Výtvarná soutěž Lidice 2023 – vítězové

Děti z MŠ Kampanova pod vedením paní učitelky Mgr. Magdy Munzarové již počtvrté za sebou uspěly v Mezinárodní výtvarné soutěži Lidice.

V letošním 51. ročníku získaly děti celkem 3 medaile.

Zároveň mateřská škola obdržela nejvyšší ocenění soutěže za výjimečnou kolekci prací – CENU POROTY 2023 pro Českou republiku.

Téma daného ročníku soutěže se vztahovalo k tanci jako takovému.

Děti bravurně ztvárnily různorodými výtvarnými technikami např.,,Ptačí reje, Létající pírka, Masopustní veselice, Tanečníky, Baletky, Street dance, Pravěké rituály, Tanec not a nástrojů“…

I v letošním ročníku soutěže byla účast a konkurence veliká. Porota hodnotila více než 16 400 prací od dětí z 83 zemí světa a udělila celkem 1 356 ocenění.

V rámci dvoukolového výběru byly medailemi oceněny děti Oliver HURT a Eliška POLÁČKOVÁ a další děti obdržely společnou medaili s čestným uznáním.

Medaile patří všem dětem, které se soutěže zúčastnily, (celkem MŠ zaslala 45 prací), ale porotě se nejvíce líbily výtvarné počiny těchto dětí: Johanny ČAPKOVÉ, Laury HERFURTOVÉ, Barbory OČENÁŠKOVÉ (2 práce), Dominika PREKPALJAJE, Laury PROKEŠOVÉ, Valeriiy RYZHKINY, Tobiáše ŠKOLNÍKA, Natálie ŠŮNOVÉ a Petra VÍŠKA.

Oceněné děti se společně s paní učitelkami 1. června vypraví na slavnostní předávání cen a vernisáž výstavy do Lidické galerie.

Práce našich i ostatních dětí budou vystaveny v Lidické galerii do 31.1.2023 .

https://www.mdvvlidice.cz/aktualni/oceneni/cr/