ORANŽOVÁ PASTELKA

Oranžová pastelka patří mezi třídu předškoláků. U dětí rozvíjíme matematické představy, literární gramotnost, prostorovou orientaci a jiné dovednosti a návyky. Celý rok se pečlivě připravujeme na vstup do školy. Jsme sportovní třída, a proto naplno využíváme bruslení, lyžování, plavání, pravidelně využíváme hřiště na Bavlně a navštěvujeme tělocvičnu.

V naší třídě připravujeme týdenní nabídku dětem v souladu s koncepcí rozmanitých či mnohočetných inteligencí. Při práci s dětmi klademe důraz na individualizaci a využití prvků z programu „Začít spolu“ a klademe velký důraz na podporu sociálního a emočního vývoje dětí.

 

Ve třídě je 28 předškolních dětí ve věku 5 – 7 let, které rády sportují a cvičí. Děti jsou vedeny k pohybu a k lásce ke sportu. Třída je uzpůsobena těmto aktivitám, je zde více volného prostoru. Paní učitelky děti efektivně připravují na školu.

Snažíme se, aby se děti u nás cítily šťastně a bezpečně.


Naše třída

Orientační režim dne
06:30 – 09:45 příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogům do třídy, spontánní zájmové aktivity, pohybové aktivity
Dopolední činnosti osobní hygiena, dopolední svačina

volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu, příprava na pobyt venku, osobní hygiena

 

9:45 – 11:45 pobyt dětí venku, případně náhradní činnost
11:45 – 12:30 oběd a osobní hygiena dětí
12:30 – 14:00 četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 – 14:15 odpolední svačina, osobní hygiena
14:15 – 17:00 volné činnosti a aktivity dětí neřízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy
16:30 V16:30 přechod dětí na konečnou do Červené pastelky.


Rozšířené činnosti

  • Seznamování s anglickým jazykem  – od října probíhá v naší třídě výuka angličtiny. Formou hry se děti seznamují s cizím jazykem.
  • Zobcová flétna – jednou až dvakrát týdně hrajeme na flétnu, učíme se správně dýchat a poznávat noty pomocí pohádkových postav.
  • Řečová výchova  –  probíhá pod vedením řečových preventistek. Spolupracujeme s klinickým logopedem, který do naší školky dvakrát ročně dochází.
  • Přírodovědný kroužek – každé pondělí navštěvujeme přírodovědné centrum v ZŠ Bezručova – děti si mohou prohlédnout řadu zajímavých zvířat a pomocí výkladu a her získat pozitivní vztah k přírodě.
  • Sportovní a pohybové činnosti –  plavání, lyžařský kurz, návštěva tělocvičny.

 

Akce na školní rok
Září:
Říjen:
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

Kdo se o nás stará

Žaneta Kovandová Barbora Šímová Alina Hadad
učitelka učitelka provozní

Fotogalerie: http://oranzovapastelkakampanova.rajce.idnes.cz/