OPATŘENÍ OD 10.9.2020 COVID-19

Vážení rodiče MŠ KAMPANOVA , v důsledku aktuálních opatření vlády ČR a příslušných ministerstev PROSÍME s platností od 10. 9. 2020: Do šaten rodiče  vstupujte, pokud na sobě nepociťujete žádné příznaky infekčního onemocnění , prosíme ZVOŇTE a vyčkejte příchodu učitelky před vstupem. Dle nového nařízení do  šaten NEVSTUPUJTE bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)…

INFORMACE PRO RODIČE – ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Školní rok bude zahájen 1.9.2020 – provozní doba zatím bez omezení Od 1.9. 2020 – změna úplaty za předškolní vzdělávání – nově stanovena pro školní rok 2020/2021 ve výši 600 Kč na dítě/měsíc Seznamy dětí s rozmístěním do tříd budou vyvěšeny od 24.8.2020  Pro MŠ Kampanova na úřední desce ( vedle vstupu do ŠJ) Pro…

Upozornění pro rodiče – změna ceny stravného.

Od 2. 3. 2020 dochází ke změně stravného pro děti MŠ Kampanova a Albertova. Cena celodenního stravného pro děti do 6 let: 34 Kč / denně Cena celodenního stravného pro děti 7 leté s OŠD: 38 Kč / denně

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ

  VÁNOČNÍ SETKÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ – STŘEDA 11. 12. 2019 od 16.00 SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY RODIČE 11. 12. OD 16.00 NA ZAHRADU MŠ, KDE PROBĚHNE MALÉ VYSTOUPENÍ DĚTÍ S PŘÍJEMNOU HUDBOU A OBČERSTVENÍM. (ochutnávka čaje, punče a výborného vašeho cukroví). PROGRAM Od 16.00 děti postupně se svojí třídou a paní učitelkou si projdou vánoční cestu…

Pozvánka „Beseda rodičů a učitelek MŠ“

Zveme Vás na besedu rodičů a učitelek MŠ. TÉMA : Jak zvládat každodenní radosti a starosti s dětmi? Jak jednoduše předcházet konfliktům, vzdorovitosti, vztekání? Jak podporovat dobré chování dítěte účinnou pochvalou? Podrobnosti ZDE   Beseda rodičů a učitelek MŠ

Nabídka pro rodiče a děti.

Objevitelské soboty pořádá v Hradci Králové Centrum pro talentovanou mládež společně s Krajskou sítí podpory nadání NIDV a Biskupským gymnáziem v Hradci Králové. Jedná se o semestrální program pro zvídavé a nadané děti základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií, nejmladší kategorie je vhodná též pro děti „školkové“. Děti si vybírají ve své věkové kategorii (5-7, 8-10, 11-14)…

Pozvánka na “ Jarní přehlídku“ MŠ Kampanova

JARNÍ  PŘEHLÍDKA MILÍ RODIČE, BABIČKY, DĚDOVÉ, TETY, STREJDOVÉ, PŘÁTELÉ… Zveme vás všechny na „ Jarní přehlídku“, na které vystoupí všechny děti z naší MŠ Kampanova. Kde: v aule Pedagogické fakulty UHK Kdy: 31.5.2019 Čas:   od 16.00- do 17.15                              Těšíme se na vás.                  Děti a pí. učitelky.

ZÁPIS DO MŠ 2019/2020

VÝSLEDKY ZÁPISU 2019/20 přijatých dětí zde: SKMBT_C22019053010170 ŽÁDOST ke stažení zde: Kampanova 2019 KRITERIA  k přijetí zde: Zápis MŠ-2019 SPÁDOVOST zde: Vyhláška_02_2017  

Informace pro rodiče !!!

Aktuální změny ve stravném od 1.9. 2018 naleznete ve složce: O školce: “ školné a stravné“