ČERVENÁ PASTELKA

Naším cílem v Červené pastelce je především vytvářet prostředí plné pohody a klidné atmosféry. Klademe důraz na adaptaci dítěte do prostředí mateřské školy, která je dlouhodobou záležitostí. Respektujeme individuální možnosti a schopnosti dítěte, posilujeme jeho sebevědomí a vedeme jej k navazování vztahů s vrstevníky.

Třída je přizpůsobena mladším dětem a  je rozdělena do center aktivit, kde děti pracují, vyrábějí a tvoří.
Navštěvuje ji 28 dětí ve věku 3 až 5 let.

Rozšířené činnosti

  • seznamování s anglickým jazykem
  • zobcová flétna
  • solná jeskyně


Naše třída

 

Orientační režim dne
06:30 – 08:15 hry
08:15 – 08:25 ranní cvičení
08:25 – 08:50 hygiena, dopolední svačina
08:50 – 09:20 programově řízená výchovná práce
09:20 – 11:20 pobyt venku
11:20 – 12:15 převlékání, hygiena, oběd
12:15 – 14:15 odpočinek
14:15 – odchod TV chvilka, oblékání, odpolední svačina, hry a zájmové činnosti
Akce na školní rok   2017 / 18
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden 

10.1. DIVADLO Z PYTLÍČKU   KRÁLOVNA BAREV

Únor 

7.2.,14.2.,21.2,28.2.,      SOLNÁ JESKYNĚ

5.2.      DIVADLO V MŠ LVÍČEK A BOLAVÝ ZUB

Březen 

7.3., 14.3.,21.3.          SOLNÁ JESKYNĚ

19.3. DIVADLO v ADALU  JAK  KAŠPÁREK S KALUPINKOU SLAVILI VELIKONOCE

21 .3.   DIVADLO V MŠ  OŠKLIVÉ KAČÁTKO

Duben
Květen
Červen

Kdo se o nás stará

Svatava Břehovská Eva Dvorská Karin Bubeníčková
učitelka učitelka provozní

 

Fotogalerie: http://cervenapastelkakampanova.rajce.idnes.cz