ŽLUTÁ PASTELKA

Naším cílem ve Žluté pastelce  je třída plná pohody – sluníčková, jejíž záměry jsou prováženy vším, co je pro život člověka nejcennější – darem rozdávat, laskat, zahřívat teplem citů a lásky ke všem kolem nás.

V naší třídě jsou děti od 4 do 5. let, jedná se o třídu heterogenní, plnou center a hracích koutků. Navštěvuje ji 28 dětí.Snažíme se zabezpečit citovou pohodu a jistotu, posilujeme jejich sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti.

Celým rokem nás budou provázet maskot třídy FERDA MRAVENEC. Vhodnou motivací podpoří přátelské vztahy mezi dětmi ve třídě.

Obohacením je i aktuální ekologie, která u dětí probouzí citový vztah k přírodě živé i neživé a pomáhá dětem osvojit si správné chování v mezilidské komunikaci.

Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojily do organizovaných činností a pracovaly svým tempem.

 

Rozšířené činnosti

 • řečová výchova  s paní učitelkou řečovou preventistkou   Zapletalovou
 • MDS Metoda dobrého startu (Marta Bogdanowicz, Jana Swierkoszová )s paní učitelkou Stejskalovou  se zaměřuje na :  – prevenci poruch učení
  – přispívá k rozvoji řeči
  – ve 25 lekcích je nositelem děje lidová píseň
  – znakem a symbolem každé písně je grafický vzor, který koresponduje s rytmickým schématem
  – reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem dítěte je završením cvičení lekce MDS


Naše třída

Saint Antoine De Exupery: Jedině děti vědí, co hledají !

Orientační režim dne
06:30 – 09:30 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogům do třídy, spontánní zájmové aktivity
Pohybové aktivity
Dopolední činnosti Osobní hygiena, dopolední svačina
Volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu, příprava na pobyt venku, osobní hygiena
09:30 – 11:30 Pobyt dětí venku, případně náhradní činnost
11:30 – 12:15 Oběd a osobní hygiena dětí
12:15 – 14:00 Četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:10- 14:25 Odpolední svačina, osobní hygiena
14:25 – 17:00 Volné činnosti a aktivity dětí neřízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy
16:15 – 17:00 přechod dětí na konečnou do Červené pastelky

Akce na školní rok 2019/20
Září
 • pondělí  9.9. Třídní schůzka od 16.00
 • úterý 10.9. divadlo v MŠ : Agentura Pernštejn – Jejda strašidýlka
 • poznávání okolí MŠ – procházky
 •  Výlet autobusem do Slatiňan 17.9. odjezd z MŠ v 7.30.
Říjen
 • divadlo v MŠ :
 • 22.10. Výlet do lesa odjezd z MŠ v  8.30
 • 22.10. Společné odpoledne na zahradě MŠ na téma USPÁVÁNÍ PŘÍRODY
Listopad
 • divadlo v MŠ :  6.11. 2019 – Domku, domku, domečku                             

Prosinec
 • 5.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
 • 11.12. VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S DĚTMI A RODIČI NA ZAHRADĚ MŠ
 • 18.12. divadlo v MŠ : 18.12. 2019 – Staročeské Vánoce
 • 19.12.  JURAČKŮV BETLÉM           a NÁVŠTĚVA KOSTELA SV. AMBROŽE
Leden
 • divadlo v MŠ :  15.01. 2020 – Jak hastrmánek Hvízdálek hledal ztracenou  písničku – Kvinteto v MŠ                                       písničku
Únor
 •  divadlo v MŠ : 12.02. 2020 – Tuč a Ňák
 • Masopustní průvod do MŠ Albertova
 • Karneval ve třídě
Březen
 •  divadlo v MŠ :  31.03.2020 – Žabí příběh
 •   Návštěva knihovny
 •  Vynášení Morany
Duben
 •  divadlo v MŠ : 15.04. 2020 – Ptačí svatba
 • Čarodějnické hrátky
Květen
 • Jarní přehlídka
Červen

Kdo se o nás stará

Sylva Zapletalová
učitelka
zástupkyně ředitelky
Renata Stejskalová  Ludmila Kopřivová
učitelka
Romana Šantrůčková
provozní

Uložit

Ulož     Fotogalerie:

zlutapastelkakampanova.rajce.idnes.cz

FOTOGRAFIE  ŽLUTÁ PASTELKA ŠKOLNÍ ROK 2019/20

 

Uložit