MODRÁ PASTELKA

Ve třídě Modrá pastelka je vzdělávání vázáno k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí.

Třídu navštěvuje 28 předškolních dětí ve věku 5 – 7 let. Paní učitelky s nimi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

procvičují předškolní přípravu do 1.tříd. Děti zde získávají znalosti a dovednosti především vlastní aktivitou při individuálních úkolech a skupinové práci v koutcích.

Modrá pastelka navštěvuje celoroční kurz plavání. Vyzkoušíme si i bruslení a čeká nás lyžařský kurz. Věnujeme se seznamování s anglickým jazykem. Probíhají zde logopedické chvilky.

Naším největším cílem jsou štastné a spokojené děti, které si rády hrají a těší se do školky !


Naše třída

Rozšířené činnosti

  • seznámení s anglickým jazykem
  • řečová výchova pod vedením řečových preventistek
  • plavání
  • flétna
  • bruslení
  • lyžařský kurz
Orientační režim dne
06:30 – 09:45 příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogům do třídy, spontánní zájmové aktivity, pohybové aktivity
Dopolední činnosti osobní hygiena, dopolední svačina

volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu, příprava na pobyt venku, osobní hygiena

 

9:45 – 11:45 pobyt dětí venku, případně náhradní činnost
11:45 – 12:30 oběd a osobní hygiena dětí
12:30 – 14:00 četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 – 14:15 odpolední svačina, osobní hygiena
14:15 – 17:00 volné činnosti a aktivity dětí neřízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy
16:30 V16:30 přechod dětí na konečnou do Červené pastelky.
Akce na školní rok
Září  Divadlo v MŠ
Říjen Divadlo v MŠ
Listopad  Divadlo v MŠ
Prosinec  Divadlo v MŠ
Leden  Divadlo v MŠ
Únor  Divadlo v MŠ
 Březen Divadlo v MŠ
 Duben Divadlo v MŠ
 Květen
 Červen

Kdo se o nás stará

Bc. Martina Zýková Mgr. Jitka Šálková Alina Hadad
učitelka učitelka provozní

Fotogalerie: http://modrapastelkakampanova.rajce.idnes.cz