ŽLUTÁ PASTELKA

Naším cílem ve Žluté pastelce  je třída plná pohody – sluníčková, jejíž záměry jsou prováženy vším, co je pro život člověka nejcennější – darem rozdávat, laskat, zahřívat teplem citů a lásky ke všem kolem nás.

V naší třídě jsou děti od 3 do 5. let, jedná se o třídu heterogenní, plnou center a hracích koutků. Navštěvuje ji 26 dětí. Snažíme se zabezpečit citovou pohodu a jistotu, posilujeme jejich sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti. Pro předškoláky připravujeme aktivity, které doplňují domácí přípravu na vstup do 1. třídy. Předškoláci mají také možnost účastnit se plaveckého kurzu, lyžařského kurzu.

Celým rokem nás budou provázet skřítek Kuba Lísteček a jeho kamarádi. Vhodnou motivací podpoří přátelské vztahy mezi dětmi ve třídě a provede je vzdělávacími koutky a centry.

Obohacením je ekologie, která u dětí probouzí citový vztah k přírodě živé i neživé a pomáhá dětem osvojit si správné chování v mezilidské komunikaci. Hravou formou si děti také mohou osvojit základy anglického jazyka a získají tak povědomí  o širším kulturním prostředí.

Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojily do organizovaných činností a pracovaly svým tempem.

 

Rozšířené činnosti

  • řečová výchova  s paní učitelkou řečovou preventistkou   Zapletalovou
  • základy anglického jazyka


Naše třída

Antoine de Saint-Exupéry: Jedině děti vědí, co hledají !

Orientační režim dne
06:30 – 09:30 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogům do třídy, spontánní zájmové aktivity
Pohybové aktivity
Dopolední činnosti Osobní hygiena, dopolední svačina
Volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu, příprava na pobyt venku, osobní hygiena
09:30 – 11:30 Pobyt dětí venku, případně náhradní činnost
11:30 – 12:15 Oběd a osobní hygiena dětí
12:15 – 14:00 Četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:10- 14:25 Odpolední svačina, osobní hygiena
14:25 – 17:00 Volné činnosti a aktivity dětí neřízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy
16:30 – 17:00 přechod dětí na konečnou do Červené pastelky

Akce na školní rok 2021/22
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

Kdo se o nás stará

Sylva Zapletalová
učitelka
zástupkyně ředitelky
Bc. Miroslava Masařová
učitelka
 Ludmila Kopřivová
učitelka
Romana Šantrůčková
provozní

Uložit

Ulož     Fotogalerie:

zlutapastelkakampanova.rajce.idnes.cz

FOTOGRAFIE  ŽLUTÁ PASTELKA ŠKOLNÍ ROK 2019/20

 

Uložit