Školné a stravné

Informace o školném a stravném

  • Úplata za předškolní vzdělávání v  mateřské škole pro školní rok 2023/2024 je stanovena  600,-Kč dítě/měsíc
  • Cena celodenního stravného  do 6 let  dítěte: 42,-Kč / denně
  • Cena celodenního  stravného  pro 7 leté dítě OŠD : 46,-Kč / denně

Hmotné zabezpečení se poskytuje dětem v MŠ pouze po dobu pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje pouze

  1. den neplánované nepřítomnosti dle vyhl. č. 107/2005 Sb. Druhý a další dny nepřítomnosti nejsou považovány za pobyt ve škole a dítěti musí být strava odhlášena

Úhrada za předškolní vzdělávání i částka za zálohové stravné musí být na účtu vždy do 25.dne v měsíci předem na měsíc následující.

Vyúčtování bude prováděno po ukončení docházky do MŠ v měsíci září následujícího školního roku.

Úhrada pouze bezhotovostním převodem.

Každé dítě má přidělený variabilní symbol.

Pokud nejsou peníze na účtu první den aktuálního měsíce, nemůže být dítě přijato do MŠ.

Úhrada se provádí 11 měsíců.

Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky jsou od úplaty  osvobozeny.

Podrobnější informace ke stravnému naleznete v dokumentech. (Vnitřní řád ŠJ)

 

 

Personál jídelny:

Mgr. Michaela Martiníková Saša Ochrymovičová Jitka Banetková
 Bc. Alina Khudokormova
Vedoucí ŠJ Vedoucí kuchařka Kuchařka Kuchařka