DUHOVÁ PASTELKA

Třída DUHOVÁ pastelka nabízí  prvky programu „Začít spolu“. Třída je situována do center a koutků.
Snažíme se dětem předávat poznatky hravou cestou s využitím názorných pomůcek. Podporujeme jejich touhu po vědění a poznávání světa kolem nás. Zaměřujeme se na adaptaci nových dětí, jejich sebeobsluhu a samostatnost. Začínáme s činnostmi v centrech, při kterých se snažíme rozvíjet všechny inteligence.
V této třídě je 28 dětí od 3 – 6 let, jedná se o třídu smíšenou.

Našim cílem jsou spokojené děti, které se budou do školky těšit.


Naše třída

Orientační režim dne
06:30 – 08:30 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogům do třídy, spontánní zájmové aktivity
Pohybové aktivity
Dopolední činnosti Osobní hygiena, dopolední svačina
Volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu, příprava na pobyt venku, osobní hygiena
09:30 – 11:30 Pobyt dětí venku, případně náhradní činnost
11:30 – 12:15 Oběd a osobní hygiena dětí
12:15 – 14:00 Četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:10- 14:25 Odpolední svačina, osobní hygiena
14:25 – 17:00 Volné činnosti a aktivity dětí neřízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na volnou hru, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy
16:15 – 17:00 Přechod dětí na konečnou do Červené pastelky

Rozšířené činnosti

  • elementární seznamování s AJ formou hry
  • výtvarné činnosti
  • bruslení-předškoláci
  • plavání-předškoláci
  • lyžování-předškoláci
  • logopedické chvilky s logop. preventistkou-předškoláci
Akce na školní rok
září schůzka pro rodiče

Divadlo v MŠ

 

 říjen  Divadlo v MŠ
listopad  

 

 

Divadlo v MŠ

 prosinec Mikulášská nadílka

 

Vánoční setkání na zahradě MŠ

Vánoční tvoření s rodiči

Divadlo v MŠ

leden  Divadlo v MŠ

 

 únor  Divadlo v MŠ

 

Karneval – masopust

březen  Divadlo v MŠ

 

 duben  Divadlo v MŠ

 

 

 květen  

Jarní besídka na UHK

 

 

 červen Karneval – MDD

Fotografování tříd v MŠ

 

Spaní v MŠ pro předškoláky

 

Kdo se o nás stará

Helena Dvořáková Valérie Richtermocová Romana Šantrůčková
učitelka učitelka provozní

Fotogalerie: http://duhovapastelkakampanova.rajce.idnes.cz/