Školné a stravné

Informace o školném a stravném

  • Příspěvek za pobyt dítěte v mateřské škole činí 500,-Kč měsíčně
  • Cena celodenního stravného  do 6 let  dítěte: 32,-Kč
  • Cena celodenního  stravného  pro 7 leté dítě OŠD : 36,-Kč

Hmotné zabezpečení se poskytuje dětem v MŠ pouze po dobu pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje pouze

  1. den neplánované nepřítomnosti dle vyhl. č. 107/2005 Sb. Druhý a další dny nepřítomnosti nejsou považovány za pobyt ve škole a dítěti musí být strava odhlášena.

V případě neodhlášení stravy  a) po internetu : www.strava.cz   b) ved. ŠJ:  tel. 495523294

bude za stravu účtována plná výše bez dotace:   děti 3-6 let    celodenní stravné  72,- Kč

                                                                                                             bez odpol. svačiny 58,- Kč

                                                                                                              děti 7-10 let celodenní stravné  76,- Kč

                                                                                                              bez odpol. svačiny 61,- Kč

Pokud strava nebude odhlášena druhý a další dny nepřítomnosti, může si zákonný zástupce stravu za plnou výši vyzvedávat v čase 11,00 – 11,30 hod. v kuchyni ŠJ. Nevydané porce jídla budou rozděleny dětem.

Úhrada za předškolní vzdělávání i částka za zálohové stravné musí být na účtu vždy do 25.dne v měsíci předem na měsíc následující.

Vyúčtování bude prováděno po ukončení docházky do MŠ v měsíci září následujícího školního roku.

Úhrada pouze bezhotovostním převodem.

Každé dítě má přidělený variabilní symbol.

Pokud nejsou peníze na účtu první den aktuálního měsíce, nemůže být dítě přijato do MŠ.

Úhrada se provádí 11 měsíců.

Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky jsou od školného osvobozeny.

Podrobnější informace ke stravnému naleznete v dokumentech. (Vnitřní řád ŠJ)

 

 

Personál jídelny:

Jiřina Horná Saša Ochrymovičová Hana Lapáčková Ivona Klefersteinová
Vedoucí ŠJ Vedoucí kuchařka Kuchařka Kuchařka