Rekonstrukce MŠ Albertova

Ze školní kroniky

Citace:

Dne 19.1 1959 byla slavnostně otevřena mateřská škola Albertova 767, HK 2.

Budova školy je adaptovaná z rodinné vily Dr. Zákrejse, je jednopatrová s jednou podkrovní místností. Přízemí i v 1. poschodí je po dvou třídách, isolace, šatna, umývárna s WC. Třídy jsou slunné, ale malé (5x5m). Šatny a umývárny velikostí vyhovují, ale jsou velmi studené, bez vytápění. V podkrovní místnosti bude zřízena sborovna.

Vybavení mateřské školy: Je velmi skromné. Každé oddělení má tři malé skříňky, stolky, židle a lehátka. Hraček je velmi málo. Několik stavebnic domina, 4 panenky a zahradní nářadí. Zahrada není upravena vůbec, chybí jakékoli vybavení.

Dne 14. 10. 1964 byla zahájena stavba školní jídelny z půdního prostoru vedle kuchyně. Materiál na stavbu nám poskytne uliční výbor z akce „Z“. Práci provedou rodiče.“

K další tentokrát rozsáhlejší rekonstrukci došlo v roce 1977. „Školní rok 1978 – 1979 byl zahájen již v nově adaptované budově. Adaptací se budova školy velmi změnila. Je dobře účelově řešená, třídy jsou prostorné. Taktéž nová přístavba je podsklepena a v tomto prostoru je sklad potravin, prádelna s automatickou pračkou TATRAMAT a elektrickým mandlem, letní umývárna a WC. Ve druhém patře je kuchyně, jídelna a šatna pro kuchařky.

Hodnota celé rekonstrukce je velmi vysoká – skoro 1 000 000,- Kčs.“

Konec citace ze školní kroniky.

Ze současnosti

Od té doby k výraznějším stavebním úpravám nedocházelo. Až poslední roky se začalo postupně modernizovat vnitřní vybavení školy. Došlo k vytvoření přívětivějšího prostředí pro děti. Vzpomeňme šatnu dětí, kde bylo provedeno obložení opadávajících zdí, zrušeny kovové kóje a pro zútulnění položen koberec. Následovaly nátěry a výmalba všech vnitřních prostorů pro zútulnění již zastaralých prostor. Dostali jsme také nový nábytek do tříd a šaten pro děti.

Letošní školní prázdniny (2010) proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Při ní byly umývárny opraveny tak, aby odpovídaly požadavkům dnešní doby. Došlo k přemístění a modernizaci kuchyně – výdejny ze 3. patra do přízemí. Svým, dovolím si říct, špičkovým vybavením naše kuchyň může sloužit jako vzor pro další. Zlepšily se podmínky také pro zaměstnance. Díky rekonstrukci jsme mohli navýšit kapacitu školy o šest dětí.

Fotografie během rekonstrukce

Záběry z rekonstrukce MŠ AlbertovaZáběry z rekonstrukce MŠ AlbertovaZáběry z rekonstrukce MŠ AlbertovaZáběry z rekonstrukce MŠ AlbertovaZáběry z rekonstrukce MŠ AlbertovaZáběry z rekonstrukce MŠ AlbertovaZáběry z rekonstrukce MŠ AlbertovaZáběry z rekonstrukce MŠ AlbertovaZáběry z rekonstrukce MŠ AlbertovaZáběry z rekonstrukce MŠ AlbertovaZáběry z rekonstrukce MŠ AlbertovaZáběry z rekonstrukce MŠ AlbertovaZáběry z rekonstrukce MŠ AlbertovaZáběry z rekonstrukce MŠ AlbertovaZáběry z rekonstrukce MŠ AlbertovaZáběry z rekonstrukce MŠ AlbertovaZáběry z rekonstrukce MŠ AlbertovaZáběry z rekonstrukce MŠ AlbertovaZáběry z rekonstrukce MŠ AlbertovaZáběry z rekonstrukce MŠ AlbertovaZáběry z rekonstrukce MŠ AlbertovaZáběry z rekonstrukce MŠ Albertova

Fotografie po skončení rekonstrukce

Záběry po skončené rekonstrukci MŠ AlbertovaZáběry po skončené rekonstrukci MŠ AlbertovaZáběry po skončené rekonstrukci MŠ AlbertovaZáběry po skončené rekonstrukci MŠ AlbertovaZáběry po skončené rekonstrukci MŠ AlbertovaZáběry po skončené rekonstrukci MŠ AlbertovaZáběry po skončené rekonstrukci MŠ AlbertovaZáběry po skončené rekonstrukci MŠ Albertova

Otázka pro Evu Hrubou,vedoucí učitelku

Jak probíhala rekonstrukce?

„Přestože rekonstrukce byla náročná, poznala jsem díky ní na řadě míst „lidsky“vstřícné a ochotné lidi. A to nejen na Magistrátu města, v archívu, ale i u mnoha firem podílejících se na pracech. Všem jim mnohokrát děkuji.
Seznámila jsem se i s historií budovy a poznala z archivních dokumentů pana architekta Zákrejse, který si v roce 1929 dal postavit tuto vilu. Doufám, že kdyby tento významný český architekt a urbanista s námi dnes mohl být, byl by potěšen podobou svého domu i tím, že zde pobývají děti. Je i jeho spojuje totiž láska k loutkám a loutkovému divadlu, kterému se pan Zákrejs významně amatérsky věnoval. Ve své poslední vůli odkázal svoji vilu školství.“

Otázka pro Martina Soukupa

MŠ Albertova letos prošla rozsáhlou rekonstrukcí, která stála zhruba 4 a půl milionu korun. Jaké opravy v této MŠ ještě, a kdy, plánuje město udělat? A jak vlastně vzpomínáte na časy, kdy jste tuto školku jako dítě navštěvoval?

„Na školku v Albertově ulici mám jen ty nejlepší vzpomínky. Prožil jsem v ní dva krásné roky. Je to už poměrně dávno, ale vzpomínám na to skutečně velmi rád. Proto přeji všem dětem i zaměstnancům, aby byli ve školce stejně šťastni. A jaké se ještě v MŠ Albertova plánují opravy? Rádi bychom, aby byla zmodernizována zahrada, na kterou chceme nechat umístit řadu nových herních prvků. Chtěli bychom také vilce dát nový kabát s novou střechou – a to co nejdříve. Přál bych si, abychom začali už v příštím roce.“