STÁVKA ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 27.11.2023

Vážení rodiče,
dovolte nám, abychom Vás informovali o našem rozhodnutí připojit se ke stávce zaměstnanců škol a školských zařízení, která se uskuteční v pondělí 27. 11. 2023.

Strava bude všem automaticky odhlášena. Provoz obou mateřských škol bude obnoven v úterý 28.11.2023.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení a podporu.

Bc. Jitka Kurečková, ředitelka MŠ

 

Důvody pro stávku:

Plánovaný nedostatečný rozpočet školství na příští rok nás nutí se hlasitě ozvat.

Nedostatek financí způsobí ve školách:

  • zhoršení kvality výuky – výrazný pokles počtu hodin, kdy mohou školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější – a to plošně, bez ohledu na potřeby konkrétních škol;
  • zhoršení kvality výuky – výrazný pokles počtu asistentů pedagoga (bude chybět podpora pro děti nadané a děti znevýhodněné), a to zcela zničujícím způsobem u škol, které se dobře naučily, jak s podpůrnými opatřeními pracovat, “vychovaly” si asistenty pedagoga a kvalitní inkluze je pro ně samozřejmostí;
  • absolutně nedostatečnou péči o duševní zdraví dětí – přitom více než 40 procent dětí a mládeže čelí vážným psychickým problémům;
  • obrovskou nejistotu pedagogických i nepedagogických zaměstnanců;
  • bude silně ohrožující pro malé školy;
  • způsobí masivní odchod nepedagogů ze škol.

Naše požadavky lze ve stručnosti shrnout do následujících bodů:

  • Okamžité zabezpečení dostatku prostředků pro kapitolu školství tak, aby se v roce 2024 nekrátily mzdy nepedagogických zaměstnanců ani ONIV a PHmax škol (dle vyjádření pana ministra se jedná o 5 miliard korun).
  • Okamžité zahájení reálné a férové debaty o změnách v systému inkluze (počty asistentů, pozice psychologa a speciálního pedagoga) a to od roku 2025 a koncepčně.
  • Plnění koncepčních dokumentů MŠMT nebo zahájení skutečné diskuze a tvůrčí práce na změnách koncepce tak, aby tyto vedly ke zlepšení a zefektivnění školství a nikoli pouze k marginální úspoře za každou cenu.