DUHOVÁ PASTELKA

Třída DUHOVÁ pastelka je heterogenní, tedy věkově smíšená (od 3 do 7 let).  Nabízí  prvky programu “Začít spolu”. Třída je situována do center a koutků. Prostor je přizpůsoben dětským potřebám tak, aby mohly samostatně přemýšlet, hledat, objevovat a zkoumat. Snažíme se dětem dopřát dostatek času na intenzivní, bohatou, propracovanou a prožitou hru a zaměřujeme se na životní principy (být ohleduplný, pomoci, postarat se,…).  U dětí posilujeme kamarádství, čestnost, respekt, sebeobsluhu apod. Snažíme se vytvářet příjemné a bezpečné klima, kde je slyšet hlas každého a panuje zde sounáležitost. Podporujeme vzájemnou otevřenou a respektující komunikaci mezi rodiči, dětmi a personálem naší třídy.

Naším cílem jsou spokojené děti, které se budou do školky těšit.


Naše třída

Orientační režim dne
06:30 – 08:30 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogům do třídy, spontánní zájmové aktivity
Pohybové aktivity
Dopolední činnosti Osobní hygiena, dopolední svačina
Volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu, příprava na pobyt venku, osobní hygiena
09:30 – 11:30 Pobyt dětí venku, případně náhradní činnost
11:30 – 12:15 Oběd a osobní hygiena dětí
12:15 – 14:00 Četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:10- 14:25 Odpolední svačina, osobní hygiena
14:25 – 17:00 Volné činnosti a aktivity dětí neřízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na volnou hru, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy
16:30 – 17:00 Přechod dětí na konečnou do Červené pastelky

Rozšířené činnosti

  • elementární seznamování s AJ formou hry
  • výtvarné činnosti
  • plavání-předškoláci
  • lyžování-předškoláci
  • logopedické chvilky s logop. preventistkou-předškoláci
Akce na školní rok 2023/24
září 1.9.    VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

12.9.  16.30 TŘÍDNÍ SCHŮZKA 

14.9. Divadlo v MŠ:  O Drakovi  – Divadýlko z Pytlíčku   

21.9. 16.00 UVÍTACÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST  

22.9. dopoledne DEN BEZ AUT – zdobení Gočárovy třídy

od 25.9. PLAVÁNÍ  předškoláci 

Přijď si pohrát – den otevřených dveří pro rodiče našich dětí

 říjen 4.10. výlet do hradeckých lesů

11.10. Divadlo v MŠ:  O dráčkovi – Kašpárek, p. Lhotáková

Jablíčkohraní – akce s rodiči

Halloweenský karneval

listopad  29.11. Divadlo v MŠ: Čert a Káča – p. Peřina

Uspávání broučků

 prosinec 12.12. Divadlo v MŠ:  Radujme se, veselme se – p. Vlčková

Návštěva Mikuláše

Zpívání u vánočního stromu

Návštěva kostela

Vánoční tvoření

leden 18.1. Divadlo v MŠ:  Zlatovláska – p. Bílek
 únor 1.2. Divadlo v MŠ:  Veselá zimní pohádka  – p. Paleček

Masopust

březen 4. 3.  –  8. 3. Lyžařský kurz pro předškoláky

19.3. Divadlo v MŠ:  Velikonoční pohádka – p. Hessová

Velikonoční tvoření

 duben 10.4. Divadlo v MŠ: Ošklivé kačátko – p. Vyšehlídová
Čarodějnický rej
 květen 17.5. Divadlo v MŠ: Včelí medvídci – Divadlo Věž

Besídka pro maminky

 červen Oslava dne dětí

Loučení s předškoláky

Spaní v MŠ – předškoláci

Kdo se o nás stará

Bc. Martina Zýková
učitelka
Valerie Richtermocová
učitelka
Iva Olivová
asistent pedagoga
Romana Vechetková
provozní

 

Fotogalerie: http://duhovapastelkakampanova.rajce.idnes.cz/