ŽLUTÁ PASTELKA

Naším cílem ve Žluté pastelce  je třída plná pohody – sluníčková, jejíž záměry jsou provázeny vším, co je pro život člověka nejcennější – darem rozdávat, laskat, zahřívat teplem citů a lásky ke všem kolem nás.

Žlutou pastelku navštěvuje 26 dětí ve věku od 3 do 6 let. V naší třídě je slyšet mnoho smíchu, zpěvu a skotačení. Heterogenní uskupení naší třídy umožňuje být v přirozeném prostředí dětí různého věku, kde všichni táhneme za jeden provaz. Díky tomu, že do naší třídy chodí velcí i malí, učíme se vycházet z přirozeného řádu světa, že i velcí byli kdysi malí a malí budou jednou velcí. V naší třídě si všichni pomáháme a společně toho mnoho zvládneme, když pracujeme v centrech aktivit, které nám umožňují rozvíjet samostatnost a zároveň kooperaci se svými kamarády.

Ve třídě probíhá logopedická prevence. Muzikohrátky u dětí rozvíjí zájem o hudbu a zprostředkovávají dětem prožitek z hudby i uvolnění. Hravou formou si děti také mohou osvojit základy anglického jazyka a získají tak povědomí  o širším kulturním prostředí.

Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojily do organizovaných činností a pracovaly svým tempem.

 

Rozšířené činnosti

  • Řečová výchova  –  probíhá pod vedením řečových preventistek. Spolupracujeme s klinickým logopedem, který do naší školky dvakrát ročně dochází.
  • Plavání předškolních dětí
  • Lyžařský kurz pro předškolní děti
  • Muzikohrátky
  • Anglický jazyk

Naše třída

Antoine de Saint-Exupéry: Jedině děti vědí, co hledají !

Orientační režim dne
06:30 – 08:30 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogům do třídy, spontánní zájmové aktivity
Pohybové aktivity
Dopolední činnosti Osobní hygiena, dopolední svačina
Volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu, příprava na pobyt venku, osobní hygiena
09:45 – 11:30 Pobyt dětí venku, případně náhradní činnost
11:30 – 12:15 Oběd a osobní hygiena dětí
12:15 – 14:00 Četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:10- 14:25 Odpolední svačina, osobní hygiena
14:25 – 17:00 Volné činnosti a aktivity dětí neřízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy
16:30 – 17:00 přechod dětí na konečnou do Červené pastelky

 

Akce na školní rok 2023/24
Září 1.9.    VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

13.9.  16.00 TŘÍDNÍ SCHŮZKA 

14.9. Divadlo v MŠ:  O Drakovi  – Divadýlko z Pytlíčku

21.9. 16.00 UVÍTACÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST

22.9. dopoledne DEN BEZ AUT – zdobení Gočárovy třídy

od 25.9. PLAVÁNÍ  předškoláci 

 26.9. tradiční fotografování pan Sychra /školkové almanachy/

Říjen 11.10. Divadlo v MŠ:  O dráčkovi – Kašpárek, p. Lhotáková
Listopad 29.11. Divadlo v MŠ: Čert a Káča – p. Peřina
Uspávání broučků na školní zahradě
Prosinec 12.12. Divadlo v MŠ:  Radujme se, veselme se – p. Vlčková                                                                                                                               

Mikulášská nadílka

Adventní tvoření 

Návštěva kostela sv. Ambrože 

Zpívání u vánočního stromu

Leden 18.1. Divadlo v MŠ:  Zlatovláska – p. Bílek 

Výlet na hvězdárnu 

Únor 1.2. Divadlo v MŠ:  Veselá zimní pohádka  – p. Paleček

Masopust

Březen 4. 3.  –  8. 3. Lyžařský kurz pro předškoláky

19.3. Divadlo v MŠ:  Velikonoční pohádka – p. Hessová

Měsíc knihy- Návštěva vědecké knihovny

Duben 10.4. Divadlo v MŠ: Ošklivé kačátko – p. Vyšehlídová

Den země 

Velikonoce

Čarodějnický rej 

Květen 17.5. Divadlo v MŠ: Včelí medvídci – Divadlo Věž

Besídka ke dni maminek

Červen Den dětí

Spaní v MŠ

Loučení s předškoláky

Kdo se o nás stará

Sylva Zapletalová
zástupkyně ředitelky
Mgr. Miroslava Masařová
učitelka
Iva Rýglová 
asistent pedagoga
Romana Vechetková
provozní

Uložit

Ulož     Fotogalerie:

zlutapastelkakampanova.rajce.idnes.cz

FOTOGRAFIE  ŽLUTÁ PASTELKA ŠKOLNÍ ROK 2019/20

 

Uložit