ŽLUTÁ PASTELKA

Naším cílem ve Žluté pastelce  je třída plná pohody – sluníčková, jejíž záměry jsou prováženy vším, co je pro život člověka nejcennější – darem rozdávat, laskat, zahřívat teplem citů a lásky ke všem kolem nás.

V naší třídě jsou děti od 3 do 5. let, jedná se o třídu heterogenní, plnou center a hracích koutků. Navštěvuje ji 26 dětí. Snažíme se zabezpečit citovou pohodu a jistotu, posilujeme jejich sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti. Pro předškoláky připravujeme aktivity, které doplňují domácí přípravu na vstup do 1. třídy. Předškoláci mají také možnost účastnit se plaveckého kurzu, lyžařského kurzu a bruslení.

Celým rokem nás budou provázet skřítek Kuba Lísteček a jeho kamarádi. Vhodnou motivací podpoří přátelské vztahy mezi dětmi ve třídě a provede je vzdělávacími koutky a centry.

Obohacením je ekologie, která u dětí probouzí citový vztah k přírodě živé i neživé a pomáhá dětem osvojit si správné chování v mezilidské komunikaci. Hravou formou si děti také mohou osvojit základy anglického jazyka a získají tak povědomí  o širším kulturním prostředí.

Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojily do organizovaných činností a pracovaly svým tempem.

 

Rozšířené činnosti

  • řečová výchova  s paní učitelkou řečovou preventistkou   Zapletalovou
  • základy anglického jazyka


Naše třída

Antoine de Saint-Exupéry: Jedině děti vědí, co hledají !

Orientační režim dne
06:30 – 09:30 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogům do třídy, spontánní zájmové aktivity
Pohybové aktivity
Dopolední činnosti Osobní hygiena, dopolední svačina
Volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu, příprava na pobyt venku, osobní hygiena
09:30 – 11:30 Pobyt dětí venku, případně náhradní činnost
11:30 – 12:15 Oběd a osobní hygiena dětí
12:15 – 14:00 Četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:10- 14:25 Odpolední svačina, osobní hygiena
14:25 – 17:00 Volné činnosti a aktivity dětí neřízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy
16:30 – 17:00 přechod dětí na konečnou do Červené pastelky

Akce na školní rok 2020/21
Září 9.9. VÝLET Častolovice -mini zoo

16.9. DIVADLO Podzimní veverka

Říjen 1.10. DIVADLO Zvířátka a loupežníci
Listopad 12.11. DIVADLO Jak pejsek s kočičkou pouštěli draka  

Prosinec 17.12. DIVADLO Andělé ze zapomenuté skříňky
Leden 27.1. DIVADLO Sněhurka a sedm trpaslíků
Únor 11.2. DIVADLO Jak Jeníček do města zabloudil
Březen 31.3. DIVADLO Žabí příběh
Duben 15.4. DIVADLO Ferda mravenec
Květen
Červen

Kdo se o nás stará

Sylva Zapletalová
učitelka
zástupkyně ředitelky
Kateřina Linková
učitelka
  Ludmila Kopřivová
učitelka
Romana Šantrůčková
provozní

Uložit

Ulož     Fotogalerie:

zlutapastelkakampanova.rajce.idnes.cz

FOTOGRAFIE  ŽLUTÁ PASTELKA ŠKOLNÍ ROK 2019/20

 

Uložit