. Peřina   

 7.11.  Uspávání broučků na školní zahradě

Prosinec 5. 12. Návštěva Mikuláše

12.12. Divadlo v MŠ:  Radujme se, veselme se – p. Vlčková

14.12. Zpívání u vánočního stromu pro rodiče

19.12. Vánoční nadílka a odpolední vánoční posezení s rodiči u rozsvíceného stromečku s koledami a společným      tvořením – šupinka pro štěstí

20.12. Návštěva kostela U Svatého Ambrože zazpíváme si koledy s kytarou pro sváteční atmosféru

Leden  18.1. Divadlo v MŠ:  Zlatovláska – p. Bílek
Únor 1.2. Divadlo v MŠ:  Veselá zimní pohádka  – p. Paleček

Masopustní veselí

 Březen 4. 3.  –  8. 3. Lyžařský kurz pro předškoláky

19.3. Divadlo v MŠ:  Velikonoční pohádka – p. Hessová

Vynášení Morany a vítání jara

 Duben 10.4. Divadlo v MŠ: Ošklivé kačátko – p. Vyšehlídová
 Květen 17.5. Divadlo v MŠ: Včelí medvídci – Divadlo Věž

Besídka pro maminky

 Červen Divadlo v MŠ :

Kdo se o nás stará

Kateřina Števková Renata Stejskalová Bc. Jana Lošťáková
učitelka učitelka asistent pedagoga
Iryna NagornyakIryna Nagornyak

provozní

Fotogalerie: http://modrapastelkakampanova.rajce.idnes.cz