ORANŽOVÁ PASTELKA

Oranžová pastelka patří mezi třídu předškoláků. U dětí rozvíjíme matematické představy, literární gramotnost, prostorovou orientaci a jiné dovednosti a návyky. Celý rok se pečlivě připravujeme na vstup do školy. Jsme sportovní třída, a proto naplno využíváme lyžování, plavání, pravidelně využíváme hřiště na Bavlně a navštěvujeme tělocvičnu.

V naší třídě připravujeme týdenní nabídku dětem v souladu s koncepcí rozmanitých či mnohočetných inteligencí. Při práci s dětmi klademe důraz na individualizaci a využití prvků z programu „Začít spolu“ a klademe velký důraz na podporu sociálního a emočního vývoje dětí.

 

Ve třídě je 28 předškolních dětí ve věku 5 – 7 let, které rády sportují a cvičí. Děti jsou vedeny k pohybu a k lásce ke sportu. Třída je uzpůsobena těmto aktivitám, je zde více volného prostoru. Paní učitelky děti efektivně připravují na školu.

Snažíme se, aby se děti u nás cítily šťastně a bezpečně.


Naše třída

Orientační režim dne
06:30- 08:30
příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogům do třídy, spontánní zájmové aktivity, pohybové aktivity
Dopolední činnosti osobní hygiena, dopolední svačina

volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu, příprava na pobyt venku, osobní hygiena

 

9:45 – 11:45 pobyt dětí venku, případně náhradní činnost
11:45 – 12:30 oběd a osobní hygiena dětí
12:30 – 14:00 četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 – 14:15 odpolední svačina, osobní hygiena
14:15 – 17:00 volné činnosti a aktivity dětí neřízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy
16:30 V16:30 přechod dětí na konečnou do Červené pastelky.


Rozšířené činnosti

  • Seznamování s anglickým jazykem  – od října probíhá v naší třídě výuka angličtiny. Formou hry se děti seznamují s cizím jazykem.
  • Řečová výchova  –  probíhá pod vedením řečových preventistek. Spolupracujeme s klinickým logopedem, který do naší školky dvakrát ročně dochází.
  • Přírodovědný kroužek – každé pondělí navštěvujeme přírodovědné centrum v ZŠ Bezručova – děti si mohou prohlédnout řadu zajímavých zvířat a pomocí výkladu a her získat pozitivní vztah k přírodě.
  • Sportovní a pohybové činnosti –  plavání, lyžařský kurz, návštěva tělocvičny.

 

 

Akce na školní rok
Září: 1.9.    VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE   

 14.9.  16.00 TŘÍDNÍ SCHŮZKA  

14.9. Divadlo v MŠ:  O Drakovi  – Divadýlko z Pytlíčku   

19.9.2023 od 10:30 hod  O  prasátku Arturovi  – Karlovarské hudební divadlo

 21.9. 16.00 UVÍTACÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST

  22.9. dopoledne DEN BEZ AUT – zdobení Gočárovy třídy

od 25.9. PLAVÁNÍ                                                                      

 26.9. tradiční fotografování pan Sychra /školkové almanachy/

Přírodovědný kroužek na ZŠ Bezručova

Říjen: Říjnové vyrábění draků s rodiči+ výstava draků v mateřské škole

11.10. Divadlo v MŠ:  O dráčkovi – Kašpárek, p. Lhotáková

Angličtina

Plavání

Přírodovědný kroužek na ZŠ Bezručova

Listopad  29.11. Divadlo v MŠ: Čert a Káča – p. Peřina
Uspávání broučků na školní zahraděAngličtinaPlaváníPřírodovědný kroužek na ZŠ Bezručova
Prosinec 12.12. Divadlo v MŠ:  Radujme se, veselme se – p. Vlčková

Mikulášská nadílka

Angličtina

Plavání

Přírodovědný kroužek na ZŠ Bezručova

Leden 18.1. Divadlo v MŠ:  Zlatovláska – p. Bílek

Angličtina

Plavání

Přírodovědný kroužek na ZŠ Bezručova

Únor 1.2. Divadlo v MŠ:  Veselá zimní pohádka  – p. Paleček

Angličtina

Plavání

Přírodovědný kroužek na ZŠ Bezručova

Březen 4. 3.  –  8. 3. Lyžařský kurz pro předškoláky

19.3. Divadlo v MŠ:  Velikonoční pohádka – p. Hessová

Angličtina

Plavání

Přírodovědný kroužek na ZŠ Bezručova

Duben 10.4. Divadlo v MŠ: Ošklivé kačátko – p. Vyšehlídová

Angličtina

Plavání

Přírodovědný kroužek na ZŠ Bezručova

Květen 17.5. Divadlo v MŠ: Včelí medvídci – Divadlo Věž

Angličtina

Plavání

Přírodovědný kroužek na ZŠ Bezručova

Červen Angličtina

Plavání

Přírodovědný kroužek na ZŠ Bezručova

Loučení s mateřskou školou

Kdo se o nás stará

Bc. Žaneta Kovandová
učitelka
Bc. Jitka Kurečková
ředitelka MŠ
Jana Rösslerová
učitelka
Iryna Nagornyak
provozní

Fotogalerie: https://detizoranzovky.rajce.idnes.cz/