ORANŽOVÁ PASTELKA

Oranžová pastelka patří mezi třídu předškoláků. U dětí rozvíjíme matematické představy, literární gramotnost, prostorovou orientaci a jiné dovednosti a návyky. Celý rok se pečlivě připravujeme na vstup do školy. Jsme sportovní třída, a proto naplno využíváme bruslení, lyžování, plavání, pravidelně využíváme hřiště na Bavlně a navštěvujeme tělocvičnu.

V naší třídě připravujeme týdenní nabídku dětem v souladu s koncepcí rozmanitých či mnohočetných inteligencí. Při práci s dětmi klademe důraz na individualizaci a využití prvků z programu „Začít spolu“ a klademe velký důraz na podporu sociálního a emočního vývoje dětí.

 

Ve třídě je 28 předškolních dětí ve věku 5 – 7 let, které rády sportují a cvičí. Děti jsou vedeny k pohybu a k lásce ke sportu. Třída je uzpůsobena těmto aktivitám, je zde více volného prostoru. Paní učitelky děti efektivně připravují na školu.

Snažíme se, aby se děti u nás cítily šťastně a bezpečně.


Naše třída

Orientační režim dne
06:30 – 08:15 příchod do školky, přivítání dětí, námětové hry
08:15 – 09:00 ranní cvičení, dopolední svačina
09:00 – 09:50 komunikativní kruh, programově řízená výchovná práce
09:50 – 11:50 pobyt venku
11:50 – 12:30 převlékání, hygiena, oběd
12:30 – 13:45 odpočinek
13:45 – odchod odpolední svačina, zájmové činnosti, loučení při odchodu


Rozšířené činnosti

  • Seznamování s anglickým jazykem  – od října probíhá v naší třídě výuka angličtiny. Formou hry se děti seznamují s cizím jazykem.
  • Zobcová flétna – jednou až dvakrát týdně hrajeme na flétnu, učíme se správně dýchat a poznávat noty pomocí pohádkových postav.
  • Řečová výchova  –  probíhá pod vedením řečových preventistek. Spolupracujeme s klinickým logopedem, který do naší školky dvakrát ročně dochází.
  • Přírodovědný kroužek – každé pondělí navštěvujeme přírodovědné centrum v ZŠ Bezručova – děti si mohou prohlédnout řadu zajímavých zvířat a pomocí výkladu a her získat pozitivní vztah k přírodě.
  • Sportovní a pohybové činnosti –  plavání, bruslení, lyžařský kurz, návštěva tělocvičny.

 

Akce na školní rok
Září:    Adaptace dětí na novou třídu, taneční odpoledne, seznámení s přírodovědným centrem.
Říjen: Drakiáda. Divadlo Drak. Cvičíme. Ochutnávka. Bruslení. Tvoříme podzim.
Listopad Strašidelná párty.
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

Kdo se o nás stará

Bc. Ivona Struhařová Žaneta Kovandová Hana Draslarová
učitelka učitelka učitelka
ředitelka  školní asistent
Alina Hadad
provozní

Fotogalerie: http://oranzovapastelkakampanova.rajce.idnes.cz/