Potvrzení pro rodiče o výši vynaložených výdajů za rok 2023 (školné)

Vážení rodiče,
toto potvrzení vydáváme na jednotlivých třídách MŠ proti podpisu.
Děti, z jiných mateřských škol, které  byly u nás o prázdninách mají potvrzení připravené v kanceláři MŠ Kampanova – v tomto případě si domluvte předem termín předání na telefonním čísle 495 523 806.