ČERVENÁ PASTELKA

Naším cílem v Červené pastelce je především vytvářet pohodu a klidnou atmosféru  prostředím mateřské školy.Tento školní rok nás čeká  podzimní výlet do Rábů,do Perníkové chaloupky.

Třída je přizpůsobena mladším dětem a  je rozdělena do center aktivit, kde děti pracují, vyrábějí a tvoří.
Navštěvuje ji 28 dětí ve věku 3 až 4roky.

Rozšířené činnosti

  • seznamování s anglickým jazykem
  •  výtvarné chvilky -malujeme pro radost,logopedické hrátky s dětmi- cvičení našeho jazýčku.

 

 

Orientační režim dne
06:30 – 08:30 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogům do třídy, spontánní zájmové aktivity.
Pohybové aktivity
Dopolední činnosti Osobní hygiena, dopolední svačina
Volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu, příprava na pobyt venku, osobní hygiena
09:20 – 11:20 pobyt dětí venku, případně náhradní činnost
11:20 – 12:15 Oběd a osobní hygiena dětí
12:15 – 14:15 Četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:15 – 14:30 Odpolední svačina, osobní hygiena
14:30 – 17:00 Volné činnosti a aktivity dětí neřízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou  děti pobývat  na zahradě mateřské školy
Akce na školní rok  2023/24
Září        12.9.2023  – schůzka s rodiči  ve třídě červená pastelka -od 16,00 hodin.  14.9. 2023 ” O drakovi”-divadélko z pytlíčku.    21.9.-Zahradní slavnost v Mš od 16,00 hod. do 18,00 hodin.  22.9.2023 dopoledne v Mš …Den bez aut-kreslení na chodníku.
Říjen      Od října probíhá vyuka na flétnu,logopedické chvilky,  11.10.2023 divadélko – O dráčkovi-Kašpárek,p.Lhotáková   Dne 25.10.2023 jedeme  na výlet do PERNIKOVĚ   CHALOUPKY-odjezd od Mš-  8,10 hod.Návrat na oběd.
Listopad       29.11.Čert a Káča-p.Peřina- divadlo
Prosinec   12.12.  Radujme se ,veselme se-p.Vlčková divadlo                                                                 Zpívání u vánočního stromu
Leden      18.1. Zlatovláska-p.Bílek-divadlo
Únor    1.2. Veselá zimní pohádka -p.Paleček
Březen    19.3. Velikonoční pohádka-p.Hessová
Duben    10.4.2023 Ošklivé kačátko-p.Vyšehlídová-divadlo
Květen  17.5. Včelí medvídci-Divadlo Věž-.
Červen
 

Kdo se o nás stará

Svatava Břehovská

Lenka Volanská
učitelka učitelka školní asistent
 

Fotogalerie: