Společné akce pro rodiče a děti v MŠ Albertova

Pro děti zajišťujeme celoročně mnoho kulturních akcí. Za nejvýznamnější projekty považujeme akce nejen pro naše děti a rodiče, ale i pro širokou veřejnost. Společně s MŠ Kampanova pořádáme akce „POKLAD NA STŘÍBRNÉM RYBNÍKU“, „ZAHRADNÍ SLAVNOST“ a výtvarnou soutěž „ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ“.

Nejnavštěvovanější akcí se stal „POKLAD NA STŘÍBRNÉM RYBNÍKU“ určený zejména dětem předškolního věku a jejich rodičům, ale i veřejnosti z celého okolí Hradce Králové. Bezmála 5000 účastníkům bylo nabídnuto mnoho společných aktivit v duchu motta projektu – „Mámo, táto, pojď si se mnou hrát.“

Tradičně na podzim  pořádáme na školní zahradě mateřské školy Kampanova pro „naše“ i děti z okolí „ZAHRADNÍ SLAVNOST“. Během zábavného odpoledne si na stanovištích vedených učitelkami z naší mateřské školy mnoho rodičů a dětí vyzkouší svou obratnost, dovednosti a vědomosti, neboť hry jsou připraveny tak, aby spolupracovali s dětmi i rodiče a společně zvládali zadané úkoly. Součástí je i doprovodný zábavný kulturní program a atrakce.

Již více jak deset let spolupořádáme výtvarnou soutěž pro předškolní děti „ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ“. Loňského ročníku se zúčastnilo přes 4000 dětí z mateřských škol celé republiky. Na tomto projektu spolupracují Magistrát města Hradce Králové, Krajský úřad královéhradeckého kraje a Univerzita Hradec Králové ( Ústav primární a preprimární edukace UHK a Katedra výtvarné kultury UHK). Výstava a ocenění vybraných talentovaných dětí probíhá v prostorách UHK v Hradecké ulici.

Do odpolední akce „NAMALUJ ČERTA“ se s námi zapojují nejen rodiče, ale i studentky UHK a společně s dětmi ve třídě vyrábějí čerty. Tato společně vzniklá výtvarná díla nám pak zdobí prostory školy.
Pro rodiče a hosty společně s dětmi připravujeme „VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ A POSEZENÍ
U STROMEČKU“
– děti vystupují s vánočním programem a své hosty pak provedou školou a pohostí cukrovím vlastní výroby. Každoročně pořádáme také „JARNÍ VYSTOUPENÍ“ a „ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY“.

 

 

Předběžný plán akcí na školní rok

(Podrobné informace a termíny jsou k dispozici na nástěnkách v MŠ. Zákonným zástupcům je po dohodě zasíláme na jimi uvedený emailový kontakt.)

Informativní schůzka pro rodiče a pohrání si dětí v nové třídě rodiče + děti + všechny učitelky MŠ jedno dopoledne v posledním týdnu v srpnu
Informativní schůzka pro rodiče rodiče + zaměstnanci MŠ druhý týden v září
Divadelní představení v MŠ 1., 2., 3. třída jednou měsíčně
Logopedická depistáž – log. asistentky a klinická logopedka 1., 2., 3. třída září, říjen
Praxe studentek 1. a 2. ročníku VŠ oboru učitelství pro MŠ 1., 2., 3. třída říjen, listopad, prosinec, únor, březen, květen
Dopolední výlety autobusem 1., 2., 3. třída říjen, květen
Návštěvy Městské knihovny 1., 3. třída
Návštěvy Galerie moderního umění 1., 3. třída
Návštěva ve Východočeském muzeu 1., 3. třída
Návštěva Mikuláše, čerta a anděla v MŠ s programem pro děti 1., 2., 3. třída prosinec
Akce pro děti a rodiče NAMALUJ ČERTA rodiče + děti + studenti + zaměstnanci MŠ prosinec
Vánoční vystoupení dětí pro rodiče + posezení u stromečku děti 1., 2., 3. třídy + rodiče + hosté + zaměstnanci MŠ prosinec
Návštěvy solné jeskyně  1., 2., 3. třída leden, únor, březen
Návštěva 1.třídy Základní školy Habrmanova, Bezručova nebo Gočárova děti jdoucí k zápisu do ZŠ leden, únor, březen
Individuální konzultace s rodiči o případném odkladu školní docházky, řešení případných problémů dětí a rodičů rodiče dětí jdoucí k zápisu do ZŠ + zájemci + učitelky MŠ únor
Návštěva výtvarné výstavy „Školka plná dětí“ na UHK 1., 2., 3. třída březen
Den otevřených dveří veřejnost duben
Návštěva v divadle Drak 1., 2., 3. třída duben, červen
Prohlídka Labyrintu divadla Drak 1. třída duben
Zápis nových dětí do MŠ veřejnost květen
Karneval 1., 2., 3. třída květen
Společné focení na školní zahradě všechny děti + zaměstnanci MŠ květen
Dětský den „Poklad na Stříbrném rybníku“ děti + veřejnost + zaměstnanci MŠ květen – sobota odpoledne
„Hradec Králové – bezpečné město“ dětský den pořádaný městskou policií pro děti 1. třída květen
Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí rodiče + učitelky MŠ červen
Slavnostní rozloučení se školkou a s dětmi odcházejícími po prázdninách do základní školy se zábavným programem pro děti všechny děti + rodiče, zaměstnanci MŠ, hosté, veřejnost červen