ŽLUTÁ PASTELKA

Naším cílem ve Žluté pastelce  je třída plná pohody – sluníčková, jejíž záměry jsou prováženy vším, co je pro život člověka nejcennější – darem rozdávat, laskat, zahřívat teplem citů a lásky ke všem kolem nás.

V naší třídě jsou děti od 4 až 6 let, jedná se o třídu heterogenní, plnou center a hracích koutků. Navštěvuje ji 28 dětí.

Snažíme se zabezpečit citovou pohodu a jistotu, posilujeme jejich sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti. Celým rokem nás budou provázet maskoti třídy Jeníček , Mařenka , Ježibaba se svou Perníkovou chaloupkou. Vhodnou motivací podpoří přátelské vztahy mezi dětmi ve třídě.

Obohacením je i aktuální ekologie, která u dětí probouzí citový vztah k přírodě živé i neživé a pomáhá dětem osvojit si správné chování v mezilidské komunikaci.

Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojily do organizovaných činností a pracovaly svým tempem.

 

Rozšířené činnosti

 • řečová výchova  s paní učitelkou řečovou preventistkou   Zapletalovou
 • MDS Metoda dobrého startu (Marta Bogdanowicz, Jana Swierkoszová )s paní učitelkou Stejskalovou  se zaměřuje na :  – prevenci poruch učení
  – přispívá k rozvoji řeči
  – ve 25 lekcích je nositelem děje lidová píseň
  – znakem a symbolem každé písně je grafický vzor, který koresponduje s rytmickým schématem
  – reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem dítěte je završením cvičení lekce MDS
 • solná jeskyně

Rozšířené činnosti pro předškoláky

 • seznamování s anglickým jazykem – společná i pro mladší děti
 • bruslení
 • plavání
 • lyžařský výcvik


Naše třída

Saint Antoine De Exupery: Jedině děti vědí, co hledají !

Orientační režim dne
06:30 – 08:15 příchod dětí do MŠ, předávání dětí pedagogům do třídy, spontánní zájmové aktivity
08:15 – 08:25 pohybové aktivity
08:25 – 08:50 osobní hygiena, dopolední svačina
08:50 – 09:30 volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu, příprava na pobyt venku, osobní hygiena
09:30 – 11:30 pobyt dětí venku, případně náhradní činnost
11:30 – 12:15 oběd a osobní hygiena dětí
12:15 – 14:00 četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 – 14:30 odpolední svačina, osobní hygiena
14:30 – 17:00 volné činnosti a aktivity dětí neřízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy
16:00 – 17:00 přechod dětí na konečnou do Červené pastelky

Akce na školní rok
Září
 • divadlo v MŠ : 14.9. O Jasánkovi
 • poznávání okolí MŠ – procházky
 • úterý 12.9. Třídní schůzka
 • úterý 19.9.  Výlet autobusem do lesa
 •                            sraz  v MŠ nejpozději do 8.00
 • středa 20.9. focení dětí po 9.hodině p. Sychra
 • úterý 26.9.  Zahradní slavnost od 16.00
Říjen
 • divadlo v MŠ :19.10.  Jak dráček našel kamarády
Listopad
 • divadlo v MŠ : 8.11.   Zvířátka a loupežníci
                                29.11.   Čert  a Káča
 • Společné Podzimní tvoření s rodiči a dětmi
 • USPÁVÁNÍ  BROUČKŮ + společné Podzimní tvoření s rodiči a dětmi 14.11.
 • Výlet Potštejn 24.11.
Prosinec
 •  divadlo v MŠ : 7.12.  Čertíci
 • Mikulášská nadílka  5.12.
 • Vánoční besídka        13.12.
 • Vánoční nadílka          14.12. 
 • ODPOLEDNE SI RODIČE S DĚTMI  MOHOU VE TŘÍDĚ POHRÁT.
 • Návštěva JURAČKOVA BETLÉMU 21.12.
Leden
 •  divadlo v MŠ : 18.1.   Království Barev
 • návštěva solné jeskyně 12.1., 19.1., 26.1.,
Únor
 •  divadlo v MŠ : 5.2.  Lvíček a bolavý zub
 • Karneval
 • 27.2. Masopustní průvod do MŠ Albertova
 • 28.2. Karneval ve třídě
 • návštěva solné jeskyně 2.2., 9.2., 16.2.,
 • plavání pro předškoláky: 12.2.,26.2.,
Březen
 •  divadlo v MŠ :  21.3. Ošklivé Káčátko
 • návštěva solné jeskyně 2.3., 9.3., 16.3., 23.3.,
 • plavání pro předškoláky: 5.3.,12.3.,19.3.,26.3.,
Duben
 •  divadlo v MŠ :  6.4. O kocourkovi Mourkovi
 • vycházka ke slepému rameni Labe
 • výlet KOČIČÍ HRÁDEK Slatiňany
 • Čarodějnické hrátky
 • plavání pro předškoláky: 9.4.,16.4.,23.4.,
Květen
 •  plavání pro předškoláky: 14.5.,21.5.,28.5.,
 • výlet MINI ZOO Stěžery 25.5.
 • 29.5. Jarní přehlídka
Červen
 • výlet parníčkem MDD
 • předškoláci spaní v MŠ + výlet do ZOO
 • plavání pro předškoláky: 4.6.,11.6.,25.6.,
 • výlet na Plachtu – divocí koně – poslední týden v červnu

Kdo se o nás stará

Sylva Zapletalová
učitelka
zástupkyně ředitelky
Renata Stejskalová
učitelka
Romana Šantrůčková
provozní

Uložit

Ulož     Fotogalerie:

 fotogalerie školní rok 2017/18

 fotogalerie školní rok 2016/17

 

Uložit