ČERVENÁ PASTELKA

Ve školním roce 2018/19 do třídy nastoupily nové děti. Naším cílem v Červené pastelce je především vytvářet pohodu a klidnou atmosféru. Děti seznamujeme s prostředím mateřské školy, klademe důraz na adaptaci, která je dlouhodobou záležitostí. Respektujeme individuální možnosti a schopnosti dítěte, posilujeme jeho sebevědomí a vedeme jej k navazování vztahů s vrstevníky.

Třída je přizpůsobena mladším dětem a  je rozdělena do center aktivit, kde děti pracují, vyrábějí a tvoří.
Navštěvuje ji 28 dětí ve věku 3 až 5 let.

Rozšířené činnosti

  • seznamování s anglickým jazykem
  • zobcová flétna ,výtvarné chvilky -malujeme pro radost

 

 

Orientační režim dne
06:30 – 09:20 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogům do třídy, spontánní zájmové aktivity.
Pohybové aktivity
Dopolední činnosti Osobní hygiena, dopolední svačina
Volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu, příprava na pobyt venku, osobní hygiena
09:20 – 11:20 pobyt dětí venku, případně náhradní činnost
11:20 – 12:15 Oběd a osobní hygiena dětí
12:15 – 14:15 Četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:15 – 14:30 Odpolední svačina, osobní hygiena
14:30 – 17:00 Volné činnosti a aktivity dětí neřízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy
Akce na školní rok   2018/19
Září Děti seznamujeme s novým prostředím, poznáváme nové kamarády
Říjen Divadlo 25.10. Mášenka a zvířátka
Listopad Divadlo 21.11. S čerty nejsou žerty

Výlet Perníková chaloupka

Prosinec Divadlo 19.12. Vánoce s rolničkou

Mikulášská nadílka

Vánoční koncert v naší školce

Leden 

 

Divadélko z pytlíčku v   Mš
Únor 

 

Divadlo v  Mš -Lvíček a bolavý zub

 

Březen 

 

     Návštěva knihovny                                                                                                                                                  Divadlo v Mš -Mauglí

 

Duben 11.4.Divadlo v Mš Jak  Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce.   Výlet Častolovice-zámek    ,   zvěřinec-     25.4.2019-odjezd v 8,00 hod.
Květen Výlet zámek Doudleby -15.5.2019-odjezd v 7,45 hod.   15.5.2019
Červen 4.června focení dětí

Kdo se o nás stará

Svatava Břehovská Eva Dvorská Karin Bubeníčková
učitelka učitelka provozní

 

Fotogalerie: http://cervenapastelkakampanova.rajce.idnes.cz