ŽLUTÁ PASTELKA

Naším cílem ve Žluté pastelce  je třída plná pohody – sluníčková, jejíž záměry jsou provázeny vším, co je pro život člověka nejcennější – darem rozdávat, laskat, zahřívat teplem citů a lásky ke všem kolem nás.

Žlutou pastelku navštěvuje 28 dětí ve věku od 3 do 6 let. V naší třídě je slyšet mnoho smíchu, zpěvu a skotačení. Heterogenní uskupení naší třídy umožňuje být v přirozeném prostředí dětí různého věku, kde všichni táhneme za jeden provaz. Díky tomu, že do naší třídy chodí velcí i malí, učíme se vycházet z přirozeného řádu světa, že i velcí byli kdysi malí a malí budou jednou velcí. V naší třídě si všichni pomáháme a společně toho mnoho zvládneme, když pracujeme v centrech aktivit, které nám umožňují rozvíjet samostatnost a zároveň kooperaci se svými kamarády. Průvodcem na naší cestě za vzděláním je Duch stromu Filípek, který nás prostřednictvím pestré nabídky činností, her a aktivit seznamuje se světem lidí, zvířat, přírody, pohádek a věcí co nás obklopují.

Obohacením je ekologie, která u dětí probouzí citový vztah k přírodě živé i neživé a pomáhá dětem osvojit si správné chování v mezilidské komunikaci. Hravou formou si děti také mohou osvojit základy anglického jazyka a získají tak povědomí  o širším kulturním prostředí.

Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojily do organizovaných činností a pracovaly svým tempem.

 

Rozšířené činnosti

  • Řečová výchova  –  probíhá pod vedením řečových preventistek. Spolupracujeme s klinickým logopedem, který do naší školky dvakrát ročně dochází.
  • Plavání předškolních dětí
  • Lyžařský kurz pro předškolní děti

Naše třída

Antoine de Saint-Exupéry: Jedině děti vědí, co hledají !

Orientační režim dne
06:30 – 08:30 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogům do třídy, spontánní zájmové aktivity
Pohybové aktivity
Dopolední činnosti Osobní hygiena, dopolední svačina
Volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu, příprava na pobyt venku, osobní hygiena
09:45 – 11:30 Pobyt dětí venku, případně náhradní činnost
11:30 – 12:15 Oběd a osobní hygiena dětí
12:15 – 14:00 Četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:10- 14:25 Odpolední svačina, osobní hygiena
14:25 – 17:00 Volné činnosti a aktivity dětí neřízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy
16:30 – 17:00 přechod dětí na konečnou do Červené pastelky

 

Akce na školní rok 2022/23
Září 7. 9. Informativní schůzka pro rodiče

13.9. Divadlo- Abeceda slušného chování

15. 9. Logopedická depistáž I.

20.9. Zrakový screening

22. 9. Zahradní slavnost

Říjen 12. 10. Výlet do Perníkové chaloupky- Raaby u Pardubic

10. 10. – 21. 10. Ovocný a zeleninový týden

14. 10. Tvoření draků s rodiči + výstava draků v mateřské škole

20. 10. Divadlo- Perníková chaloupka

21. 10. Logopedická depistáž II.

Listopad 1. 11. Halloweenský den

9. 11.- Divadlo- Mauglí

10. 11. Uspávání broučků na školní zahradě

Prosinec 2. 12. Divadlo- Vánoce s rolničkou

Mikulášská nadílka

Vánoce v Ratibořicích

Leden 26. 1. Divadlo- Statečná Hylda a pyšný Hakon

” Paní učitelko, vytvořme si sněhuláky”

Únor 20. 2. – 24. 2. Lyžařský kurz pro předškoláky

28. 2. Divadlo- Nádherné úterý

Masopustní veselí

Březen 23. 3. Divadlo- S divadlem na cestě k přírodě

Vyhánění Morany a vítání jara

Duben 18. 4. Divadlo- Sůl nad zlato

Den země

24. 4. – 28. 4. Týden malých čarodějnic a čarodějů

Květen 3. 5. Divadlo- Tajemná zahrada

Besídka ke dni maminek

Červen Den dětí

Spaní v MŠ

Loučení s předškoláky

Kdo se o nás stará

Sylva Zapletalová
ředitelka v zastoupení
Bc. Miroslava Masařová
učitelka
Jitka Holubářová
učitelka
Romana Šantrůčková
provozní

Uložit

Ulož     Fotogalerie:

zlutapastelkakampanova.rajce.idnes.cz

FOTOGRAFIE  ŽLUTÁ PASTELKA ŠKOLNÍ ROK 2019/20

 

Uložit