MŠ Kampanova

Mateřská škola vychází vstříc rodičům prodlouženou pracovní dobou. Škola poskytuje zázemí všem věkovým skupinám, o které se stará tým plně kvalifikovaných učitelek. Vytváříme vstřícné, laskavé a přátelské prostředí bez stresů, napětí a nejistoty ve vztahu k dětem i rodičům. Všechny děti mají rovnocenné postavení ve skupině, žádné z nich není zvýhodňováno, ale ani neznevýhodňováno. Respektujeme potřeby dítěte – obecně lidské i vývojové.

Školka je moderně vybavena množstvím pomůcek a hraček, odpovídajících současným trendům předškolního vzdělávání. Součástí školy je kvalitně a účelně vybavená zahrada, kterou děti aktivně využívají pro nejrůznější činnosti.

Přejeme si, aby se vize školy:
„Odcházím z MŠ a jsem samostatný, otevřený informacím a změnám, umím žít společně s ostatními a v souladu se zemí“
stala realitou pro naše děti.

Stručná charakteristika školy

Mateřská škola je šestitřídní. Nachází se uprostřed sídliště Labská kotlina II v rozhraní klidné vilové čtvrti a panelové bytové zástavby, v sousedství základní školy v Bezručově ulici. Je rozčleněna do čtyř budov, které jsou umístěny v rozlehlé zahradě obklopené zelení a plně vybavené herními prvky a hřištěm.

Je účelově rozdělena a plně slouží po všech stránkách dětem. Zejména je kladen důraz na bezpečnost dětí při využívání komplexu celé zahrady.

Ve třech budovách jsou třídy, které svými prostorovými možnostmi a modernizací interiérů vytvářejí dobré zázemí pro předškolní vzdělávání i další aktivity školy. Pro orientaci dětí jsou jednotlivé třídy rozlišeny symbolem barevné pastelky. Ve čtvrté budově je administrativní zázemí a školní jídelna, která zajišťuje stravování také pro MŠ Albertova.