Zápis do základních uměleckých škol

Ředitelé základních uměleckých škol zřizovaných statutárním městem Hradec Králové VYHLAŠUJÍ Z Á P I S do základních uměleckých škol (ZUŠ) ZUŠ Střezina, Hradec Králové, Luční 838 www.strezina.cz tel.: 495 279 600 • hudební obor • výtvarný obor • taneční obor • literárně -dramatický obor ZUŠ, Hradec Králové, Habrmanova 130 www.zus-habrmanova.cz tel.: 495 533 420 •…

Snížení školného

Rozhodnutí ředitelky Mateřské školy, Hradec Králové, Kampanova 1488  Z důvodu ochrany zdraví dětí před virovým onemocněním COVID-19 byl provoz mateřské školy přerušen od 18. 03. 2020 do odvolání. Z těchto důvodů, v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, rozhodla ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem následovně: 1)   za měsíc…

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021

Organizace zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 V souladu s  mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva  v souvislosti s  onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 se mění organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce. Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 proběhne bez přítomnosti dětí i rodičů ve škole pouze elektronicky. K odevzdání…

Wow angličtina na doma

Angličtina na doma: Na našemportálu MyWow!https://mywowenglish.com/ je od středy 18.3. pro NOVĚ REGISTROVANÉ přístup k veškerému video materiálu na 30 dní ode dne registrace ZDARMA. Pokud ještě rodiče účet nemají tak ať si jej založí. Pokud už účet na MyWow! mají, ať si založí NOVÝ na jiný email, aby se jim všechna videa všech barev otevřela. Původní účet s danou barvou…

[NCOV-19] UZAVŘENÍ ŠKOLKY a OČR

Oznamuji, že provoz MŠ Kampanova a MŠ Albertova, je po projednání se zřizovatelem ze závažných důvodů v souvislosti s ochranou před šířením nemoci Covid-19 od 18.3.2020  do odvolání přerušen (§ 3 vyhláška č. 14/2005 Sb.). Vážení rodiče, pro vaši  potřebu OČR vám na základě vašeho požadavku bude  vystavena a potvrzena ředitelkou školy žádost. Následně naskenována…

[COVID-19] Výzva pro rodiče dětí

Statutární město Hradec Králové vyzývá rodičovskou veřejnost — zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, aby byli nápomocni při vytvoření podmínek k omezení provozu mateřských škol tím, že omluví své děti z docházky. Apelujeme na společenskou odpovědnost občanů, především rodičů, kteří mají možnost přerušit docházku svého dítěte v mateřské škole z důvodu…

Opatření COVID-19 od 9.3. 2020

Na základě doporučení KHSHK s platností od 9.3. 2020 do odvolání, vydává Mateřská škola tyto preventivní opatření k předcházení rizik nákazy koronavirem COVID- 19: • S ohledem na proběhlé jarní prázdniny a z důvodu prevence a ochrany Vašich dětí i zaměstnanců mateřské školy, si rodiče dětí, kteří přicestovali z Itálie, či z jiných zemí s…

Upozornění pro rodiče – změna ceny stravného.

Od 2. 3. 2020 dochází ke změně stravného pro děti MŠ Kampanova a Albertova. Cena celodenního stravného pro děti do 6 let: 34 Kč / denně Cena celodenního stravného pro děti 7 leté s OŠD: 38 Kč / denně