DUHOVÁ PASTELKA

Třída DUHOVÁ pastelka nabízí  prvky programu „Začít spolu“. Třída je situována do center a koutků.
Snažíme se dětem předávat poznatky hravou cestou s využitím názorných pomůcek. Podporujeme jejich touhu po vědění a poznávání světa kolem nás. Zaměřujeme se na adaptaci nových dětí, jejich sebeobsluhu a samostatnost. Začínáme s činnostmi v centrech, při kterých se snažíme rozvíjet všechny inteligence.
V této třídě je 28 dětí od 3 – 5 let, jedná se o třídu smíšenou.

Našim cílem jsou spokojené děti, které se budou do školky těšit.


Naše třída

Orientační režim dne
06:30 – 08:15 příchod dětí, volná hra dětí, výtvarné a pracovní činnosti, individuální práce s dětmi
08:15 – 08:35 společné přivítání a cvičení
08:35 – 09:00 hygiena, svačina
09:00 – 09:30 společné činnosti, dokončování práce z ranních činností, pracovní listy
09:30 – 11:20 pobyt venku na zahradě nebo vycházka do blízkého okolí
11:20 – 12:00 hygiena, oběd
12:00 – 12:30 vyzvedávání dětí
12:30 – 14:00 klidové činnosti
14:00 – 14:30 hygiena, svačina
14:30 – 16:30 volná hra dětí ve třídě nebo na zahradě, vyzvedávání dětí v Duhové pastelce
16:30 – 16:55 vyzvědávání dětí v Červené pastelce

Rozšířené činnosti

  • řečová výchova pod vedením řečové preventistky
Akce na školní rok
září schůzka pro rodiče

Divadlo v MŠ

 říjen  Divadlo v MŠ
listopad  Dýňodlabání – akce s rodiči

Divadlo v MŠ

 prosinec Mikulášská nadílka

Vánoční setkání na zahradě MŠ

Vánoční tvoření s rodiči

Divadlo v MŠ

leden  Divadlo v MŠ

Schůzka pro rodiče

 únor  Divadlo v MŠ

Masopustní průvod

Karneval – masopust

březen  Divadlo v MŠ

Výlet do Licibořic – Babiččin dvoreček

 duben  Divadlo v MŠ
 květen Výlet ZOO Dvůr Králové

Jarní besídka na UHK

 červen Karneval – MDD

Výlet Hradiště ( Hradecké lesy)

Kdo se o nás stará

 
Bc. Tereza Řezáčová Valérie Richtermocová Romana Šantrůčková
učitelka učitelka provozní

Fotogalerie: http://duhovapastelkakampanova.rajce.idnes.cz/